Oculus Rift i naturfag - om solsystemet

Hvordan kan du bruke VR (virtual reality) i naturfag? Her får du et tips til hvordan et enkelt opplegg i naturfag for 8. trinn kan kombineres med bruken av Oculus Rift og Titans of Space.

icon-banner-tm.png

All rights reserved.

Innledning

Verdensrommet er spennende! Men det er vanskelig å vise hvor spennende det er når du står i et vanlig og litt kjedelig klasserom. Verdensrommet er ikke så spennende i naturfagboken. Det er litt bedre på storskjerm. Og det er helt KONGE i en VR-hjelm! Verdensrommet er stort og inneholder store ting, og hva er vel bedre enn VR for å få vist det. Det er vanskelig å beskrive hvor stilig det er å fly mellom stjener og planeter i VR - uten at du selv har prøvd det. Følelsen av å være der er nesten ubeskrivelig og bare må oppleves. Opplevelsen av solsystemet i Titans of Space i en Oculus-hjelm er temmelig intens - og det har verdi i seg selv i opplevelsen av hva faget faktisk handler om!

Målet mitt var hvordan jeg kunne få 21 elever til å oppleve denne turen i naturfagtimene, samtidig som jeg kunne gjennomføre et OK undervisningsopplegg. Jeg har ikke noe klassesett med Oculus, så opplegget måtte kunne takle at en og en elev tok seg en 10-minutters tur - samtidig som resten av klassen jobbet - og eleven med Oculus ikke gikk glipp av noe spesielt.

 

Slik gjør du

Teknisk prat og klargjøring

For å unngå at du prøver og feiler - og bruker mye tid i klasserommet på å føle deg mislykket - kommer det her en del tekniske tips og detaljer. Målet er at du slipper å finne det ut på den harde måten (slik jeg gjorde det).

Lag deg en arbeidsstasjon med Oculus og Titans of Space. Det bør være en maskin med et passe kraftig skjermkort om du har en Oculus DK2 (men da vet du jo det i utgangspunktet :-). Last ned rett utgave av Titans of Space. Jeg lastet også ned den "vanlige" utgaven og viste klassen rundreisen på storskjem i begynnelsen av tema.

Installer Titans of Space på Oculus-maskinen. Start det for deg selv og trykk følgende knapper når turen har begynt:

 • c - velger den kompakte turen som hopper over de fleste månene. Da tar turen bare 10 minutter i motsetning til 15-17 (som både er litt kjedelig og tar for lang tid).
 • i - velger en mer intens rute mellom og rundt planetene (mye stiligere å se på :-).
 • n - velger en non-stopp-tur. Da fortsetter turen etter 20 sekunder ved hver planet. Dette skal vi endre på i en BAT-fil om litt.

Disse tre innstillingene husker ToS, så neste gang du stater ToS vil disse allerede være valgt.

Så må du lage en ny BAT-fil med dette innholdet (da blir stoppene i non-stopp-modus bare på 3 sekunder):

TitansOfSpaceV1.70-DK2_DirectToRift.exe -nonstop-stop-duration 3 -go-directly-to-tour

Da er ToS klar for elevbruk. Så til selve opplegget i timene.

 

Opplegg i timene

La klassen jobbe med denne presentasjonen i timene. Jeg har latt hver elev arbeide med hver sin presentasjon, som jeg setter karakter på til slutt. Siden jeg har arbeidet med dette i Google Disk har jeg gitt elevene kommentarer flere ganger underveis i arbeidet. Det er viktig å få elevene til å forstå at de må jobbe en del med å finne ut hva som er særegent med hver planet. Målplan for opplegget har jeg også laget (lenken til Cosmos ep. 1 er bare tilgjengelig for klassen min ;-).

Når elevene er kommet inn og timen har begynt er rutinen min...

 • Hent frem neste elev til Oculus-stasjonen.
 • Start ToS ved å klikke på BAT-filen du laget.
 • Mens ToS starter tar eleven på seg Oculusen og justerer hodetfestet slik at den sitter godt.
 • Vent til skjermen sier du må trykke "Space" for å fortsette.
 • Be eleven se rett frem og så trykk du på "Space". Da er turen i gang.
 • Sett øretelefonen på eleven.
 • Eleven er nå på tur! Pass på at ingen forstyrrer eleven - dvs. kommer borti eleven. Det er fryktelig forstyrrende (og ubehagelig) når du har på en VR-hjelm.
 • Følg halvveis med på hvor eleven er i ruten, slik at du kan være klar når den er slutt.
 • Når turen er ferdig kan du godt spørre eleven om det var en bra tur ;-)
 • Avslutt ToS (trykk ESC) - og begyn på første punkt igjen.

Om du er effektiv rekker du 4 runder med ToS i hver time (på 45 minutter), men kanskje 3 runder er mer realistisk. Du får beregne arbeidet i timene med hvor mange elever du har i klassen!

Om du satser på 3 runder i hver time rekker du en kort innledning til hver time. Den har jeg brukt til å vise små korte filmsnutter eller snakke om tema som passer til det jeg vet elevene jobber med i presentasjonen.
 

Mål

Elevene skal kunne... (fra K06 Naturfag 10. trinn)

 • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
 • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

 

Utstyr

Du trenger naturlig nok en Oculus Rift - enten DK1 eller DK2. I tillegg trenger du en passe kraftig PC med et godt skjermkort.

Oculus Rift kan du kjøpe hos Oculus for rundt $350 (+frakt og mva). De fleste programmene du bruker sammen med Oculus er gratis, men det finnes også en del kommersielle spill som nå støtter Oculus Rift. Men vær OBS - Oculus er ikke i vanlig salg, og det er det en grunn til. Du bør være litt over gjennomsnittet interessert i å få ting til å virke, fordi du kan lett måtte bruke en del tid på å teste hva som virker eller ikke virker - og hvorfor.

Tips

Trippelsjekk at du raskt får ToS i gang, slik at timene ikke blir brukt til teknisk rot.

Lag en omtrentlig plan for hvor langt du vil at elevene skal ha kommet med arbeidet med presentasjonen for hver time. Det er en del lysbilder og mange elever trenger hjelp for å holde seg selv gående.

Mens en og en elev er på tur i ToS går du (selvfølgelig) rundt i klasserommet og hjelper elevene med tips og råd til presentasjonene.

Vurdering

Sjekk ut lenken til målplanen for kjennetegn på måloppnåelse o.l.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier