Nettvett og forebygging mot digital mobbing

Et opplegg som er ment å opplyse elever om nettvett, og hva man bør og ikke bør gjøre på nett.

Innledning

Slik gjør du

Dubestemmer-video: Hva er personvern? (https://www.youtube.com/watch?time_continue=228&v=s8CILnWlPOQ, 28.02.2018)

ThinkPairShare

Kan dere lage en definisjon på hva dere synes er mobbing?

Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers?

Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes på nett enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvor går egentlig grensen mellom ytrings-frihet og krenkelser? Klarer dere å bli enige om dette i klassen?

Hvilke eksempler på skjult mobbing kjenner dere til?

Diskuter hva dere kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser på nett eller redusere digital mobbing.

(Det er du som bestemmer, hentet fra http://www.dubestemmer.no/vis-hefte/15/21, 28.02.2018)

Film: Hva skjedde med Maria? http://www.dubestemmer.no/filmer?field_alderstrinn_til_video_tid=27&field_tema_til_video_target_id=&language=All&field_teksting_tid=All, 28.02.2018

 

Klassesamtale knyttet til filmenHva er personopplysninger?Hva er det greit å skrive til noen på nettet?Hva er det greit å skrive om noen på nettet?

Hva betyr det for andre når du deler ting om dem på nett? Kan man angre seg etter å ha lagt ut noe på nettet?

Oppsummere: Hva sier loven? Samtykke (http://www.dubestemmer.no/13-18-ar/personvern, 28.02.2018)Etablere et sett med klasseregler for nettvett

 

Mål

Kompetansemål (hentet fra iktplan.no)Elevene skal kunne drøfte muligheter og utfordringer ved fildelingElevene skal kunne ta ansvar for sine handlinger på nettElevene skal forstå at de etterlater seg digitale spor

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Anonyme profilbilder

    Det kan ofte være vanskelig å balansere mellom anonymitet og personlig tilpasning på nett. Særlig gjelder dette bildebruk, der vi skal forsøke å lære elevene godt nettvett, samtidig som de gjerne vil profilere seg selv. Heldigvis finnes det en trygg middelvei.
  • Samtykkeskjema og bildebruk

    For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem hva slags bilder/filmer som tas av barna, og hvem som kan få se dem. Her får du et godt eksempel fra Kleppe friluftsbarnehage, til glede for nye brukere!
  • Småbarns digitale kompetanse og produksjon av digitale fortellinger

    Hvordan lage digitale fortellinger sammen med barn i barnehagen.

Finn oss på sosiale medier