Olympiade i barnehagen

Barna i barnehagene, som er med i prosjektet skal selv finne ut og velge ulike måter å bevege seg på.
De øvelsene de velger blir satt sammen til en olympiade.

Barne-OL.jpg

Foto: Karina Poulsen

Creative Commons Licence

Innledning

Dette prosjektet er enkelt og morsomt for både barn og voksne. Her kan man samarbeide med en barnehage enten nasjonalt eller i Europa. Ny rammeplan i Norge krever at alle barn i barnehagen skal oppleve bevegelsesglede i barnehagen. Dette er et prosjekt som inkluderer flere fagområder fra rammeplanen

Det anbefales å bruke cirka tre til fire uker på dette prosjektet.

Passer godt for barn fra 3 til 6 år.

Slik gjør du

Prosjektet starter med at en blir med i eTwinning.Sammen med en partner registres prosjektet og dere får når begge NNS har godkjent det, tilgang til prosjektrommet (TwinSpace)

Dere starter med å utveksle bilder av egen barnehage og barna. Vær varsom med publiering av bilder og husk; både barna og foresatte må godkjenne eventuell publisering.

Hvis man har lyst kan man lage en liten intro video med deres barn hvor man presenterer seg selv og sin barnehage, med for eksempel Imovie.

Så skal en velge ut noen bevegelser eller øvelser som skal inngå i olympiaden.

Hver barnehage skal velge ut minst en, men max 3 øvelser.

Ta bilder eller film av øvelsene dere velger og legg den inn i eTwinning-portalen. Ut i fra listen med øvelser skal hver barnehage velge ut tre øvelser. De øvelsene som får flest stemmer blir med i olympiaden.

Når en da har valgt øvelsene som skal inngå i olympiaden skal dere velge dag for gjennomføring av mesterskapet. Det trenger ikke være samme dag, men gjør det ekstra spennende hvis barna kan få se via Skype fra den andre barnehagen på selve OL-dagen.

Bilder og filmer som blir tatt den på OL- dagen legges ut på eTwinning. Her kan dere lese og se om de andres dag.

Som avslutning på OL-dagen får alle barna i barnehagen en diplom og premie. Ta et fint lagbilde.

Mål

Målet i dette prosjektet er at barn skal være i bevegelse og bruke digitale verktøy i aktivitetene.

Bli kjent med andre barn i en barnehage i et annet land.

Utstyr

TwinSpace

Nettbrett, kamera og eller filmkamera

Utstyr avhenger av hvilke øvelser barna velger

Tips

I utvelgelsen av øvelser kan det være lurt å ha små grupper.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Scratch i barnehagen - koding for barn

    Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet et digital kode-samarbeid, som er gjennomført via eTwinning vinteren/våren 2015.

Finn oss på sosiale medier