Samkriving 2. trinn

Opplegget ble gjennomført sammen med faddere på 6. trinn.

Innledning

- 2 trinn, 29 elever og 27 faddere

- 35 laptopper

- 2 klasserom + grupperom

-1 økt, 90 minutter

Slik gjør du

Tema valgt ut i forkant; skrive fakta om elgen. Elevene ble delt inn i grupper; 2 elever fra 2. trinn og 2 elever fra 6. trinn. Elevene fra 6. trinn har hatt om samkriving fra før av og skulle vise/hjelpe fadderungene.

1. Alle fikk utdelt en faktatekst og ei skriveramme

2. Faddere leste opp faktateksten til fadderbarna

3. Sammen skulle de notere stikkord om elgen under disse 4 punktene; utseende, levested, føde og egenskaper

4. Faddere logget seg inn på 365 og opprettet et felles dokument som gruppa skulle skrive inn faktasetninger på

5. Gruppa delte de 4 punktene i mellom seg (2 punkter hver) og skrev faktasetninger inn på det delte dokumentet

6. For de som hadde tid la inn bilder

 

 

Mål

Dette opplegget er ikke et mål for 2. trinn, men vi valgte å la fadderne få dele/vise det for fadderbarna. Vi hadde forberdet oppgaven og gjort den "smal" og det gjorde den overkommelig for både store og små.

Utstyr

Vi brukte laptopper.

Evaluering av opplegg

Til tross for at det ikke er et læreplanmål for 2. trinn så var det en grei samarbeidsoppgave. Elevene på 2. trinn syns det var spennende å kunne skrive samtidig på et dokument.  

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier