Picking up vocabulary

Ord er byggesteinene i kommunikasjon. Elever trenger flere ulike strategier og verktøy for å utvide vokabularet sitt.

Innledning

Elevene trenger å bevisstgjøres behovet for å lære ord og at det finnes mange måter å gjøre det på - mange av dem digitale.

Slik gjør du

Introduser temaet med å snakke om forskjellen på aktivt (det de kan bruke) og passivt (det de forstår) ordforråd. Understrek betydningen av å øve, jevnlig, for å få ordene på plass i den mentale ordboka. Be elevene anslå hvor mange ord de kan på engelsk (passivt).

Bed dem deretter gå på nett til siden testyourvocab.com og ta testen der. Understrek at de bør være ærlige og at ingen andre enn dem selv skal vite resultatet. Be dem sammenligne resultatet med det de gjettet på forhånd.

Deretter kan en introdusere en rekke ulike måter å øve opp ordforrådet på. Her er en tekst som introduserer en rekke ulike ordspill; teksten kan gjennomgås eller deles ut:

If you just want have some fun and to play – or if playing helps you learn – there are also many cool sites and services out there.

Phoboslab z-type is a game where you have to shoot waves of words attacking you by typing the words. The game is quite addictive and helps you develop faster typing.

Storyman is a version of the classic game Hangman. It has hidden words and titles behind white squares. Reveal them by guessing letters. Storyman will allow six wrong guesses before he strolls off and takes 5 points off your score. You have 3 minutes…

Speaking of Hangman, Cheater Hangman by the way, there is a in which the computer cheats… Can you figure out how?

In Word Search you must find hidden words among the letters on the board. There is a new one every day, and the topics vary greatly.

Word Confusion tests your knowledge about words that are spelled very alike, for example “current” and “currant”.

You can also try to figure out which of the words on the list is not a word in Word Games. Looking them up in a dictionary is not cheating, but guessing may also be fun.

Step up your vocabPerhaps you may want to take a stab at the Wordmaster game? You choose between three different levels and have to figure out which word   is missing, hangman-style.

Or, if you are in that mood, maybe the Devil's Dictionary is something for you?

 

As your vocabulary grows and you can say something about more and more topics and events, its time to increase the precision and depth of the dictionary in your head. This is where Thesaurus comes in handy. On this site you can put any word in the search field and get a list of possible synonyms and antonyms. You will also find a large set of ready-made flashcards that you can study and be quizzed about. 

 

Mål

  • vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk
  • vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring
  • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram

Utstyr

PC/mobil/nettbrett

Tips

Arbeid med ordforråd anbefales som en sentral del av alle undervisningsøkter: dagens ord, the word bank etc. Noen minutter hver økt med et eller flere av spillene nevnt i teksten kan også være fint. for mer systematisk arbeid med ordforråd, anbefales Quizlet.com

Vurdering

Ordforråd og arbeid med det er krevende å vurdere (ut over evnen til å uttrykke seg presist, da). I underveisvurderingen kan det være nyttig med f.eks. egenvurdering pr økt eller uke av hvor mange av "dagens/ukas ord" eleven opplever at de har lært.

Evaluering av opplegg

Elevene setter pris på lek/spillbasert læring. Ulike digitale løsninger gir alternativer til den tradisjonelle gloseboka.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier