Kahoot som verktøy for deling og refleksjon rundt gode spørsmål

Kahoot er en god digital tjeneste som gjør det enkelt for læreren å lage faglige quizzer til elevene sine. Kjekt og motiverende i seg selv kanskje, men det største læringspotensialet tror jeg at en får når en lar elever selv lage quizzer. Da kan en få gode refleksjoner rundt hva som er et godt spørsmål og ikke minst hvilke alternative svar som skal legges inn. I Odda og Skien gjorde vi en kul ting til. Vi samarbeidet på tvers av skolene. Da blir det enda mer motiverende!

Innledning

Kahoot finner du her.

Lenke for de som skal delta i en quiz.

Slik gjør du

Du finner en klasse å konkurrere mot. Det kan være på egen skole, eller en annen skole i Norge eller land for den del. I vårt prosjekt valgte vi kapittel i fag der vi hadde samme lærebok. Det gjorde den faglige biten enklere. Vi opprettet en Facebookgruppe for lærerne slik at all dialog gikk gjennom denne. Mye enklere enn å sende mail til hverandre, alle ser alt!

Vi prøvde oss litt frem for å finne den beste måten å dele skjermen på, men kom til at Skype med premiumkonto funket best. Våre Kahoots ble kjørt fra Skien og vi deltok fra vårt klasserom i Odda. Funka fint, se her.

Mål

Faglige mål samt se hvordan teknologi knytter sammen.

Utstyr

pc med internett og prosjektor

Evaluering av opplegg

Elevene ble meget motivert og læringstrykket var høgt i øvingsperioden!

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier