prosjektstyring og kommunikasjon på byggeplassen gjennom digital plattform

samle store mengder dokumentasjon på en plass
vise elever hvorfor/hvordan dokumentere eget arbeid og beskrivelser av yrkesoppgaver

imagesUAA45SW6.jpg

All rights reserved.

Innledning

Denne undervisningsplanen er et prøveprosjekt for en enkel introduksjon i en App som omhandler prosjektstyring og kommunikasjon på byggeplassen. Målet er å gi elevene kunnskap om hvordan de kan dokumentere eget arbeid med bilder og logg

Slik gjør du

fortell litt om krav til dokumentasjon og konsekvenser av mangel på det.

starter Powrpointen og følger den med litt tillegsinformasjon underveis, gjerne fortelle litt o egne erfaringer fra min tid som tømrer.

gjennimfør leksjonen på PC først, så ta appen på mobilen etterpå, det vil være lettere å ha oversikten da.

avslutt med en evaluering i fellesskap og gå gjennom de siste spørsmålene i leksjonen.

Mål

Grunnlaget for undervisningsplanen er læreplanen BYG2-02.

Der tar jeg utgangspunktet i Grunnleggende ferdigheter: Å kunne bruke digitale verktøy i programområdet for byggteknikk innebærer å bruke dem i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også å bruk av digitale verktøy til måling, beregning og tegning.

Jeg legger også til grunn kompetansemålet: - planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid.

Utstyr

Rammevilkår for undervisningen er klasserom med smart Board-tavle, tilgang til internett, elevene må ha PC og smarttelefon og en mailadresse.

Forberedelse

en bør ha tilgang til et ferdig prosjektert prosjekt for å vise mest mulig.

eleven må kunne bruke PC og smarttelefon, noe som de fleste er i denne aldersgrppen.

Tips

passer ril en klasse hvis forberedelsene med å sende ut invitasjon gjennom appe pr mail er gjort på forhånd

Vurdering

vurderin kan være om eleven klarer å innstallere appen og registrere seg som bruker, finne frem i pprosjektet gjennom de forskjellige mappene, kan eleven ta og legge bilder inn i riktig mappe, klarer eleven å fylle ut logg samt legge den i riktig mappe.

er eleven flink kan han fortelle hva de forskjellige mappene inneholder og hvorfor vi har dem.

Evaluering av opplegg

Ved slutten av økten evaluerte jeg undervisningsopplegget i lag med eleven noe som gir meg konkrete tilbakemeldinger. Når økten startet så ikke elevene helt nytten i appen, men de fleste likte den etter å ha prøvd seg litt. Noen mente det var mye enklere å dokumentere med bilder rett i appen underveis når de er i praksis. Flere sliter med å levere logger og mente det var større motivasjon for å klare å levere logger da det ble en del av dokumentasjonen for prosjektet de var en del av. Videre fikk de et større innblikk i hvor mye dokumentasjon som ble krevd av de forskjellige aktørene i prosjektet og at denne dokumentasjonen skulle samles som del av FDV-dokumentasjonen som skal følge bygget. Elevene ble mere entusiastisk etter hvert.

Ved siste del av Power-Pointen ble det stilt følgende spørsmål:

  • Fikk jeg det til?

  • Er dette noe jeg bør kjenne til når jeg skal ut i lære, Brukes dette ute i bedrifter?

  • Vil det være lettere å forstå andre yrker som er på arbeidsplassen?

  • Vil det være lettere å løse praktiske utfordringer på byggeplassen ved bruk av en slik app?

 

Svarene jeg fikk var:

  • Jeg fikk det til

  • Jeg kjenner noen som bruker det, sikkert flere som vil ta det i bruk etter hvert

  • Kan se andre yrkers tegninger, dokumentasjon, beskrivelser og bilder, noe som vi ikke ser ellers

Lettere å dokumentere mangler, feil og utbedringer av dette samt korrigeringer av tegninger.

 

noe jeg ville forandret er å påse at elevene ikke tar frem mobilen før gjennomgangen på Pc er ferdig.

Filvedlegg: 
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier