Mitt hjemsted i tall

Hvor mange bor på ditt hjemsted? I din kommune? Hvor stor er kommunen din? Hvordan er det i forhold til andre kommuner?

Innledning

Det finnes en rekke data som forteller om hjemstedet ditt. Bruk disse dataene til å fortelle om ditt sted til andre, og lær fra dem om deres hjemsted.

Slik gjør du

 1. Finn en eller flere prosjektpartnere nasjonalt eller internasjonalt
 2. Planlegg sammen med prosjektpartnere. Sett en begrenset tidsplan, slik at prosjektet ikke trekker ut i tid. Bli enige om hvor mye data som skal presenteres. Det kan f.eks være 10 tall. Registrer prosjektet sammen med en av partnerne. Dere får da tilgang til TwinSpace. Avtal gjerne et oppstartsmøte via Skype med elevene i de ulike klassene, slik at de får sett og hørt hverandre. En kort presentasjon av hver elev.
 3. Etabler TwinSpace for deling av bilder, informasjon og annet som har med prosjektet. Om dere ønsker det, kan elevene få skrivetilgang til TwinSpace som elever.
 4. La elevene komme med innspill på ulike spørsmål de ønsker svar på. Sett dem sammen i par eller små grupper som arbeider videre med spørsmålene og hvor og hvordan de kan finne svar på dem. Se tallene i sammenheng for landet, og vurder hva tallene betyr for dem.
 5. La elevene komme med noen hypoteser om hvordan resultat vil se ut hos de ulike deltakerklassene.
 6. Utveksle data mellom deltakerklassene, og la dem analysere og sammenligne hverandres tall. Hvordan ser de ut i forhold til hverandre? Hva forteller likheter? Hva forteller forskjellene? Stemmer hypotesene?

Mål

Tilknytninbg til læreplan

Matematikk

 • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

Samfunnsfag

 • gjennomføre og presentere undersøkingar som krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon frå tabellar og diagram
 • finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
 • samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

Språkfag

 • praktisk anvendelse av samarbeidsspråk

Utstyr

 • TwinSpace
 • Kamera
 • PC eller nettbrett med nødvendig programvare

Tips

Det finnes mange potensielle datakilder (se lenker nedenfor).

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Scratch i barnehagen - koding for barn

  Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet et digital kode-samarbeid, som er gjennomført via eTwinning vinteren/våren 2015.

Finn oss på sosiale medier