Personvern

Undervisningopplegg om tema personvern - 4.trinn

Innledning

undervisningsopplegg på 4.trinn i to økter

Slik gjør du

 1. Vi snakket sammen om  hva personvern er. Hva er privat ? Hva  er en personopplysning ?
 2. Vi så på og diskuterte fra iktplan.no, mål etter 2.trinn "Personvern er en grunnleggende rettighet" 
 3. Vi snakket om hva betyr det at noe er privat.Hva bør du ikke dele med andre, hva kan være greit å dele med andre ? Elevene skrev ned eksempler på opplysninger de ikke ville dele med noen, og opplysninger som var Ok å fortelle andre på nettet. Hvilke opplysninger er det ekstra viktig å skjerme ?
 4. Jeg spurte ;"Hvilke konsekvenser kunne det få hvis personlige opplysninger om deg ble kjent av andre på nettet "?  
 5. Vi så på http://www.dubestemmer.no/yngre-barn/frida-og-felix-laerer-nettvett som også tar opp tema personvern.
 6. En del ord og uttrykk dukker opp i sammenheng med personvern: På nettet i sosiale medier kan du bruke et pseudonym, være anonym, diskriminering,at du har ytringsfrihet. Hva betyr disse ordene ? Hva er det ytringsfrihet ikke betyr ? Elevene fant definisjonene på dubestemmer.no, og skrev ned disse. De skulle også finne ut hva det står i FN,s barnekonvensjon artikkel 16. Elevene skrev ned eksempler på pseudonym, en ytring, ordet diskrimnering.
 7. Barn skal ha spesiell beskyttelse /vern på nettet. Elevene kom med innspill som du også skrev ned.
 8. Personvern dreier seg også om passord.Vi snakket om gode og dårlige passord/passordvett. 
 9. vi brukte presentasjonen på iktplan , etter 2.trinn "rettigheter og ansvar knyttet til eget og andres passord"
 10. Elevene skrev om hvordan et passord bør være.Hva kan være gode regler for passord ?
 11. http://www.dubestemmer.no/9-13-ar/personvern

 

Mål

Få elevene til å reflektere over hvordan egne personopplysninger kan bli viktig for andre.

Få elevene til å reflektere over hva private opplysninger kan være, at privat betyr privat, og skal ikke deles med andre.

Få elevene til å reflektere over rettigheter og plikter de har knyttet til passord, personopplysninger.Få elevene til reflektere over hva ytringsfrihet betyr, og hva det ikke betyr.

Få elevene til å reflektere over at de har særskilte rettigheter knyttet til personvern.

Utstyr

jeg brukte intet spesielt utstyr eller programvare.

Forberedelse

Opplegget krevde ingen spesiell forberedelse.

Tips

det er lettere å få elever i tale i en gruppe enn i hel klasse.

Oppgaveforslag

Jeg tok opp temaet om menneskerettigheter i forbindelse med FN,s barnekonvensjon KRLE-timene: http://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen.

Diskriminering-ytringsfrihet-barns rettigheter. FN,s barnekonvensjon art.16 handler om regelverk som skal beskytte barn spesielt.

 

Evaluering av opplegg

Elevene ga positive tilbakemeldinger om temaet. Men elevene er ennå for unge til å delta i sosiale medier, slik at ikke helt forstår hva det innebærer. 

Elevene vet mer om hva privat betyr.hvorfor de ikke bør dele personlige opplysninger med andre, de vet mer om hva de kan dele med andre.

Elevene skjønner hvorfor de ikke skal dele passord med andre, og hva konsekvensene kan bli.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

 • Digitale spor

  Det er viktig å lære elevene om hvordan de legger igjen spor i den digitale verden.
 • Digitale spor.

  Det er viktig å lære elevene om hvordan de legger igjen spor i den digitale verden
 • Forstå reglene

  Deltakerne ser nærmere på bruksvilkårene eller retningslinjene til et nettsamfunn, og går gjennom...

Relaterte blogginnlegg

 • Samtykkeskjema og bildebruk

  For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem hva slags bilder/filmer som tas av barna, og hvem som kan få se dem. Her får du et godt eksempel fra Kleppe friluftsbarnehage, til glede for nye brukere!
 • ”Mitt eller ditt?”

  En oppsummering fra seminaret "Mitt eller ditt?" - om å ta bilder sammen med barna i barnehagen.
 • Sikker lagring ved bruk av samme Apple-ID på flere enheter

  Ved bruk av en Apple-Id på flere enheter er det viktig og være oppmerksom på hvor video og bilder blir lagret (personvernhensyn). I den forbindelse anbefales det å gjøre to grep:

Finn oss på sosiale medier