Laser VG1 bygg og anleggsteknikk

Et undervisningsopplegg i bruken av lasere i tømreryrket.

Innledning

I denne oppgaven har jeg planlagt og gjennomført en elevaktivitet innen yrkesfaglig dybde og ny teknologi. Som aktivitet valgte jeg å utdanne elevene mine i riktig bruk av laser. Første del gikk ut på å planlegge undervisningen, noe som gav meg litt utfordringer, da undervisningen også skulle være relevant opp mot læreplanen til Vg1 bygg og anleggsteknikk.

Gjennomføringen ble lagt til tømrer-delen av utdanningen, og jeg er stort sett fornøyd med plan, gjennomføring og utbyttet til elevene.

Slik gjør du

Rammefaktorer:

Den teoretiske delen av opplæringen foregår i klasserommet 1 BAA disponerer på Ølen VGS. Der vil jeg gjennomgå viktige faktorer i bruk, vedlikehold og sjekk av de ulike laserene. Dette vil foregå over en dobbeltime.

Den praktiske økten vil jeg gjennomføre i sammenheng med en carport 1 BAA har startet oppføringen av. Denne carporten er ment som parkering til skolens tilhengere, og er helt opptil verkstedet klassen disponerer, så jeg lett har oversikten på alle elevene samtidig. Dette vil foregå over 8 skoletimer. På forhånd er en pute på veggen montert, samt fire søyler som drageren skal hvile på.

Mål:

Gjennom dette undervisningsopplegget er målet at alle elever skal beherske bruken av ulike lasere til grunnleggende tømrerjobber. Dette innbefatter å bruke lasere til å vatre og lodde, overføre høyder, og måle avstand. Elevene skal også kunne sjekke at laseren de bruker er korrekt.

 

Innhold:

Hovedmålet i oppgaven er å bygge en carport, så å lære om bruken av lasere er derfor et delmål innen hovedmålet. I dette delmålet har jeg som faglærer bestemt hva elevene skal gjøre, for best mulig få brukt laser i tømrerarbeidet. Innholdet i arbeidsøktene vil til sammen gi eleven kunnskapen til å finne korrekte mål, som de videre skal bruke til å lage takstoler. Takstolene vil videre bli brukt på nettopp carporten. Arbeidet vil bli utført i grupper på to og to, da det i mange tilfeller ikke er mulig å gjennomføre alene.

Læreprosessen:

I den teoretiske delen skal elevene følge med, og få med seg innholdet i økten. Er det uklarheter er det derfor viktig at de bidrar med spørsmål. Jeg vil også sende laserene rundt i klasserommet, og alle elever skal beherske hvordan man betjener hver laser, og hvilken vei den skal stå under bruk.

Under den praktiske delen skal elevene jobbe sammen to og to, i grupper som allerede er fastsatt i et bli kjent program med navn VIP-makkerskap. Her tar jeg ut makkerpar, og forklarer oppgaven, som er:

bruk hensiktsmessig metode og laser til å:

-          Sjekk at laserene du skal bruke er korrekt.

-          Overføre høyden fra vegg til søyle.

-          Sjekk om søylen står i lodd.

-          Regn ut hvor langt under eller over lasermerket du må kappe søylen, når drageren skal være 98 millimeter høy.

-          Kapp søylen i korrekt høyde.

-          Mål lengden på takstol, og ta med 40 centimeter takutstikk.

-          Bruk mal i verksted til å lage to identiske takstoler.

I dette arbeidet opptrer jeg kun som rådgiver, og trer kun inn hvis elevene bommer totalt, som å kutte søylene i feil høyde. Videre slipper heller ikke elevene videre i prosessen, før oppgaven er utført korrekt.

På forhånd har jeg laget en mal, denne skal følges av alle makkerpar, for å få alle takstoler identiske. Dette arbeidet foregår parallelt med praktisk økt, uavhengig om makkerparene har vært ute og målt eller ikke.

Vurdering:

Denne deloppgaven er en del av hovedoppgaven, carport. I denne oppgaven skriver elevene en rapport, som tar for seg hele prosjektet, deriblant laseropplæringen. Her vil elevene få karakter fra 1 til 6, basert på praktisk arbeid og rapport.

Laser oppgaven blir vurdert godkjent/ikke godkjent, der målet er at alle skal få godkjent, og dermed har lært litt om bruk av laser i tømrerarbeidet.

Utstyr

PLS 180

PLS 5

Avstandslaser

Planer og resurser for å lage carport.

Forberedelse

Se vedlegg

Tips

Se vedlegg

Oppgaveforslag

Se vedlegg

Vurdering

Godkjent eller ikke godkjent.

Evaluering av opplegg

Se vedlegg

Filvedlegg: 
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier