Samarbeid med amerikansk ungdomsfengsel ved bruk av Twitter og Padlet.

Et undervisningsopplegg hvor norske elever har samarbeidet med elever i et amerikansk ungdomsfengsel. Sammen har de diskutert dagliglivet i fengselet, forskjeller i kultur og tankesett mellom de to landene, samt generelle tema som opptar ungdom.

Innledning

Etter å ha kommet i kontakt gjennom Twitter med David Billkopf (Twitter @DavidBillikopf) som underviser ved en fengselsskole utenfor Richmond i USA, bestemte vi oss for sammen om å sette igang  et samarbeid hvor våre elever fikk mulighet til å diskutere hverandres hverdag. Elevene har gjennom Twitter og Padlet fått stille og besvare spørsmål til hverandre.

 

Slik gjør du

Gjennom å bruke sosiale medier som Twitter og Facebook er det mulig å komme i kontakt med både pedagoger og ledere for ungdomssfengsel i USA og andre land. For å bevare anonymiteten til de innsatte i fengselet, har David twitret på vegne av sine studenter mens mine elever har svart David på Twitter. I etterkant har de skrevet inn på de forskjellige Padletene vi har opprettet. Padletene har jeg delt med David og hans kollegaer slik at de har hatt mulighet til å besvare våre spørsmål. Slik kan de på enkel måte se svarene våre.

Vi har brukt et eget hashtag; #norwask. Vi har gjort dette for at vi og andre lett kan følge med i diskusjonen.

Siden tidsforskjellene mellom landene er stor, har vi ikke kunnet kommunisere direkte, men vi har tilpasset timeplanen slik at vi har hatt mulighet til å starte dagen med engelsk. På den måten har vi i løpet av en skoletime fått lest svar på våre spørsmål, diskutert disse og svart på spørsmål som elevene i USA hadde.

 

Brev.png

Bilde av brev som en innsatt skrev i ungdomsfengselet.

Creative Commons Licence

 

I den videre utviklingen for samarbeidet har vi nå planlagt at elevene skal dele både dikt og rap skrevet av hverandre.

Vi valgte denne uttrykksformen fordi vi har hatt stor suksess med å la elevene skrive egne dikt, mens elevene i USA har en stor forkjærlighet for å lage egne rap. Disse vil danne utgangspunkt for diskusjon i klassen både om kulturforskjeller og hva dikt/rap kan si oss om hverdagslivet og tanker til den som skriver.

Vi har i tilknyttning til jul og nyttår også sendt klassen i USA jule- og nyttårskort med ønsker om et gledelig nyttår.

Mål

Målet for dette prosjektet har vært å la elevene få et innblikk i en verden som for dem var ukjent. Ved å diskutere og stille spørsmål, har de fått stor sympati for en gruppe elever som lever under meget forskjellige levevilkår enn dem selv. Elevene har måtte bruke engelsk aktivt og har tatt i bruk et stort ordforåd siden temaene de diskutert varierte fra hobbier til gjenger i fengeslet.

 

Mål fra Kunnskapsløftet

  • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
  • Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

Utstyr

I prosjektet har elevene brukt Surface nettbrett og egne smarttelefoner til å skrive på Padlet og twitre til lærerene i USA.

Tips

Twitterfeeden til vårt prosjekt, laget av David Billikopf.

https://storify.com/DavidBillikopf/juvenile-justice-project-norwask

Oppgaveforslag

Her er eksempler på Padlet hvor vi har stilt spørsmål samt en Padlet hvor vi har fått svar.

http://padlet.com/terjepe1/8obl2879bj52

http://padlet.com/terjepe1/9u62ekp1bfo3

http://padlet.com/terjepe1/10fvjoq6j9xm

Evaluering av opplegg

Elevene har vært veldig motiverte for dette prosjektet og gitt utrykk for at de synes det har vært et veldig lærerikt prosjekt. Gjennom samtaler med David har vi fått høre at dette prosjektet har brakt mye glede og motivasjon for elevene hans, som han også sier i bloggen sin her. http://billikopf.blogspot.no/2015/12/our-twitter-class-adventure-continu...

 

Hvis noen har spørsmål angående opplegg eller andre spørsmål ta kontakt på terje.pedersen@bergen.kommune.no

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier