Presseetikk og publiseringsansvar

Vær Varsom-plakaten setter opp standarder for presseetikk og retningslinjer for god praksis for journalistikk og publisering. Mange av punktene der kan brukes som utgangspunkt for personlige regler eller klasseregler for ulike typer produksjon, og dessuten for samtaler om etikk.

Innledning

Som samfunnsborgere og mediekonsumenter må vi forhode oss til et vell av ulike inntrykk og framstillinger. For elevene er det viktig å trene seg opp til å søke opp flere sider av samme sak for å kunne skille mellom sant og usant, troverdig og usannsynlig.

Slik gjør du

Innledning kan være at elevene parvis får drøfte påstandene:

"Alt er lov så lenge det bidrar til at folk klikker på nyhetssaker."

"Jeg kan legge ut bilder jeg har tatt, på sosiale medier."

Derfra går en over til å se på vær varsom-plakaten i engelsk versjon. Den er relativt lang, så det anbefales å plukke ut de mest relevante punktene (http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/vvpl-engelsk/): hele del 1, 2.3, 2.4, 3.3, 3.7, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.9, 4.12, 4.13.

La elevene diskutere punktene i par eller grupper, enten alle eller noen av dem.

Be elevene om å sammenligne den norske med National union of journalists sin «code of ethics» (https://www.nuj.org.uk/about/nuj-code/)

Hva er likt/ulikt?

Mulig oppfølging:

  • Elevene lager «klasseregler for god «presseskikk» eller «(digital) publisering»» Reglene publiseres på relevante digitale arenaer eller som oppslag i klasserommet.
  • Gjennomføre intervjuer med representanter for lokale medier om deres forhold til vær varsom-plakaten.
  • Lete etter eksempler fra digital presse eller sosiale medier som bryter med ett eller flere punkter i NUJ sin code og ethics.

Mål

Fra fagplan:
  • vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring
  • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier
  • vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte
  • presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder

Fra rammeplan:

  • Elevene skal kunne bruke og vurdere ulike engelskspråklige kilder
  • Elevene skal kunne reflektere over og diskutere etiske problemstillinger knyttet til egne og andres handlinger på nett.

Utstyr

Ikke noe nødvendig, men flere muligheter om elevene har tilgang på PC. Digital avstemming kan være godt utgangspunkt for diskusjon. PC og nett for å lete etter eksempler.

Forberedelse

Forberede påstander elevene kan vurdere.Lage digital avstemming.

 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier