Personvern

Vi har hatt et undervisningsopplegg for 2. trinn over to økter.

Slik gjør du

Dette gjorde vi økt 1:

1. Først hadde vi en samtale med elevene om brukernavn og passord.

Her ville vi vite hva elevene visste fra før om temaet. Har elevene egne passord og hvem har tilgang til passordene. Hvorfor det er viktig med passord. Hvem er det lurt å fortelle passordene til. Er det lurt at noen voksne kan passordene. Osv.

 

2. Vi så en film hentet fra nett hvor det brukes bilde på brukernavn og passord som adresse og nøkkel til huset.

http://tromso.iktplan.no/index.php?pageID=6&page=M%26aring%3Bl+etter+2.+trinn

 

3. Vi snakket om hvem som har "nøkkel til huset", og hvem det er greit som har nøkkel. Hvem vil man dele nøkkelen til.

 

4. Videre så vi på hvordan vi kan lage gode passord.

Først fikk elevene et ark hvor de skulle skrive ned et godt passord som de tenkte var sikkert. Det gikk mye i: "pizza", "snømann", "sol" osv. Veldig enkle passord hadde de notert seg.

Deretter hadde vi samtale om hva et godt passord kan være. Lagde ulike passord i plenum, og så på forskjellige muligheter.

Til slutt fikk elevene på nytt lage (gode) passord. Denne gangen ble passordene mer sikker etter vi hadde øvd sammen. Og nå skjønte de hvorfor det var lurt å ha sikre passord.

 

5. På slutten av økta fikk elevene ta i bruk det nye passordet. Elevene logger seg selv inn på pc med egne brukernavn og passord.

 

Dette gjorde vi i økt 2:

 

Denne økta dreide det seg om ansvar knyttet til nettbruk - nettvett. Vi snakka om hvem som kan se og lese det vi skriver/legger ut på nett, og om det er greit å legge ut bilder av noen uten å spørre først om det er greit. Vi leste boka "Digi Duck" og samtalte om eventuelle konsekvenser. Vi tok også å søkte på en av elevene på google for å se hva som kom opp. Eleven vi søkte på var selv ikke klar over bildene som lå der av han. Noen hadde han selv aldri sett. Elevene fikk seg en "a-ha" opplevelse og ble skuffet for de ikke hadde blitt spurt på forhånd om det var greit at bildene ble publisert. De ble også obs på at de alltid må spørre/og bli spurt før de legger ut bilder av noen. Elevene i klassen har ikke noen tilhørighet på sosiale medier, men de mente selv det var bra at vi snakket om dette.

 

Mål

Mål etter IKT planen 2. trinn:

Elevene skal kunne ivareta rettigheter og ansvar knyttet til eget og andres passord.

Delmål:

Elevene skal kunne lage gode passord og vite hvor viktig det er å passe på passordet sitt.

Utstyr

Vi var på klasserommet. Alle disponerte en pc hver.

Evaluering av opplegg

Vi skjønte fort at elevene ikke hadde kjennskap til sosiale medier. Det var vanskelig for dem å forstå denne biten. Men de fikk et innblikk hva dette kunne dreie seg om og var glad vi snakket om dette. De var enige at det er ikke greit å legge ut bilder av andre uten å spørre først.

Elevene vet nå at passord ikke skal deles og hvorfor.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Anonyme profilbilder

    Det kan ofte være vanskelig å balansere mellom anonymitet og personlig tilpasning på nett. Særlig gjelder dette bildebruk, der vi skal forsøke å lære elevene godt nettvett, samtidig som de gjerne vil profilere seg selv. Heldigvis finnes det en trygg middelvei.
  • Samtykkeskjema og bildebruk

    For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem hva slags bilder/filmer som tas av barna, og hvem som kan få se dem. Her får du et godt eksempel fra Kleppe friluftsbarnehage, til glede for nye brukere!
  • Småbarns digitale kompetanse og produksjon av digitale fortellinger

    Hvordan lage digitale fortellinger sammen med barn i barnehagen.

Finn oss på sosiale medier