Lær vinkler og sannsynlighet med Scratch!

I dette opplegget skal elevene lage et spill i Scratch der de utforsker sannsynlighet og vinkler.

Lykkehjul.png

Lykkehjul i Scratch.

Innledning

Scratch er et veldig fleksibelt verktøy som kan brukes til å lage både spill og animasjoner. Det er lett å komme i gang med, og det finnes også en rekke innføringsoppgaver på Kodeklubbens nettsider. Man slipper også å installere noe, siden alt kan gjøres på i nettleseren scratch.mit.edu.

I dette læringsopplegget skal elevene følge en Scratch-oppskrift for å lage et lykkehjul-spill som bruker sannsynlighet og vinkler. I tillegg ligger det med forslag til relaterte aktiviteter man kan gjøre i forkant. Dette opplegget utgjør en av dagene i faget Matematikk og dataspill ved Sommerskolen i Oslo.

Slik gjør du

1. Elevene kan varme opp med arbeidsarket Vinkelslangekode, der de må måle vinkler og finne det hemmelige budskapet. Det følger også med en tom mal der de ivrigste kan lage sin egen vinkelslangekode.

2. Hvis du vil ha inn litt praktisk arbeid kan dere lage lykkehjul av papp først, og bruke det til å regne på sannsynlighet. En oppskrift ligger vedlagt.

3. Til slutt kan elevene lage selve spillet, Lykkehjul. En oppskrift ligger vedlagt.

Mål

Matematikk 5. - 7. trinn: Eleven skal kunne
  • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving
  • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
  • vurdere og samtale om sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar

Matematikk 8. - 10. trinn: Eleven skal kunne

  • finne og diskutere sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spel

Utstyr

Til vinkelslangekode: Gradskive.

Til lykkehjul: Splittbinders, papp og saks.

Til spillet: En PC eller Mac til hvert par av elever.

 

Forberedelse

Elevene bør ha noe kjennskap til Scratch fra før, for eksempel fra Kodeklubbens oppgaver.

Tips

Dette opplegget egner seg veldig godt til et tverrfaglig prosjekt mellom matematikk og kunst og håndverk.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier