Kahoot

Gruppearbeid med Kahoot. Emne: Norge i tiden rundt 1814.

Innledning

 

De første 2-3 minuttene går med til å be klassen om å finne plassene sine, legge vekk mobil, og lukke datamaskiner. Deretter vil jeg holde en kort powerpointfremvisning, på mellom 8-10 minutter, som er en oppsummering fra forrige time som belyser de viktigste hendelsene i avslutningen av Napoleonskrigen, og på hvilken måte dette påvirket Norges kamp for en grunnlov og ett konstitusjonelt monarki. I denne presentasjonen vil jeg forsøke å aktivisere elevene ved å stille dem spørsmål. Etter dette viser jeg en litt morsom, men allikevel informativ video, som omhandler grunnloven. Dette gjør jeg for å gi elevene et lite avbrekk før de skal jobbe med oppgaver i siste del av timen.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-WXAP138qk

Alle gruppene trenger en PC. Hver gruppe lager en kahoot med minst ti spørsmål. Det skal være spørsmål som er relevante i forhold til de sidene dere har lest som hjemmelekse om Norge i tiden rundt 1814. På slutten av timen velger jeg ut en gruppe til å fremføre kahooten for resten av klassen.

 

Slik gjør du

Bruk denne lenken i nettleseren din:

https://getkahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=web_app&utm_medium=link

 

Lag en brukerkonto. Når det er gjort trykker dere der det står «Quiz», og så er det bare å sette i gang!

Mål

I læreplanen for samfunnsfag VG3 er ett av kompetansemålene: «gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet» Dette er et mål som kan dras inn i forbindelse med Norges demokratisering og nasjonsbygging på 18- og 1900-tallet.

Filvedlegg: 
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Nettbrettspill som en variert del av undervisningen

    Dataspill på nettbrett kan være en god inngang til å jobbe med ulike fagmål på en måte som engasjerer elevene og setter i gang mange gode refleksjoner og diskusjoner.
  • Angel or Devil

    It is really an online slot game comes from all the slots that originate from extremely well known. Playing Battle of the Gods Slot you increase the chance of winning an enormous casino jack-pot which amounts to 10000. Thanks to the software provider, Playtech, you can play the favorite online best-betting sites without taking absolutely any risk. It is a popular game made from Playtech ease of play makes enjoyed by all.
  • Geologi på en morsom måte

    Lær om bergarter ved å styre Curiosity Rover på mars! Oppgaven er å finne vann. Klarer du det får du et digitalt mozilla open badge diplom.

Finn oss på sosiale medier