På jakt etter vårtegn - med qr-koder og digital lupe

Når vi bruker qr-koder og digital lupe får vi støtte til å skape felles fokus, undring og utforskning.

vårtegnjakt - lav oppløsning.jpg

Undring og utforskning!

Creative Commons Licence

Innledning

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. (RP 17 om Natur, miljø og teknologi)

Slik gjør du

 1. Skap felles forkus og forventninger til temaet gjennom qr-kodejakt. Barna låser opp kodene med egen iPad - undrer seg og setter ord på det de finner.
 2. Samle gruppa og snakk om hva dere har funnet. Lederen av økta legger vekt på å stille undrende spørsmål: " hva tenker du er forskjellen på hvitveis og blåveis?" "hva er det som gjør at noen mennesker tenker det er lurt å kaste søppel i naturen?" " hva tror du jobben til meitemarken kan være?" " vet du om noen andre vårtegn?" "hvordan kan vi se forskjell på en hestehov og en løvetann?"
 3. Nå er det etablert en forforståelse for temaet hos barna - og vi er klare for å gå på fotojakt ute i naturen. 
 4. Velg en destinasjon hvor det er sjans for å finne et utvalg av vårtegn
 5. La barna lete etter sine vårtegn, og fange de ved hjelp av kamera-appen på iPad
 6. Vær aktivt med, og vær undrende sammen med barna. Sett ord på begreper som barna ikke ennå har. Finner de noe som de kaller "en blomst" - kan kanskje du utvide begrepet med - "Ja det er en blomst, og blomsten heter hestehov"
 7. Let etter objekter det er interresant å undersøke med lupen - feks meitemarker, tusenbein, skrukketroll.
 8. Når dere ser på objektene i lupen - still undrende spørsmål til barna. " Hva tenker dere dette er?" " Hva tenker dere er hode - og hva er hale?" "Hvilke farger kan dere se?" 
 9. Som et etterarbeid kan dere samle barnas bilder i en digital fortelling - ved hjelp av redigering i iMovie.

Mål

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna

 • opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
 • får kunnskap om dyr og dyreliv

RP 17 om Natur, miljø og teknologi

Utstyr

iPad

Digital lupe. Vi bruker den trådløse digitale lupen fra TTS - som kan kjøpet blant annet fra lekolar (ca 2000,-)

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Nettbrett under måltider i barnehagen.

  Vi har tatt i bruk nettbrett under måltider. Det hele startet med å lese bok under frokost og lunsj for å skape en rolig stemning og samling rundt noe felles. Vi har etterhvert tatt i bruk digitale eventyr og bøker.
 • Skogbilder med iPad - passord og søppelbøtter

  5-åringene i Kleppe friluftsbarnehage har laget flotte skogbilder til inntekt for FORUTs barneaksjon "Gode venner i Nepal". Disse bildene er nå publisert på barnehagens nettside, og da benyttet vi sjansen til å snakke om passord og søppelbøtter...
 • Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen - et animasjonsprosjekt

  Her er beskrivelse av animasjonsprosjektet som Kleppe friluftsbarnehage vant IKT senterets første digitale barnehagepris med: "Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen".

Finn oss på sosiale medier