Sammenhengen mellom en funksjon og den deriverte

Undervisningsopplegg som passer til 1T og S1. For å forklare den deriverte. Det skal gi elevene bedre forståelse av hva den deriverte er.

Derivasjon.png

Derivasjon og stigning i GeoGebra

Derivasjon, 

All rights reserved.

Innledning

Start med kort presentasjon av hva som skal skje. De jobber sammen to og to.

Først kun med det utdelte arket og penn og papir. Deretter åpner de PC med GeoGebra og jobber seg ferdig.

Det er et poeng at de underveis noterer og skriver på det utdelte arket.

Slik gjør du

Kopier opp arket, les gjennom og tilpass det gjerne til din klasse og de elvenes forutsetninger.

Mål

  • gjøre rede for funksjonsbegrepet og kunne oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner (1T og S1)
  • beregne nullpunkt, ekstremalpunkt, skjæringspunkt og gjennomsnittlig vekstfart, finne tilnærmede verdier for momentan vekstfart og gi noen praktiske tolkninger av disse aspektene (1T og S1)
  • Elevene skal kunne bruke hensiktsmessige digitale verktøy, ressurser og medier i læringsprosesser. (IKT - plan)

Utstyr

PC med GeoGebra, penn og papir

Forberedelse

Elevene bør ha vært gjennom emne funksjoner og de bør ha repetert fortegnslinjer

Tips

Elevene bør ha gått gjennom forskjellige typer polynomfunskjoner og de må beherske fortegnslinjer. Fordel at de jobber to og to. Gjerne med en PC på deling. De skal skrive ned på arket etterhvert som de jobber seg gjennom oppgaven.

Oppgaveforslag

Tilsvarende oppgaver fra læreboken om derivasjon.

Vurdering

Det kan være en fordel å samle inn arkene når de er ferdig. Da får du som lærer oversikt over hva elevene har fått til. Gjør oppmerksom på det før de starter.

Evaluering av opplegg

Elevene sier de får en bedre forståelse for hva den deriverte er. De går ofte tilbake til dette eksemplet når de repeterer eller står fast med oppgaver senere i opplæringen. Det kan være lurt som lærer og minne om det, fordi det fremkaller den forståelsen de fikk.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Oculus Rift på yrkesfag

    På Nord-Gudbrandsdal VGS avd. Otta blir nå Oculus Rift testet ut på yrkesfag. Her får elevene praktisk opplæring i virtuelle omgivelser.

Finn oss på sosiale medier