Programmering med de yngste

Kanskje er vi litt for opptatt av programmeringsspråk og hvilke nettsider eller apper vi skal bruke når vi snakker om koding. Programmering med de yngste elevene krever ikke nødvendigvis mye teknologisk utstyr. Det kan enkelt gjøres i fellesskap, med og uten datamaskiner.

lego_koding.jpg

Unplugged koding på Lego

Creative Commons Licence

Innledning

Dette opplegget er gjennomført med de yngste elevene på skolen. Introduksjonen til programmering er gjort i fellesskap med en interaktiv tavle som redskap, mens de andre aktivitetene er gjort som del av stasjonsundervisningen. De varierer mellom unplugged-koding, dvs uten datamaskin og koding på iPad. Vi har hentet litt tid fra både matematikk og norskfaget, da læringsmålene for øktene er hentet fra disse to fagene.

Slik gjør du

Del 1 - felles aktivitet

Vi har laget en Smart Notebook fil som inneholder noen forklaringer på ord og uttrykk som elevene møter på. I tillegg inneholder filen noen enkle oppgaver som varierer mellom lek med kommandoer og algoritmebygging. Til algoritmebygging bruker en blokker som en plasserer i rekkefølge eller i piler som forteller hvor figurene skal gå.

Del 2 - par, gruppe eller stasjonsaktivitet

Etter gjennomgang i klassen på interaktiv tavle, brukte vi tilsvarende oppgaver som finnes i papirutgave, og vi gjenbrukte ideen om piler på Lego-brettene som ble brukt på stasjonsundervisningen. På eplejakten la varierte elevene mellom å arbeide sammen for å finne en løsning eller så la den ene eleven et forslag til løsning mens den andre vurderte om dette kunne fungerte. Den samme metoden ble brukt på Lego-brettene, men etterhvert fikk elevene selv lov til å plassere ut hindrene.

eplejakt.png

Oppgave

Creative Commons Licence

Mål

Mål for opplegget:- lære noen nye ord som brukes i forbindelse med programmering- forstå og bruke begreper som høyre, venstre, opp, ned, fram og tilbake- strukturere ord og informasjon- samtale med andre elever om oppgaver og løsninger- instruere andre elever om oppgaver og løsninger 

Utstyr

- Interaktiv tavle med opplegg- Ark med oppgaver og piler- Lego-brett 

Forberedelse

Bygg Lego-brettene på forhånd, slik at en ikke bruker tid på dette i timen. Kanskje noen elever kan bidra i forkant av timen? Skriv ut og klipp opp pilene til par/gruppearbeidet. Det kan være en ide å laminere pilene, slik at de kan brukes flere ganger.

Tips

Del 1 fungerer fint i stor gruppe. Det er muligheter for at elevene kommer fram på tavlen og utnytter det interaktive som finnes i filen.

Del 2 kan brukes i par, små grupper eller som del av stasjonsundervisningen. Lego-brettene er bygget på forhånd for å spare tid, men elevene fikk etterhvert lov til å plassere hindrene på Lego-brettet.

Det videre arbeidet kan gjøres på mange måter. På Code.org finnes mange flotte oppgaver som kan bygge videre på dette arbeidet, eller en kan arbeide videre med nettsider og apper som passer for de yngste.

Vurdering

Dersom elevene klarer å løse oppgavene har de klart å lage løsningsforslag og formidlet dem for hverandre på en slik måte at andre kan løse oppgaven. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Historiefortelling og programmering med Project Spark

    På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.
  • Rom for læring - kreativ sone

    Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.
  • Koding, Bee-Bot og 4 åringar

    Vad är en robot frågar Elin? Det är en sak som går och låter "eeek eeek eeek" 4 åringen rör armarna fram och tillbaka.

Finn oss på sosiale medier