Målinger med eurotester

Elevene lærer å bruke en eurotester til å utføre målinger, vurdere målingene og produsere digital dokumentasjon på pc med tilhørende programvare.

Innledning

Som elektromontør er det viktig å kunne måle og dokumentere anlegg. Eurotestere er et nyttig verktøy både for å måle og utarbeide denne dokumentasjonen. Denne læringsaktiviteten tar utgangspunkt i bruk EurotestAT og tilhørende programvare, men kan tilpasses annet utstyr. Elevene skal lære å strukturere et oppsett til eurotesteren, utføre målingene og laste de ned på PC hvor de skal skrive ut dokumentasjon av testene. Undervisningstiden er syv skoletimer.

Slik gjør du

Læreren og elevene skal gå gjennom målene sammen, for deretter å diskutere:

 • Hva er en eurotester?
 • Hva kan den brukes til?
 • Hvorfor bruke en eurotester?

Elevene går sammen tre og tre, og installerer programvaren til eurotesteren på sine datamaskiner og setter opp en struktur i programmet, med tre kurser som er praktiske å måle på i klasserommet/skole

Elevene ser på videoer om eurotesteren på YouTube, og de forskjellige målingene. Læreren viser frem sluttkontrollskjema og diskuter de punktene som hører til målingene som skal gjøres. Læreren forklarer og tegner på tavle/smartboard/prosjektor hva målingene innebærer, og hvordan måleresultatene skal vurderes. forslag til oppgaver finnes i vedlagt fil.

Gruppene starter med oppgave en. Gruppen som først blir ferdig starter med målingene veiledet av læreren. Resultatene lastes ned til en av elevenes datamaskin og deles med resten av gruppen.

I mellomtiden skal de andre gruppene jobbe med oppgave en og to.

Siste gruppe må ha nok tid til å vurdere måleresultatene for å ferdigstille oppgaven.

Oppgavene skrives i Word og leveres på ITS Learning sammen med PDF utskrift av den digitale dokumentasjonen elevene har laget.

Instillinger til eurotesteren for de forskjellige målingene finnes i vedlagt fil.

Læreren og elevene diskuterer løsningsforslagene, og vurderer undervisningsopplegget.

Spørsmål som kan diskuteres:

 • Var det nok tid?
 • Hva var vanskelig?
 • Hva var lett?
 • Hva har vi lært?
 • Hva var mest interessant?
 • Oppnådde vi målet?
 • Hva kan vi bruke dette til?
 • Hva vil vi lære mer om?

 

Mål

Læringsmål:

Elevene skal lære å strukturere et oppsett til eurotesteren, utføre målingene og laste de ned på PC hvor de skal skrive ut dokumentasjon av testene.

Kompetansemål VG2 Elenergisystemer:

 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene

 

Utstyr

 

 • EurotestAT med tilhørende kabler og programvare. 
 • Skrutrekkere
 • Meterstokk
 • Alle trenger PC
 • Minnepenner
 • Videoer på YouTube 
 • Oppgavehefte (vedlegg)
 • Sluttkontrollskjema 

 

Lokale:

 • Dette kan utføres i et klasserom eller annet som har tilgang på:
 • Fordelingsskap med jordfeilbryter hvor det er greit å skru av sikringer til forbrukskurser
 • Internett
 • Tavle/prosjektor/smartboard
 • Arbeidsplasser til elevene (jobbe med pc)

Forberedelse

Det er viktig å sørge for at Eurotesteren og programvaren fungerer med elev pc.

Læreren må også sørge for at det er gunstige kurser og utstyr i som kan testes i rommet.

Tips

Jeg har god erfaring med femten elever som deles inn i fem grupper

Vurder nødvendige HMS tilltak når elevene skal utføre målinger.

Elevene må ha kjennskap til:

 • sluttkontroll
 • jordingssystemer
 • spenningssystemer

Elevene bør ha noe kjennskap til:

 • Kortsluttningsstrømmer (IKmin)
 • Isolasjonsmåling
 • Kontinuitetsmåling
 • Jordfeilbrytere og sikringskarakterestikker

Oppgaveforslag

Oppgave 1

Disse oppgavene gjør dere før dere måler:

 1. Hvilken spenning forventer du å måle mellom L1-L2, L1-Jord, L2 Jord? Diskuter i gruppa, tegn og forklar.
 2. Hvor mange Ohm forventer du å måle når du isolasjonstester? Diskuter i gruppa, tegn og forklar.
 3. Hvor mange ohm tror du at du måler når du måler kontinuitet? Diskuter i gruppa, tegn og forklar.
 4. Hvor stor tror du utløserstrømmen til jordfeilbryteren er, og hvor lang tror du utløsertiden er? Diskuter i gruppa, tegn og forklar.
 5. Hvor høy tror du IKmin vil være? Diskuter i gruppa, tegn og forklar.

Oppgave 2

Disse oppgavene kan dere fortsette å gjøre når dere venter på å måle:

Hvilke forskrifter og krav stilles det til?

 1. spenning?
 2. isolasjonsresistans?
 3. kontinuitet?
 4. utløserstrøm og utløsertid?
 5. IKmin?

Oppgave 3

Disse oppgavene gjør dere etter at dere har målt:

 1. Hvilken spenning målte du?
 2. Diskuter og beskriv resultatene i forhold til hva du forventet (hva/hvorfor)
 3. Hvilke forskrifter og krav stilles det til spenning?
 4. Hvor mange ohm målte du når du målte isolasjonsresistansen?
 5. Diskuter resultatet i forhold til hva du trodde (hva/hvorfor)
 6. Hvilke forskrifter og krav stilles det til isolasjonsresistans?
 7. Hvor mange ohm målte du når du målte kontinuitet?
 8. Diskuter og beskriv resultatene i forhold til hva du forventet (hva/hvorfor)
 9. Hvilke forskrifter og krav stilles det til kontinuitet?
 10. Hvor stor utløserstrøm og utløsertid målte du?
 11. Diskuter resultatet i forhold til hva du trodde (hva/hvorfor)
 12. Hvilke forskrifter og krav stilles det til utløserstrøm og utløsertid?
 13. Hvor stor ble IKmin?
 14. Diskuter resultatet i forhold til hva du trodde (hva/hvorfor)
 15. Hvilke forskrifter og krav stilles det til IKmin?

Vurdering

Undervisningen skal veiledes, og læreren skal gi fremoverrettede tilbakemelding til gruppene og enkeltelever. I denne undervisningsøkten se spesielt etter:

 • Faglig forståelse
 • Vurderinger i oppgavebesvarelsen
 • Aktiv deltagelse i gruppa
 • Holdninger til HMS

Evaluering av opplegg

Elevene synes det var helt topp å bruke eurotesteren til å gjøre målinger og kunne produsere dokumentasjonen digitalt.

Eurotester som digitalt verktøy fungerte veldig bra i denne undervisningen, programvaren gir mulighet for å sette opp strukturer med kurser og fordelinger, og vi lagde ferdig dokumentasjon. Elevene viste god motivasjon når de skulle bruke eurotesteren, og de jobbet godt.

Det er viktig å planlegge godt å forsikre seg om at programvaren fungerer på elevenes datamaskiner og at overføringen av måledata fungerer. Programvaren vi brukte var ikke helt ny, og jeg måtte sette opp COM porter manuelt.

Etter dette undervisningsopplegget kan elevene forventes å bruke eurotester til å dokumentere egne praktiske arbeider, og når vi evaluerte undervisningsopplegget var dette deres eget forslag.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier