Nivellering med GPS

I denne unervisningsekvensen har jeg valgt å har om Nivelering med GPS i forhold til Anleggsgartner faget. dette ble et naturlig hvalg når jeg skulle hvellge noe nyteknologisk innen faget. Tema blir mer og mer brukt i bransjen og fler maskiner har dette innebygd for å sette kotehøyde og grave av på riktig nivå. Det flest store bedriftene har egne ansatte som driver med det og samarbeider med aktørene for å gjør det enklere til å sette høyder og punkter på riktig sted for søyler, kantstein, grunnarbeid og kotehøyder.
Jeg har ikke bilder elle vidjoer av elevene i oppgaven dette er for de nye loven om samtykke om bilder og personopplysninger på nett. Så var det så omfattende med å få det gjort riktig så da valgte jeg og utgjør det.

20181017_090324.jpg

Nivelering stang av Fredrik G Falkum

Creative Commons Licence

Slik gjør du

Ta kontkat med en bedrift som har utstyret og avtale besøk. 

Informerer eleven om besøket og forbreder elevene om tema eller en gjenomgang av grunleggene nivelering og teorien bar dette. 

Elevene skal ut på bedrift besøk og se åsen Nivelering med GPS fungerer og virker i bedriften for kontor til byggeplas og tilbake. Elevene skal få et innblikk åsen dette digetale utstyret blir brukt i jobbsammenheng og åsen det funker. Etter besøket så skal elevene skriver en logg for å reflektere om hva de her lært i besøket. Samtidig svarer de på en spørreundersøkelse for å få et innblikk om eleven synes dette er nyttig og lærerikt og undervisningen var bra.

 

Mål

Måle med sekvensen er at elsvene skal få kunnskap om nivelering med GPS. vite hvordan det funker og vorden det blir brukt i arbeid. De skal også sitte igjen med kunnskap åsen det snakker sammen med folk på kontoret og de som er ute og utfører arbeidet. Denne undervisningen er noe elevene skal gå gjennom i følge læreplanen for faget følge udir.

-        «bruke aktuelt landmålingsutstyr i nyanleggsarbeid

-        bruke digitale verktøy i planlegging og rapportering» 

De skal også kunne koble disse kopetansemålene inn i loggen og se sammenhengen mellom disse og undervisningen.

se vedlegg.

Utstyr

Nivelering skikkert, stav og transport begge veier.

Forberedelse

Forbrede elevene om tema og hvorden utstyret fungerer. 

Tips

lurt å kontrolere at bedrifter her forbretseg til å td dere i mot.

Oppgaveforslag

logg etter for å begrunne elevenes måloppnåelse

Vurdering

Elevene skal levere en logg etter undervisningen for å bevisstgjøre hva de her gjort og gått gjennom i besøket. Denne loggen blir vurdert og gitt en vurdering på om den enkelte her lært noe. Dette hjelper læreren til å se om de har lært noe i forhold til mål for undervisningen. Dette hjelper læreren og se hva som var bra og kan forbedres til neste undervisning. Vurdering kriteriene er lav-, middels- og høy måloppnåelse på loggen og en fremovermelding til den enkelte elev. Kriteriene for måloppnåelsen sed figur 1.

Figur 1

Lav måloppnåelse

Middels måloppnåelse

Høy måloppnåelse

Eleven kan forklare hva vi har gått gjenom og kan forklare kort om aperatet.

Eleven kan forklare på en god måte hva vi gjorde og har forståelse for funsjonen og bruksområdene til aperatet.

Eleven forklarer gått hva vi gjorde og hvorfor. Samtidig forklarer bruksområdene til aperater og har en god forståelse for åsen aperatet funker. Kan også knyttekompetansemålene inn i loggn.

Forklaring av vurdering av måloppnåelsene i forord til logg.

Dette kan brukes som en peke pinne når elevenes logg skal vurderes og åsen de kunnskapene om tema er for var logg.

Evaluering av opplegg

Men det har fått et overordnet forståelse for utstyret. Sånn som elevene svarte på undersøkelsen har det noe fornøyd med undervisningen. 4,2 av 6 som de synes.

Så at unner alt er jeg noe fornøyd med besøket og resultatet som kom av denne undervisningen. Jeg ser noe som kan forbedres og jeg kan bruke denne kompetansen videre får å få et bedre opplegg når vi skal ut å besøke bedrifter. Samtidig kan jeg bruke denne kunnskapen videre å se hva jeg kan forbedres så undervisningen kan bli bedre.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier