Programmering med Bee-Bot på 2.trinn: Del 1

Kan elever på småskoletrinnet programmere? Ja det kan de, og i dette innlegget får du et lite innblikk i hvordan lærere og elever på 2.trinn på Åssiden skole har arbeidet med programmering i praksis.

Innledning

Lærerne og elevene på 2.trinn Åssiden skole har arbeidet med programmering i undervisningen. De valgte å bruke Bee-Bot, og startet med appen som en del av forberedelsene til programmering med robotene. I dette innlegget får du et lite innblikk i hvordan lærerene forberedet seg til læringsøktene, og hvordan de brukte dette i praksis med elevene. 

 

 

Slik gjør du

Læringsopplegget er planlagt og gjennomført av:

Linn Marie Jacobsen, Stine Berglund, Camilla Brurberg ,Ellen Margrethe Ketilsson og Jeanett Børresen.

Forberedelse:

Lærerne lastet ned Bee-Bot appen og gikk igjennom den i fellesskap. De testet innholdet i og brukte dette i planleggingen av den første læringsøkten med elevene. Dette var nyttig. Lærerne fikk blant annet erfare hvor viktig det var med en gjennomgang av appens innhold før elevene gikk i gang med programmeringen.

IMG_0017.JPG

Lærererne testet appens innhold som en del av forberedelsene til læringsøkten med elevene. 

Creative Commons Licence

Gjennomføringen: 

Lærerne på 2.trinn hadde satt opp tydelige læringsmål for programmeringsøkten. De gikk igjennom læringssmålene med elevene før timen startet. Etter at læringsmålene var gjennomgått fikk elevene en instruksjon på hva de ulike begrepene betyr, og hvordan de brukes i praksis. Lærerne brukte elevene som eksempler når de gikk igjennom begrepene. Feks: "Hvis vi ønsker at Bee-Boten skal gå fremover. Hva betyr det, og hvordan gjør vi det?" Elevene kom frem foran klassen og viste det frem.

læringsmål.JPG

Læringsmålene for programmeringsøkten.

Creative Commons Licence

Elevene arbeidet alene, og sammen med andre elever.Lærerne erfarte at samhandlingen og kommunikasjonen mellom elevene var god når de arbeidet to og to med Bet-Bot appen. Ved å arbeide sammen om Bee-Bot oppgavene dro elevene nytte av hverandres kunnskap og erfaring.  Samarbeidet i mellom elevene skapte også gode samtaler og diskusjoner rundt utfordringer de møtte på.  

IMG_0116.JPG

Programmering gir muligheter for samarbeidslæring mellom elevene. 

Creative Commons Licence

 

Mål

Mål fra læringsøkten:

- Jeg kan bruke begrepene fremover,bakover, snu, sving høyre og venstre.

- Jeg kan planlegge veien frem til blomsten.

 

Matematikk:

- Eleven skal kunne doble og halvere 

- Eleven skal kunne lage og utforske geometriske mønstre med digitale verktøy og beskrive de muntlig

Norsk:

- Elevene skal kunne lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon

- Elevene ska kunne lese store og små trykte bokstaver

 

 

Utstyr

Nettbrett

Bee-Bot appen

Blyant og ark

Smartboard/projector

Tips

Bruk god tid på gjennomgang av appen med elevene. Det er spesielt viktig å knytte begrepene opp mot en praktisk kontekst. Bruk elevene som eksempler når begrepene vises. 

Lag begrepskart som viser begrepene knyttet opp mot retning.

Gi elevene mulighet til å bevege seg samtidig som de arbeider med Bee - Bot.  Lærerne erfarte at elever som selv prøvde ut retningen før de programmerte med Bee-Boten hadde en større forsåelse appens oppgaver. 

IMG_0146.JPG

Læreren hadde tegner opp en av Bee-Bot oppgavene, og brukte den som eksempel i gjennomgang og forberedelse til programmeringsøkten. 

Creative Commons Licence

 

IMG_0143.JPG

Begrepskart med begreper og retning som elevene brukte som støtte i læringøkten. 

Creative Commons Licence

Oppgaveforslag

Her kan du laste ned Bee-Bot appen:

https://itunes.apple.com/us/app/bee-bot/id500131639?mt=8 

Denne oppgaven går ut på å programmere Bee-Bot til å komme seg frem til blomsten. Elevene må bruke retninger og begreper i arbeidet med å finne riktig vei. Oppgaven er tilpasset slik at elevene kan trykke en og en kommando eller planlegge ruten og trykke inn kommando etter det.

Oppgavene er en del av forberedelsene til programmering med selve Bee-Bot roboten. 

 

Evaluering av opplegg

Ta gjerne kontakt med lærerne på 2.trinn for mer informasjon, tips og erfaring fra programmeringsøkten:

Linn Marie Jacobsen : Linn.Marie.Jacobseb@drmk.no 

Stine Berglund: Stine.Berglund.Knudsen@drmk.no

Camilla Brurberg: Camilla.Brurgberg@drmk.no 

Ellen Margrethe Ketilsson:Ellen.Margrethe.Ketilsson@drmk.no

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Rom for læring - kreativ sone

    Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.
  • Koding, Bee-Bot og 4 åringar

    Vad är en robot frågar Elin? Det är en sak som går och låter "eeek eeek eeek" 4 åringen rör armarna fram och tillbaka.
  • Historiefortelling og programmering med Project Spark

    På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.

Finn oss på sosiale medier