Programmering av droner i matematikkundervisningen.

Hvordan kan elevene arbeide praktisk med begrepene måling, tid og fart i matematikk? Med droner så klart, og i dette læringsopplegget får du et innblikk i hvordan dette kan gjøres i undervisningen.

Innledning

Programmering med droner i matematikkfaget gir mulighet til å kombinere fagpesifikke begreper og ferdigheter med begreper i programmering. Dette undervisningsopplegget viser hvordan dette kan gjøres i praksis der begrepene måling, tid og fart brukes i læringsarbeidet for programmering av droner. 

 

Slik gjør du

Hvis elevene ikke har programmert med droner tidligere anbefaler jeg å ta en titt på dette læringsopplegget som en del av forberedelsene. 

 

Del 1 - innledning:

Gå igjennom begrepene måling, tid og fart med elevene: Hva betyr de begrepene teoretisk? Praktisk? Hvordan brukes disse begrepene i hverdagen? Hvordan brukes de med droner?

Vis deretter denne videoen for elevene før de går i gang med oppgavene. Videoen viser "drone taxi" og gir et lite innblikk i hva og hvordan de nevnte begrepene og programmering brukes i praksis. 

Det anbefales å dele elevene opp i  grupper (to og to / tre og tre) før  de går i gang med oppgavene. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av programmeringarbeidet. 

Del 2 - gjennomføring: 

Etterhvert som elevene var fordelt på de ulike treningsbanene gikk de i gang med oppgaven. Det var ulike tilnærminger for å finne ut av dronens flyvetid, hinderets høyde og avstanden mellom de ulike landingssonene. Noen av elevene prøvde å tilpasse tilpasse flyvetiden opp mot avstanden av landingssonene ved å fly selve dronen og endre på sekundene. Andre elever brukte målebåndet og målte hvor langt dronen fløy på et sekund, et halvt sekund, 0.3 sekunder osv for deretter bruke dette i programmeringsarbeidet. Noen elever tegnet og skisserte oppgaven før de programmerte dronen. 

Mål

Kompetansemål:

 • Eleven skal kunne velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med dagligliv og teknologi.
 • Eleven skal kunne bruke målestokk til å beregne avstander, og lage enkle kart og arbeidsteikningar. 

Læringsmål: 

 • Jeg kan skissere opp dronens flyvning og bruke dette som mal for programmeringen.
 • Jeg kan programmere dronen til å følge flyvningen som er skissert for programmeringen.

Utstyr

 • Målebånd
 • Blyant og papir
 • Landinssoner (se mal - vedlegg neders på siden). 
 • Droner ( i dette læringsopplegget Cargo Parrot drone)
 • Tynker - app for å programmere dronene. 
 • Nettbrett

Forberedelse

Sett opp "banene / landingssonene (4 ark/stk)" før læringsøkten begynner. Jeg satte opp fem baner. Fire av banene var testbaner der eleven kunne prøve ut programmet. Den femte banen var hovedbanen der hinder og landingssoner var lagt inn (se bilde nedenfor).Banen til venstre i bildet er hovedbanen med landingssoner for levering og henting. Bommen i bildet er det innlagte hinderet. Banen til venstre er en av treningsbanene. 

" src="https://iktipraksis.iktsenteret.no/sites/default/files/styles/hovedbilde..." alt="" data-file_info="%7B%22fid%22:%223207%22,%22view_mode%22:%22full%22,%22fields%22:%7B%22format%22:%22full%22%7D,%22type%22:%22media%22%7D">

 

 

Oppgaveforslag

Se vedlegg (nedenfor) på læringsopplegg og oppgaver.

Evaluering av opplegg

Læringsopplegget ble avsluttet med at elevene viste frem hvordan de hadde løst oppgaven. Her var det mange kreative løsninger (se video nedenfor), men desverre var det satt av for liten tid til at alle ble ferdige. Derfor anbefaler jeg å sette av god tid til opplegget slik at elevene kan planlegge, gjennomføre, evaluere og deretter gjennomføre en gang til. Det er mange ting som skal kombineres og tilpasses i denne oppgaven og derfor er det viktig at det er tid til det. 

Tilbakmeldingene fra elevene på de faglige begrepene knyttet opp mot praktisk kontekst var gode. Flere av elevene utrykte at de hadde fått en bedre og bredere forståelse av sammenhengen mellom tid og fart, men også hvor viktig nøyaktighet er når det også skal måles. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Historiefortelling og programmering med Project Spark

  På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.
 • Scratch i barnehagen - koding for barn

  Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet et digital kode-samarbeid, som er gjennomført via eTwinning vinteren/våren 2015.
 • Rom for læring - kreativ sone

  Jeg trodde programmering og IKT handlet mye mer om installering og kjedelige PC-ting, men det er mye mer interessant – det er mange flere muligheter.

Finn oss på sosiale medier