La oss jakte på former og farger sammen!

Dette læringsopplegget er utarbeidet som et utgangspunkt for et eTwinning-prosjekt mellom to eller flere barnehager.
Her får barna erfare former/farger ved bruk av digitale verktøy og de får mulighet til å samarbeide og bli kjent med barn i andre barnehager.

Form og farge.jpeg

Foto: Line-Cecilie Haugerud

Creative Commons Licence

Innledning

Tanken bak læringsopplegget er at det kan brukes som en start på et eTwinning samarbeid mellom to barnehager i Norge. Form/fargejakt i barnehagen er en spennende mulighet for å lære barna om former og farger. Her får barna bruke kamera eller nettbrett og går på jakt etter former eller farger i egen barnehage. Barnehagene gir hverandre oppgaver på eTwinning-Twinspace, for eksempel har dere firkanter i barnehagen? 

Læringsopplegget kan tilpasses alle aldersgrupper i barnehagen, man tilpasser spørsmålene etter barnas alder. Tiden det tar å gjennomføre læringsopplegget kommer an på hvor mange spørsmål/oppgaver man gir hverandre, men selve aktiviteten med å utføre oppgaven fra den andre barnehagen er ikke veldig tidkrevende.

AvLine-Cecilie Haugerud, Fokestad barnehage

Slik gjør du

 • Det første man må gjøre er å registrere seg på eTwinning.net og skaffe seg en prosjektpartner (denne kan gjerne være fra en nabobarnehage/naboavdeling).
 • Registrer prosjektet på eTwinning slik at dere får tilgang til TwinSpace
 • Når prosjektet skal starte er det viktig at de voksne er åpne for å prøve digitale hjelpemidler og setter seg litt inn i disse før de tar med barna.
 • Start med å sende en enkel oppgave til hverandre (eksempel: kan dere finne noe som er blått, kan dere finne noe som er firkantet) - Husk at barna skal være med å bestemme oppgavene.
 • Utfør oppgaven, la barna bruke kamera/nettbrett til å ta bilder. 
 • Legg bildene inn på TwinSpace, bruk gjerne piccollage for å samle bildene til en collage, Book Creator for å lage en bok med bildene eller iMovie/Windows Movie Maker for å lage film.
 • Se på bildene fra den andre barnehagen. Snakk med barna, se om dere finner noe likt i barnehagene. 
 • Gi hverandre tilbakemeldinger og en ny oppgave.

Mål

Hensikten med dette opplegget er at barna skal oppleve glede med å utforske former, tilegne seg begreper og erfare, utforske og leke med former. Alt dette er punkter fra rammeplanen kapittel 9 - Antall, rom og form. Det er viktig at både barn og voksne i barnehagen får erfare bruk av digitale medier på en pedagogisk måte, og at man kan bruke det aktivt i læring.

Dette skal også være en enkel start for å komme igang med eTwinning samarbeid.

Utstyr

 • TwinSpace
 • Nettbrett/Digitalt kamera og PC
  • Piccollage
  • Book Creator
  • iMovie/Movie Maker

Tips

Dette læringsopplegget fungerer best med små grupper, på den måten kan alle barna være aktive og få prøvd de digitale hjelpemidlene. 

Dersom den voksne er trygg på de digitale hjelpemidlene vil det være enklere å ta med barna, så prøv ut før du tar med barna!

Det ligger et lignende opplegg på Senter for IKT i utdanning sine sider: https://iktipraksis.iktsenteret.no/sites/default/files/files/Kortversjon%20av%20pedagogisk%20aktivitet%20til%20utskrift.pdf

http://www.iktplan.no/index.php?pageID=20&lang=nb#articleClosed (Fargejakt med app og Skattejakt med former)

Evaluering av opplegg

 • Ble målene nådd?
 • Hva fungerte bra/dårlig?
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Scratch i barnehagen - koding for barn

  Eivindsholen FUS barnehage, Kleppe friluftsbarnehage og Kirketunet barnehage har nylig avsluttet et digital kode-samarbeid, som er gjennomført via eTwinning vinteren/våren 2015.
 • Småbarns digitale kompetanse og produksjon av digitale fortellinger

  Hvordan lage digitale fortellinger sammen med barn i barnehagen.
 • Simcity Education

  På Kleppestø barneskole har 5A brukt en del av samfunnsfagtimene til problemløsning gjennom SimCity Edu:Pollution Challenge. Gjennom 6 oppdrag har de lært om byplanlegging, miljø og problemer knyttet til bærekraftig utvikling. SimCity Edu gir elevene et innblikk i hvor utfordrende det er å være miljøbevisst i dagens samfunn. De får også prøve balansen mellom økonomi og utvikling.

Finn oss på sosiale medier