Programmering med Bee-Bot på 2.trinn: Del 2

Kan elever på småskoletrinnet programmere? Ja det kan de! I dette innlegget får du et lite innblikk i hvordan lærere og elever på 2.trinn på Åssiden skole har arbeidet med programmering i praksis.

Innledning

Lærerne og elevene på 2.trinn ved Åssiden skole har som en del av forberedelsene til programmering med robotene arbeidet med Bee-Bot appen. Forrige uke startet de med programmering av selve Bee-Bot robotene, og i dette innlegget deler de sine opplevelser og erfaringer fra undervisningsøktene. 

Slik gjør du

Undervisningsopplegget er planlagt og gjennomført av:

Linn Marie Jakobsen og  Stine Berglund. 

Forberedelser:

Lærerne på 2.trinn hadde forberedt seg godt til den første læringsøkten med programmering av Bee-Bot. De hadde satt opp fem ulike stasjoner med tverrfaglige mål og innhold:

 • Stasjon 1 - Mål: Lese og kode seg frem til riktig rimeord.
 • Stasjon 2 - Mål: Lese og kode seg frem til riktig tyggegummiord (høyfrekvente ord).
 • Stasjon 3 - Mål: Kode seg frem til riktig bokstav (trekke stor bokstav og finne de små).
 • Stasjon 4 - Mål: Telle mengde og kode seg frem til riktig svar.
 • Stasjon 5 - Mål: Regne ut regnestykke og kode seg frem til riktig svar (bare pluss).

IMG_0254.jpg


Dette bildet viser de ulike stasjonene fordelt utover gulvet i klasserommet. 

Creative Commons Licence


Gjennomføring:

Lærerne samlet alle elevene i en ring før undervisningsøkten startet. Sammen gikk de igjennom stasjonenes innhold og mål. De brukte god tid på å vise og forklare hvordan Bee-Botene programmeres, og hvordan dette skulle gjøres på de ulike stasjonene. 

IMG_0257.jpg


Lærerne samlet alle elevene og gikk igjennom undervisningsøktens mål og innhold. 

Creative Commons Licence


Etter at lærerne hadde gått igjennom innoldet med elevene ble de fordelt på de ulike stasjonene. Det var 4-6 elever på hver stasjon. Oppgavene på stasjonene var lagt opp til samarbeid og problemløsning. Elevene skulle sammen løse oppgavene og programmere Bee-Boten til å kjøre til riktig svar.


IMG_0325.jpg


Stasjonene var lagt opp slik at elevene måtte bruke ulike strategier for å løse de utfordringene de møtte på. Dette bildet viser at elevene har funnet svar på oppgaven og er i gang med planleggingen av Bee-Botens vei mot riktig svar.

Creative Commons Licence


Avslutning:

Etter at læringsøkten var ferdig samlet lærerne alle elevene til oppsummering av timens innhold og mål. Elevene oppsummerte økten med at dette var en morsom måte å lære matematikk og norsk på. De var også enige om at det var gøy å samarbeide med hverandre om oppgavene, men at det noen ganger var litt vanskelig å vente på tur når Bee-Boten skulle programmeres. 

IMG_0327.jpg


Oppsummering av læringsøktens mål og innhold. 

Creative Commons Licence

Mål

Mål fra læringsøkten:

- Jeg kan løse oppgaven og finne svaret.

- Jeg kan kode Bee-Bot frem til riktig svar.

Matematikk:

- Eleven skal kunne automatisert addisjon fra 0 – 20.

- Eleven skal kunne samtale om ulike regnestrategier.

- Eleven skal kunne telle mengder opp til 100. 

Norsk:

- Eleven skal kunne lese store og små trykte bokstaver. 

- Eleven skal kunne trekke lyder sammen til ord. 

 

Utstyr

Utstyr: 
 • Bee-Bot 
 • Oppgavematter til stasjonene (voksduker). Kjøpt inn og klippet opp. Lærerene har også målt opp og laget rutene med tusj.
 • Oppgavene er hentet fra temaer og lærebøker som trinnet arbeider med. Laminert slik at det kan brukes flere ganger.
 • Begrepskort. Disse ble ikke brukt i denne læringsøkten, men ligger som vedlegg på denne siden. 
 • Retningskort. Disse ble bruk og fungerte som støtte for elevene ift retning (høyre, venstre, frem, tilbake).

Tips

Lærerne erfarte at:

 • Det er viktig å gå grundig igjennom hvordan man stopper Bee-Bot (trykke på grønn knapp), og hvordan man nuller ut det programmerte programmet.
 • Det er lurt å bruke begrepkortene for å støtte elevene i planlegging av rute og programmering.
 • Det er lurt å bruke god tid på å snakke om hva samarbeid er, og legge til rette for noen eksempler før man går i gang med oppgavene.

Evaluering av opplegg

Ta gjerne kontakt med lærerne på 2.trinn for mer informasjon, tips og erfaring fra programmeringsøkten:

Linn Marie Jacobsen : linn.marie.jakobsen@drmk.no

Stine Berglund: Stine.Berglund.Knudsen@drmk.no

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Koding, Bee-Bot og 4 åringar

  Vad är en robot frågar Elin? Det är en sak som går och låter "eeek eeek eeek" 4 åringen rör armarna fram och tillbaka.
 • Rom for læring - kreativ sone

  Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.
 • Scratch i barnehagen - koding for barn

  Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet et digital kode-samarbeid, som er gjennomført via eTwinning vinteren/våren 2015.

Finn oss på sosiale medier