kritisk refleksjon

Elevene skal kjenne til ulike typer nettsteder(medier,bedriftsider,spillsider,nyttesider for skoler,handel på nett, nettside for organisasjoner,temasider.Elevene skal kritisk vurdere ulike typer nettsteder for å finne eksempler på fakta og ikke fakta.

Innledning

Opplegget ble brukt på femte trinn i to økter.Bakgrunnen var at jeg ville få elevene til å se med kritiske øyne på hva som var publisert på disse sidene. Er opplysningene fakta, lett å sjekke opp mot andre kilder ? Var det lett å finne hvem som var nettansvarlig, fantes e-mail, telefonnummer o.a.  Hva stod på nettsidene som ikke var fakta ? Hva stod i f. eks i annonser som ikke var fakta ? hvilke ord ble brukt ?

Slik gjør du

Jeg brukte nettsidene  http://www.iktforelever.no/ internett, og http://www.iktplan.no/index.php?pageID=7&lang=nb ,mål etter 4.trinn.

1.Først fellles med klassen for å navngi ulike typer nettsteder(medier,nettleksikon,spillsider,bedriftssider,nyttesider for skolebruk,temasider f.eks foto, søkesider,nettsider for organisasjon, nettside for reisebestilling)2. Deretter gikk elevene inn på www.iktforelever.no/internett og nettvett. del 1.

3.Deretter fikk elevene en oppgave som ble tildelt i classroom, med spesifikke kriterier m.h.t skriften(fonttype og fontstørrelse).Besvarelsen skulle gis med fullstendige setninger.Oppgaven gikk ut på at elevene skulle lete etter fakta, og ikke fakta på ulike nettsteder. Elevene ble bedt om å skrive nett eksempler på dette. Hvilke ord ble brukt i annonser ? Hva er påstander, hva er reelle fakta. ?

Neste del gikk ut på å søke opp spesielle ord, for å se hva som dukket opp i søket. Elevene fikk søkeordene "Oslo", og " sportsutstyr" Hva slags nettsider dukket opp øverst ? Hvorfor kommer disse sidene øverst, tro ?

 

 

 

Mål

Hovedmålet var å få elevene mer bevisste når de søker på nettet. Er informasjonen troverdig ? Er den objektiv ? Er den nøyaktig ? Hva gjør nettsidene mindre troverdig ? mindre saklig ?Hvilke ord ble brukt for å påvirke oss internettbrukere til å tor på, la oss påvirke til f. eks kjøpe et nettprodukt ?

Jeg ville at elevene skulle bli mer bevisst på at en nettansvarlig/ nettside vil oss noe, påvirke oss til å ta valg.

Utstyr

Jeg brukte ikke spesielt utstyr eller programvare for å gjennomføre opplegget.

Forberedelse

Det var ingen spesielle forberedelser til opplegget.

Tips

Gjennomføringen av timene var gruppevis på femte-trinnet, ikke en hel klasse.

Oppgaveforslag

Elevene kunne selv lage , eller beskrive et produkt i en framføring. Få en del elevene til å lage en presentasjon av et produkt.Hvordan skal de få oss til å bli fristet til kjøpe produktet ?. Hvilke ord bør bruke i presentasjonen av et produkt, f. eks et fotokamera.

De andre kunne lage en presentasjon som skulle få fram mest mulig fakta om  produktet.

Hvordan ville disse to presentasjonene se ut ?

 

Vurdering

Kjennetegn på høy måloppnåelse: Hvis elevene klarte å gi 3- 4 eksempler på fakta / ikke fakta fra de ulike nettstedene som stod i oppgaveteksten.I tillegg at de valgte kriteriene som beskrev fonttype og fontstørrelse, bildebruk.

Middels måloppnåelse: Hvis elevene klarte å finne eksempler på både fakta og ikke fakta fra de ulike nettstedene.

Lav måloppnåelse: hvis elevene ikke klarte å finne eksempler på fakta og ikke fakta.

Evaluering av opplegg

På enkelte nettsteder var det vanskeligere å finne klare, tydelige eksempler på fakta, og ikke fakta.Bedriftssider, nettside for bestilling av et produkt var det tydeligere å finne eksempler på påstander som ikke var dokmentert fakta.På Mediesider var det vanskeligere å plukke ord som utvetydig ikke var fakta.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier