Retorikk og sammensatte tekster

Dette er et opplegg som legger til rette for at elevene skal bruke sin kreativitet til å lage en sammensatt tekst om retorikk.
Det er også en powerpoint om retorikk og en Kahoot som kan gjennomføres før selve oppgaven.

Innledning

Jeg velger å gjøre starte timen med å aktivere hva elevene kan og husker fra tidligere. Dette kan bidra til økt oppmerksomheten videre i timen og jeg sørger for at elevene er med i undervisningen og ikke detter av før jeg får begynt.  Jeg viser videoen fordi det er et fysisk eksempel på hvordan retorikk kan se ut i praksis. Det kan gi en interessant start på foredraget og eventuelt skape en diskusjonen. Powerpointen med bilde av barnebrud bruker jeg for å illustrere bruken av etos, logos og patos. Dette er et bilde elevene kan relatere seg til, fordi bildet er av et lite barn og det gjør det hele mer virkelighetsnært. Oppgaven jeg har gjort klart for elevene er en kreativ oppgave der de skal produsere en sammensatt tekst om retorikk i Creaza. Dette programmet er elevene kjent med fra før, så jeg går ikke gjennom hvordan den brukes.  Her får de tatt i bruk fagkunnskap og de får vært kreative. Det blir en litt annerledes time og annerledes måte å lære om retorikk på som kan skape variasjon i læringssituasjonen og være morsomt for elevene. Jeg har videre valgt å gjøre det på denne måten fordi det er en del av kompetanseplanen at man skal bruke kreativitet og lage sammensatte tekster.  Samtidig må de bruke internett og læreboka til for å skape seg kunnskap. Dette kan styrke samarbeid, og som Vygotsky og sosiokulturell læringsteori mener kan det være nyttig for elevene å lære i samspill med andre. 

Slik gjør du

1. Repetisjon (Hva husker de om retorikk fra tidligere). Snakker sammen to og to.(3.min) 2. Lager tankekart i fellesskap ved hjelp av tavle. (6.min) 3. Går igjennom planen for økten.(1.min) 4. Introdusering av retorikk ved hjelp av en powerpoint som starter med en video av Bill Clinton sitt utsagn ”I did not have sexual relations with that women” for å vise hvordan man kan bruke retorikk til å overbevise. Vi avslutter powerpointen med en liten Kahoot. (10.min) 5. Oppgave i grupper.  Se beskrivelse lenger den. (resten av økten)

Mål

Kompetansemål: Bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster

Læreplanmål: Elevene skal bli trygge på bruken av de retoriske begrepene. Elevene skal kunne bruke retorikken til å produsere og fremføre en sammensatt tekst

Utstyr

- Powerpoint - Intertekst Vg 3 (lærebok) - Creaza (http://www.creaza.com/cartoonist/filmhack?languageId=1) - Internett

Forberedelse

Det er viktig å passe på at alle elevene føler seg trygge med å stå foran klassen. Sørg kanskje får å ha noen elever som liker å stå foran klassen i hver gruppe. 

Tips

Dette kan utfører i grupper på opp til 3-4 eller alene. Det er lurt at du som lærer setter deg inn i Creaza før du bruker det. Det er også viktig at man som lærer kan hjelp elevene til å komme i gang ved at de har grunnleggende kunnskap om retorikk. Passer best på 2. eller 3. videregående. Jeg deler elevene i grupper etter hvem jeg tror kan fungere godt sammen.

Oppgaveforslag

Bruk Creaza til å lage en sammensatt tekst der dere tar i bruk de retoriske begrepene. Du skal vise at du vet hva retorikk er, hva det brukes til og eksempler på hvordan de retoriske virkemidlene kan se ut i praksis. Mot slutten av økten skal alle gruppene fremføre sin sammensatte tekst.

Bruk gjerne internett til å sette dere inn i hva retorikk er. Bruk gjerne NDLA, læreboka og  nrk skole. Husk å vær kritiske til kildene. Dere kan også bruke powerpointen til å repetere de ulike begrepene(Elevene vet hva det vil si å være kildekritisk og hvordan de bruker Creaza).

 

Vurdering

Du kan vurdere elevene etter hvordan de får frem retorikken i oppgaven og kreativitet. Du kan eventuelt be de først ha et foredrag om retorikk, deretter vise videoen og at du som lærer kan spørre de om retorikk etter foredraget. 

Evaluering av opplegg

Elevene jeg har utført opplegget på var veldig fornøyd og syntes det var en morsom og kreativ måte å jobbe på. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier