Om USA - geografi og kultur

Opplegget går ut på å starte opp med et nytt tema, The USA, gjennom en Prezi-presentasjon.

Innledning

Dette er et undervisningsopplegg for en Vg1-klasse med 30 elever. Det er et overtall av jenter i klassen, med 19 mot 12 gutter. Elevene sitter to-og-to sammen, bortsett fra på den siste rekken hvor det sitter fire elever. Skolen er en relativt tradisjonell skole, elevene har nylig begynt å benytte seg av PC på skolen. Alle klasserom er utstyrt med prosjektor og lerret, men også vanlig krittavle. 

Slik gjør du

Timen vil åpne med en samtale mellom lærer og elever om temaet for timen - USA. Jeg vil spørre elevene hva de tenker på når de hører ”USA”, og jeg skriver opp ordene de kommer opp med på tavla.

De neste 8-10 minuttene vil jeg som lærer holde en prezipresentasjon for elevene som er basert på de første 8 sidene i kapittelet vi starter på denne timen, The Usa and Canada.  Alt skal foregå på engelsk. Videre settes elevene i gang med en oppgave jeg har beskrevet under punktet ”oppgaveinstruks til dine elever”.

Mål

Målet for denne timen er å starte på et nytt tema, USA, ved å begynne med å aktivere elevenes forkunnskaper for å kunne vurdere hvor elevene står i dette emnet. Videre er målet å undervise elevene i de forskjellige amerikanske regionene som blir presentert i læreboka. Til sist er målet å presentere oppgaven for elevene, som selv skal finne kilder de mener passer til oppgaven og har som mål å lære å bli mer kildekritiske.

Drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land.

• Vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring

• Vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring

• Presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder

• Vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte

• Fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette  

Utstyr

• Prosjektor

• Prezi

• PC

• Internett 

Tips

  • Lærestoff: Balsvik, L; Bratberg, Ø; Henry, James S.; Kagge, Julia; Pihlstrøm, R. (2015) Targets: Engelsk vg1 (1. utg) Aschehoug 
  • Internett

Oppgaveforslag

Lag en «mini-talk» om USA. Det er valgfritt hva presentasjonen skal handle om,  så lenge den har med USA å gjøre og du ikke overskrider tidsrammen på fem minutter. Du kan velge alt fra historiske begivenheter, viktige amerikanere til kulturelle uttrykk. Du skal bruke et valgfritt digitalt hjelpemiddel, så lenge det er relevant og hjelpe deg med oppgaven. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier