Kildekritikk i norsk. En undervisningsoppstart

Fag: Norsk

Innledning

Situasjonsbeskrivelse: Det er tidlig torsdags morgen og alle de 28 elevene i klasse 1stb har satt seg på hver sin pult. Elevene sitter i Makkerpar to og to. De 2 kontaktlærerene til klasse 1stb, har gjort seg flid med plassinndelinge i klasseromet. De elever som trenger mer tilsyn er satt lenger frem og elever som går godt sammen er plassert sammen. Klassekartet ligger på kateteret. Klasserommet studiespesialiserende vg1 er blitt tildelt har projektor, rullegardin lerret og en god høyttaler. Elevene har hver sin pc og det er god tilgang til kontakter ved pultene.

Slik gjør du

Beskrivelse av hva som skjer i læringssituasjonen:

I dette undervisningsopplegget skal elevene bruke kunnskap om artikkelsjangeren, språklige virkemidler, kildekritikk og regler for kildehenvisning til å skrive sine egene artikkler. 

Oppstart: Jeg sier god morgen og tar opprop. Deretter begynner jeg rett på prezi-presentasjonen. (Elevene får tilgang til prezi-presentasjonen slik at de fritt kan navigere seg fram til informasjone i Prezien etter presentasjonen er ferdig). Når presentasjonen er ferdig skal elevene begynne å jobbe med oppgaven.

Mål

 • Mål for timen:

   

 • I denne undervisningsøkten har jeg satt følgende læringsmål: Alle elevene skal lære hvorfor det er så viktig å vite hvordan og hvorfor kilder skal refereres til. Hvorfor og hvordan de kan være kritiske til alle kilder de leser. Elevene skal også ha lært hvordan de setter opp en kildeliste.

 • Kompetansemål: innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett

   

 • Mål for utvikling av digitale ferdigheter: 

  • Tilegne og behandle innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, sortere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk.
  • Produsere og bearbeide innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, for eksempel sammensatte tekster.

Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett.

Utstyr

Lærestoff: Jeg har tilgang til min egen pc, projektor og rullegardin lerret. Alle elevene skal ha tilgang til sin egen skolepc, norskboka og intertett.

Oppgaveforslag

Skriveoppgave: Velg ett av temaene i listen og skriv en artikkel om temaet. (Skriveoppgaven vil bli delt ut på ark til elevene)

 

Oppgaveinstruks til dine elever:

 

Skriveoppgave i norsk: Artikkelskriving

 

Dere skal velge en av de tre oppgavene nedenfor. Skriv en artikkel med overskrift, innledning, hoveddel, avslutning/konklusjon og kildeliste. Dere kan bruke internett til å finne nyttig informasjon om temaet dere velger. Husk at dere skal være kritisk til hvilke kilder dere velger å bruke.

 

Oppgave 1: skriv en artikkel om den nye fraværsgrensen i videregående skole.

 

Oppgave 2: skriv en artikkel om bruk av religiøse hodeplagg i skolen.

Oppgave 3: skriv en artikkel om 16-åringer skal kunne få ta førerkort klasse b.

Begrunnelse: Jeg har valgt å strukturere timen på denne måtet fordi jeg trur det er greit å få informasjon om kilder og kildekritikk før elevene selv skal jobbe med kilder. Informasjonen på prezien blir nyttig for elevene like etter presentasjonen er ferdig. Elevene skal bruke kilder i oppgaven, og det er derfor bra at de har kildekritikk og kildeliste friskt i minnet.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier