Leve i Norden - hvem er vi og hvor kommer vi fra

Prosjektet er tenkt i faget Internasjonalt samarbeid over to til tre måneder

1024px-Nordiske_flag.jpg

Søren Sigfusson/norden.org [CC BY 2.5 dk (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/dk/deed.en)], via Wikimedia Commons

Creative Commons Licence

Innledning

Utarbeidet etter en ide av Anita Normann, førstelektor NTNU

Prosjektets hovedmål

Gjennom å samarbeide om dette prosjektet skal de involverte elevene fra ulike land i Norden

 • Lære mer om Nordens befolkning av i dag
 • Motvirke utviklinga av fordommer og rasisme
 • Drøfte verdien av kulturelt mangfold i Norden

Kompetansemål fra fagets læreplan (dvs. utkast til læreplan):

Fra hovedområdet Samfunn og Kultur

 • Utveksle fakta og synspunkter om menneskerettigheter, miljø, livssyn og kultur med elever i andre land

 Fra hovedområdet Kommunikasjon og Språklæring

 • Bruke valgte tema for å planlegge og produsere innhold

Slik gjør du

Gjennomføringa av prosjektet er inndelt i ulike faser

 Fase 1: Innledende aktiviteter

 • Hver elev får i oppgave å forske i sin egen families røtter
  • Hvor kommer vi fra?
  • Når, hvordan og hvorfor havnet vi der vi bor nå?
 • Lærerne i de involverte klassene fokuserer på store folkeflyttinger før og nå

Fase 2: Produksjon av familiehistorier

 • Med utg.pkt i det elevene har funnet fram produserer elevene en presentasjon om sin families historie. Ulike verktøy og uttrykk kan brukes til dette: film, bildepresentasjon, lydfiler, animasjon, digital fortelling, digital bok.

Fase 3: Deling og respons

 • Det ferdige materialet publiseres på prosjektets lukkede TwinSpace (i et filarkiv eller et bildegalleri)
 • Elever gir respons til hverandre, samt stiller spørsmål vedr. familiehistoriene gjennom å bruke TwinSpace bloggen

Fase 4: Etterarbeid og presentasjon

 • I nasjonale grupper (innenfor den enkelte klasse) får elevene ansvar for å gå gjennom et visst antall av de ulike historiene fra de involverte klassene. Med utg.pkt. i historiene skal de lage en statistisk oversikt knyttet til temaets hovedspørsmål: Hvem er vi – og hvor kommer vi fra?
 • Hver gruppe presenterer sine funn for medelever i klassen, og sammen reflekterer de rundt funnene. Her kan man bl.a. se på om det er forskjeller mellom de nordiske landene når det gjelder hvem vi er og hvor vi kommer fra

Fase 5: Sluttfasen – dokumentasjon & samarbeidsskriving

 • Det settes sammen grupper på tvers av de involverte klassene. Hver av disse nordiske elevgruppene skal gjennomføre et samarbeidsskrivingsprosjekt, der målet er å dokumentere sine temakunnskaper. Dette kan skje på ulike måter, som for eksempel vha.:
  •  Google Docs eller andre web baserte samskrivingsdokument (som for eksempel Etherpad) gir muligheter for å skrive tekster i ulike sjangre
  • Storybird, som er særlig egnet for å produsere og dele fortellinger, vha tekst og bilder
  • Flippingbook, der ulike filtyper (pdf, Word, Excel, PPT m.m.) kan importeres for å dokumentere elevens kunnskaper
 • De ferdige tekstene publiseres på TwinSpace, slik at medelever også kan lese dem om lære av dem

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype

Tips

 • Dette er et tenkt prosjektsamarbeid mellom skoler i Norden/Skandinavia, der elever kan kommunisere på eget morsmål
 • I prosjektet trekkes det også inn aktuelt lærestoff fra fagene norsk og rle (slik læreplanen i faget Internasjonale samarbeid åpner for), i tillegg til samfunnsfag
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Scratch i barnehagen - koding for barn

  Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet et digital kode-samarbeid, som er gjennomført via eTwinning vinteren/våren 2015.
 • Småbarns digitale kompetanse og produksjon av digitale fortellinger

  Hvordan lage digitale fortellinger sammen med barn i barnehagen.
 • Simcity Education

  På Kleppestø barneskole har 5A brukt en del av samfunnsfagtimene til problemløsning gjennom SimCity Edu:Pollution Challenge. Gjennom 6 oppdrag har de lært om byplanlegging, miljø og problemer knyttet til bærekraftig utvikling. SimCity Edu gir elevene et innblikk i hvor utfordrende det er å være miljøbevisst i dagens samfunn. De får også prøve balansen mellom økonomi og utvikling.

Finn oss på sosiale medier