Kildevurdering på lavkarbo

I naturfag skal eleven kunne drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på systematisert informasjon fra ulike kilder. I dette nettoppdraget skal elevene kildevurdere og å trekke ut argumenter for og imot lavkarbodietter. Opplegget baserer seg på at slanking er tatt opp på forhånd.

kildevurdering lavkarbo.jpg

Faksimiler fra nettaviser med titlene "– Spis smør og fløte!", "Skremselspropaganda mot kostholdsråd", "Spikeren i kisten for lavkarbo" og "Lavkarbo er uanstendig".

Faksimiler fra nettavisen.no, dagbladet.no, og aftenposten.no.

Creative Commons Licence

Innledning

Å drøfte handler ofte om å se på fordeler og ulemper og sammenligne disse. I dette nettoppdraget skal elevene trene på kildevurdering av ulike tekster på nettet og å trekke ut påstander om lavkarbodietter. Et argument består gjerne av påstand med begrunnelse. Begrunnelsen er ofte støttet opp av faktaopplysninger. Påstandene som gjerne florerer i nyhetsbildet, blogger og i sosiale medier er gjerne motstridende, så elevene må se på begrunnelsene og gjøre en vurdering av dem.

Slik gjør du

Aktivitet 1 – hva er en lavkarbodiett?

Gi elevene i oppgave å bruke en søkemotor til å finne ut hva en lavkarbodiett er. De skal bruke skjemaet Hva er lavkarbo – søkeskjema.docx. Der henter de først ut aktuell tekst fra tre kilder før de så skriver sin egen forklaring basert på kildene. De skal også notere hvilke søkeord de brukte. (Denne delen kan godt gis som lekse til timen.)

Elevene setter seg såi gupper på 3–4 elever. Først leser de forklaringene sine for hverandre. De noterer ord i forklaringene de ev. ikke kan underveis. Deretter lager de en justert versjon av forklaringen sin og trekker ut de tre viktigste ordene. Er de enige i gruppa? Til slutt går de over forklaringen en siste gang og jobber nå med å få den formulert med egne ord. Forklaringen skal denne gangen være på maks 50 ord.

 

Aktivitet 2 – Rammeverket TONE

Hvis elevene ikke er kjent med TONE-rammeverket, gå gjennom f.eks. denne presentasjonen.

 

Aktivitet 3 – Nettoppdrag: Trekk ut påstander om lavkarbodietter og hvordan de er begrunnet

I dette nettoppdraget skal elevene trene på kildevurdering av ulike tekster på nettet og å trekke ut påstander som belyser fordeler og ulemper ved lavkarbodietter. Et argument består gjerne av påstand med begrunnelse. Begrunnelsen er ofte støttet opp av faktaopplysninger.

Mer info om nettoppdrag som aktivitet finner du her: http://www.digitalferdighet.no/metodikk/nettoppdrag

 

Forslag til kilder du kan la elevene bruke:

 

Elevene skal bruke det vedlagte skjemaet Skjema for kildevurdering ved drøfting.docx. Det vil være nyttig å sette av litt tid til å reflektere rundt hvorvidt de ulike dimensjonene i TONE-rammeverketer med i skjemaet de bruker.

Det er mange måter å organisere denne aktiviteten på, men det er lurt å begynne med en felles kilde som elevene først jobber med og som dere så går gjennom sammen i plenum.

Deretter kan elevene jobbe enkeltvis, parvis, i grupper etter hva som er hensiktsmessig. Jobber elevene i grupper og fordeler kildene bør minst to elever gå gjennom kilden og gjøre kildevurderingen slik at de kan sammenligne og diskutere etterpå.

Når elevene har vurdert kildene og hentet ut påstander med begrunnelsene kan dere for eksempel oppsummere i plenum ved å lage en liste over fordeler og ulemper.

Mulig utvidelse:

Elevene skal skrive en argumenterende tekst/drøfting utifra skjemaene de har fylt ut. Å bruke maler som støtter argumenterende tekster og få se eksempler på gode elevtekster vil også være til stor hjelp for elevene (Mork og Erlien: Språk og digitale verktøy i naturfag).

Mål

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • gjøre kort rede for en (slanke)diettrend
 • drøfte spørsmål knyttet til en valgt trend basert på systematisert informasjon fra ulike kilder
 • forklare hva som menes med troverdig, objektiv, nøyaktig, egnet (TONE) og bruke skjema som strategi for å vurdere kilder
 • referere til kilder med bruk av passende notasjon
 • forklare forskjell på primær-, sekundær- og tertiærkilder

Kompetansmål naturfag vg1

Forskerspiren

 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Ernæring og helse

 • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen

Mål i IKTplan vg1

 • Elevene skal kunne vurdere ulike kilder og sammenstille informasjon om dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger

Kompetansmål naturfag 8-10

Forskerspiren

 • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Ernæring og helse

 • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges

Kompetansmål mat og helse 8–10

Mat og livsstil

 • vurdere kosthaldsinformasjon og reklame i media

Mat og forbruk

 • vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

Mål i IKTplan 8–10

 • Elevene skal kunne bruke søkestrategier og vise til kilder i eget arbeid

Utstyr

Datamaskiner med nettilgang.

Forberedelse

Kildevurdering er en kompleks prosess der elever trenger mye veiledning og tid for å oppøve ferdigheter. Det anbefales derfor at læreren selv prøver skjemaet på noen av kildene slik at man er i stand til å modellere og vise eksempler.

Tips

Argumentasjon er en av de viktigste drivkreftene i naturvitenskapelig praksis og dermed et sentralt kjennetegn ved naturvitenskap. På temasiden om argumentasjon på naturfag.no finner du en serie artikler om argumentasjon. Artiklene kan leses enkeltvis eller som en helhet.

En sentral del av læring i naturfag handler om å bruke språket på en konstruktiv måte gjennom aktiv og bevisst lesing og skriving i naturfag, ved å jobbe med argumentasjon, informasjonssøk, kildevurdering og digitale verktøy. Sonja M. Mork og Wenche Erlien har skrevet boka Språk og digitale verktøy i naturfag de de gjennom praktiske eksempler og forskningsresultater viser hvordan bruk av grunnleggende ferdigheter kan være nyttige grep for å sikre god læring i naturfag på en spennende og motiverende måte.

 

 

 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier