Matematikksenterets sider

Matematikksenteret har endel læringsopplegg liggende på deres nettside.
Endel av dette forutsetter bruk av digitale verktøy. Vi kopierer ikke dette, men tipser bare om nettsiden med lenker.

grafer.jpg

Fra Matematikksenteret

Fra Matematikksenteret

Creative Commons Licence

Innledning

Følg lenkene nedenfor til Matematikksenterets utforskende oppgaver.

Dette er tre læringsopplegg som kan fordels på flere økter:

 1. Dette er et introduksjonsopplegg hvor elevene blir kjent med funksjonsuttrykk, grafene til andregradsfunksjoner, viktige punkter på grafene, navn og begreper knyttet til andregradsfunksjoner. Utforskningsarbeidet gjøres med GeoGebra
 2. Et nytt begrep elevene skal lære er ekstremalpunkt. For å få topp- eller bunnpunkt markertved hjelp av dataprogrammet GeoGebra må man bruke kommandoen «ekstremalpunkt». 
 3. Her skal elevene anvende kunnskapene fra de foregående oppleggene om andregradsfunksjoner og  få en forståelse av hva som menes med kurvetilpasning
 4. Elevene skal se sammenhenger mellom andregradsfunksjoner og nullpunktene deres. 
 5. Elevene skal se sammenhengen mellom et andregradsuttrykk på formen og på faktorisert form vedå finne nullpunktene til andregradsuttrykket

Slik gjør du

Lenken består av 3 utforskningsoppgaver som kan gjøres i rekkefølge

Mål

 • gjøre rede for funksjonsbegrepet og kunne oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner (1T)
 • beregne nullpunkt, ekstremalpunkt, skjæringspunkt og gjennomsnittlig vekstfart, finne tilnærmede verdier for momentan vekstfart og gi noen praktiske tolkninger av disse aspektene (1T)
 • oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner (1P)
 • undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjoner, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjæringspunkt og tolke den praktiske verdien av resultatene (1P)
 • Elevene skal kunne bruke hensiktsmessige digitale verktøy, ressurser og medier i læringsprosesser (IKT - plan)

Tips

Det er best at elevene først har lært å skisse opp andregradsfunksjoner for hånd.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Matematikk med en tvist

  På workshop i senterets 'Rom for læring' ble 25 matematikklærere i videregående skoler i Troms utfordret på hvilke muligheter og motivasjonsfaktorer det finnes i å benytte spill i undervisningen.
 • Crazy cook app

  En app som kan inspirere både til å lage mat, telle, måle og veie.
 • Stasjonslek matematiske begreper

  Skoleforberedende aktiviteter i Lunheim barnehage, IKT og matematiske begreper.

Finn oss på sosiale medier