Let's Play

Prosjekt lagt til valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' eventuelt i samarbeid med engelsk. Varighet 2 måneder med opptil to timer pr. uke med to til fire partnere

Innledning

En prosjektide av Helene Møller, eTwinning ambassdør

Målsetting

Målet er at elevene skal kunne utvikle sin kjernekompetanse innen språklæring, muntlig kommunikasjon og skriftlig kommunikasjon samt kultur, samfunn og litteratur i engelsk i en autentisk setting.

Tilknytning til læreplan 

Engelsk 

Målet med opplæringen er at eleven skal kunne

 • lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer
 • drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land
 • bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon
 • bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i kommunikasjon
 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
 • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
 • lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige emner
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner

Internasjonalt samarbeid

Målet med opplæringen er at eleven skal kunne:

 • velge tema, hensiktsmessig kommunikasjonsteknologi og språk tilpasset formålet
 • etablere kontakt med enkeltelever eller grupper
 • planlegge, produsere og kommunisere innhold
 • benytte grunnleggende regler for nettvett, personvern, opphavsrett og ytringsfrihet
 • utveksle informasjon om miljø, livssyn, underholdning, sport og kultur med elever i andre land
 • utveksle synspunkter om forskjeller og likheter mellom egen og andres kultur og interesser

Elevene lærer om dramasjangeren, om Shakespeares liv og teateret hans «The Globe Theatre», samt leser utdrag, skriver nye avslutninger, øver på og dramatiserer scener fra skuespillene «Romeo og Julie» og «Hamlet» sammen med andre. 

Slik gjør du

Innledende arbeid og planlegging

 • Kontakt med skoler i ett til tre europeiske land er etablert før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert
 • Lærerne bør snakke seg gjennom de ulike fasene av prosjektet og gjøre prosjektskissen til sin egen. Noen aktiviteter må kanskje legges til eller trekkes fra for at det skal bli optimalt for deltakerne som er involvert og deres rammebetingelser
 • Hvilke digitale verktøy og tjenester kan man bruke ut over de kommunikative? 
 • Hvordan skal eventuell samproduksjon skje?

Gjennomføring 

Prosjektet utvikles i tre faser

1)   Innledningsfase

 1. Introduksjon av elever, skoler og land i TwinSpace
 2. Drama som sjanger
 3. William Shakespeare
  1. Biografi
  2. Stratford-Upon-Avon
  3. The Globe Theatre
  4. Var det Shakespeare som skrev skuespillene?
  5. Ordbank over noen fraser og fornærmelser

2)   Hoveddel og produksjonsfase

 1. Romeo & Julie
  1. Lese noen scener og se filmutdrag
  2. Skrive nye avslutninger på berømte scener for hverandre
  3. Dramatisere scener med nye avslutninger
  4. Lage videosnutter av egen dramatisering  
 2. Hamlet
  1.  Lese noen scener og se filmutdrag
  2.  Skrive nye avslutninger på berømte scener for hverandre
  3.  Dramatisere scener med nye avslutninger
  4.  Lage videosnutter av egen dramatisering

3)   Avslutningsfase

 1. Oppsummering
 2. Kan noen videosnutter og manus brukes igjen? Til midttime eller for valgfag «Sal og scene»?
 3. Evaluering av prosjektet

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Presentasjonsverktøy

Det er lurt at alle bruker TwinSpace til å dele produkter og felles plandokumenter. Refleksjoner deles i Forum. Facebook-grupper egner seg veldig godt til felles beskjeder og til chat. Lærere kan også bruke sin e-post i sin kommunikasjon. Prosjektet kan opprette sin egen Twitterkonto for å dele informasjon med omverdenen.

Padlet er godt egnet til samproduksjon innen fagstoff om William Shakespeares liv, dramasjangeren og «The Globe Theatre».  www.padlet.com Deltakerne kan arbeide i multinasjonale grupper for å gjøre padletene ferdige, så legges lenkene ut i Pages i TwinSpace.

Tips

Facebook og Twitter kan brukes som kommunikasjonskanaler for å dele informasjon og produkter fra prosjektet. Potensialet til å nå mange er stort. Det er lurt å inkludere #eTwinning for at også andre kan retweete innhold og spre det videre til et større publikum.

Deltakerne kan dele dramatiseringer og videosnutter internt på skolen i midttimer, foreldrekvelder, samt som bidrag inn i valgfag «Sal og scene». I forbindelse med en forestilling kan pressen, som for eksempel lokalavisen eller lokal-TV, inviteres, og valgfag «Medier og kommunikasjon» kan oppfordres til å lage saker for ulike kommunikasjonskanaler.

Evaluering av opplegg

Dette er et konkret prosjekt. Det kan gjennomføres over relativt kort tid, og elevene må samarbeide for å nå målene. Dette er også et prosjekt som kan gjennomføres med partnere innad i et land, men da mister man en dimensjon siden det ikke lenger er en autentisk situasjon for å lære engelsk. Det kan likevel være at andre sider veier opp for dette. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Scratch i barnehagen - koding for barn

  Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet et digital kode-samarbeid, som er gjennomført via eTwinning vinteren/våren 2015.
 • Småbarns digitale kompetanse og produksjon av digitale fortellinger

  Hvordan lage digitale fortellinger sammen med barn i barnehagen.
 • Simcity Education

  På Kleppestø barneskole har 5A brukt en del av samfunnsfagtimene til problemløsning gjennom SimCity Edu:Pollution Challenge. Gjennom 6 oppdrag har de lært om byplanlegging, miljø og problemer knyttet til bærekraftig utvikling. SimCity Edu gir elevene et innblikk i hvor utfordrende det er å være miljøbevisst i dagens samfunn. De får også prøve balansen mellom økonomi og utvikling.

Finn oss på sosiale medier