Lage diagrammer med egne observasjoner

Utarbeide diagrammer med observasjoner fra klasserommet. Dette engasjerer elevene fordi de får et eieforhold til opplegget, fordi de lager diagrammer med noe de har kjennskap til.

Diagram 1.PNG

Diagram

Diagram i regneark

Creative Commons Licence

Innledning

Lærer lager en undersøkelse ved hjelp av Googleskjema eller Excelskjema. Søk på Youtube og det finnes flere læringsvideoer på norsk. (lenke nedenfor)

Lærer kan ha en mening om hva han ønsker å kartlegge i klassen, eller læreren kan ta elevene med på råd.

Det kan være prøveplanlegging, karakterutvikling, fagvalg, yrkesplaner, studieplaner, temaer fra andre fag, for eksempel målinger gjort i samfunnsfag eller naturfag.

Slik gjør du

 • Elevene svarer på undersøkelsen som du lager  (del lenke via LMS)
 • Resultatene får du automatisk inn i et regneark. Dette regnearket deler du med elevene
 • Vis regnearket på projektor, slik dere kan diskutere resultatene sammen
 • Elevene lager passende diagrammer i regneark, her bør lærer veilede elevene
 • Det være fint med en diskusjon om hvilke type diagram som passer og hvorfor
 • Hvis man har tid, kan elevene lage egne undersøkelser til klassen og bruke dem til flere diagrammer

Mål

 • Elevene skal planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser (2P/2P-Y)
 • Elevene skal bruke rekneark i statistiske berekningar og presentasjonar (2P/2P-Y)
 • Elevene skal representere data i tabeller og diagram og drøfte ulike dataframstillinger og hva slags inntrykk de kan gi (2P/2P-Y)
 • Elevene skal kunne bruke hensiktsmessige verktøy og ha mottakerbevissthet i produksjon av multimodale produkter (IKT plan)

Utstyr

 • PC med regneark
 • Svarene på en undersøkelse fra Googleskjema eller Excelskjema

Forberedelse

Lærer lager en undersøkelse ved hjelp av Googleskjema. Søk på Youtube med ordene "Google skjema", så vil det dukke opp introduksjonsvideoer.

Dette kan være en del av et tverrfaglig opplegg eller det kan være for å kartlegge tilbakemelinger, ønsker etc.fra elevene. Altså man får elevmedvirkning med på kjøpet.

 

Tips

 • Lag flere undersøkelser. Da kan man variere type spørsmål, slik at noenresultat egner seg til sektordiagram og andre til linjediagram eller stolpediagram
 • Engasjer elevene i hva de kan kartlegge eller måle
 • Gir nyttig kompetanse under slike diskusjoner når de er med på å finne ut hva slags resultater som egner seg til de ulike diagrammene

Oppgaveforslag

Tilsvarende oppgaver i læreboken. Lage diagrammer.

Vurdering

Her er målet å få elevene engasjert i prosessen, så det er ikke så veldig viktig med vurdering. Dette er et område som mange mestrer, men det er viktig at de leverer et ferdig produkt, slik at lærer kan se om diagrammene er lesbare og tydelige. De kan eventuelt vurdere hverandre.

Evaluering av opplegg

Elevene blir lett engasjert fordi de kjenner til dataene de jobber med.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier