Miljø og bærekraftig utvikling

Prosjektet er beregnet for elever på mellomtrinnet og strekker seg over en periode på ett skoleår.
Jan Erik Log Kringsjå skole har hatt prosjektideen og gjennomført prosjektet.

Søppel.jpg

Fotograf Lisbeth Knutsdatter Gregersen

Creative Commons Licence

Innledning

Hovedmålet med arbeidet er:

 • å øke elevenes bevissthet når det gjelder egne handlinger i forhold til miljøet og bærekrafitg utvikling.
 • sammen med elever i andre land kan de finne fram til hva som kan gjøres for å redde miljøet.
 • ved å sammenligne data og informasjon fra deltakerlandene kan de diskutere kulturelle likheter og forskjeller. 

Prosjektet dekker kompetansemål fra læreplan i fagene Kunst- og Håndverk, Matematikk, Samfunnsfag, Naturfag og Engelsk.

Slik gjør du

Aktiviteter og gjennomføring

Innledende arbeid

 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert. 
 • Hvert land lager en logo. Denne skal så settes sammen med de andre til en felles logo. Logoene publiseres i prosjektrommet. 
 • Hver skole presenterer seg på prosjektsiden (TwinSpace/TS). 

Værobservasjoner

 • Velg et antall uker i løpet av dette første året for å observere været. Hver dag publiserer hver skole sine værobservasjoner. På slutten av skoledagen sjekkes dataene fra alle landene. Disse kommenteres felles i klassen. Observasjonene brukes til å lage grafiske fremstillinger, både på papir og på regneark. Dersom flere klasser ved skolen deltar, kan ansvar for værobservasjonene og presentasjon på prosjektsiden gis til én klasse. 
 • Undersøk dyrelivet i skolens nærområde. Hver skole velger et stort og et lite dyr, en fisk og en fugl, et insekt/bille og et truet dyr.

Her kan man velge ulike måter å dokumentere på; bilder, tegninger eller video, som alle gis en kort beskrivelse på engelsk. Alt legges ut på prosjektsiden (TS). Hvert land oppdaterer ved å skrive navnet på dyrene på eget språk. Sjekk mot det latinske navnet for å være sikker på at det er riktig dyr man navngir.

Lag en miljøordbok i TS. 

 • Alle skolene legger sine miljøord ut på TS, både på engelsk og på morsmålet. Deretter samles ordene til en liste, slik at hvert ord bare er representert en gang. Ordlisten får da ord på alle deltakerlands språk samt engelsk. 

Gjenbruk

 • Elevene jobber med å lage nye ting av ting som er kastet/skal kastes. Beskrivelse av arbeidsgang og bilder legges ut på TS til inspirasjon for de andre.

Skolens miljøplan

 • Hver klasse/skole lager en plan for hvordan de konkret tar miljøet på alvor. Planen kan inneholde hva man gjør med søppelet, sortering etc., strømsparing, vannsparing, innsamling av batterier osv. Hver skole lager en plan for det som var aktuelt for dem. Planene vil nok bli forskjellige og kan derfor revideres etter å ha sett de andres planer. Planen kan bli en del av skolens rutiner. 

Hva skjer med søppelet når det forlater skolen? 

 • Elevene undersøker hvordan søppel samles inn og hva som skjer etterpå. Det kan også resultere i en tur til et søppelgjenvinningsanlegg for klassen. 

Energisparingskonkurranse 

 • Elevene engasjeres til å tenke på hvordan en kan spare energi. Hver klasse lager en plan for hvordan de kan spare energi. Planene legges ut på hjemmesiden og revideres etter å ha studert de andre klassenes forslag. 
 • Hver skole følger med og noterer hvor mye energi (elektrisk strøm) som blir brukt i et halv år. Dette rapporteres inn, og søylediagram for hver måned legges ut på hjemmesida. Dette forutsetter at man har et system som gjør dette mulig. Et alternativ kan være at elevene gjør tilsvarende hjemme, leser av strømmen etter en uke, setter inn sparetiltakene og leser av igjen etter en uke. Regler og framgangsmåte må avklares i forkant av gjennomføringen. 
 • Fremtidens energi Elevene får utfordret sin fantasi med å finne fram til nye former for energi. Noen lager modeller, mens andre lager presentasjoner. 

Felles kalender 

 • Lage en felles kalender gjennom året. Alle legger inn helligdager og andre aktiviteter gjennom året i en felles online-kalender. Alle vil dermed være informert om hva som foregår i de andre landene til enhver tid. Mange av aktivitetene er felles, og noen er spesielle for det enkelte land.

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post 
 • Samskriving - utfylle hverandres bidrag
 • Skype 
 • videokonferanse og andre sosiale medier

Evaluering av opplegg

Prosjektet strekker seg over et helt år og er avhengig av god planlegging. Det er alltid viktig å la elevene delta og komme med innspill både i planleggingsfasen og underveis. Lag en plan for både underveis- og sluttevaluering der elevene naturlig trekkes med. Sett av tid til å la elevene oppsummere hele arbeidsprosessen - prosjektarbeids som metode, bruk av verktøy, grad av samarbeid og faglig utbytte. Er dette en arbeidsmetode de kunne tenke seg mer av?

 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier