Kahoot

Gruppearbeid med Kahoot. Emne: Norge i tiden rundt 1814.

Innledning

 

De første 2-3 minuttene går med til å be klassen om å finne plassene sine, legge vekk mobil, og lukke datamaskiner. Deretter vil jeg holde en kort powerpointfremvisning, på mellom 8-10 minutter, som er en oppsummering fra forrige time som belyser de viktigste hendelsene i avslutningen av Napoleonskrigen, og på hvilken måte dette påvirket Norges kamp for en grunnlov og ett konstitusjonelt monarki. I denne presentasjonen vil jeg forsøke å aktivisere elevene ved å stille dem spørsmål. Etter dette viser jeg en litt morsom, men allikevel informativ video, som omhandler grunnloven. Dette gjør jeg for å gi elevene et lite avbrekk før de skal jobbe med oppgaver i siste del av timen.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-WXAP138qk

Alle gruppene trenger en PC. Hver gruppe lager en kahoot med minst ti spørsmål. Det skal være spørsmål som er relevante i forhold til de sidene dere har lest som hjemmelekse om Norge i tiden rundt 1814. På slutten av timen velger jeg ut en gruppe til å fremføre kahooten for resten av klassen.

 

Slik gjør du

Bruk denne lenken i nettleseren din:

https://getkahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=web_app&utm_medium=link

 

Lag en brukerkonto. Når det er gjort trykker dere der det står «Quiz», og så er det bare å sette i gang!

Mål

I læreplanen for samfunnsfag VG3 er ett av kompetansemålene: «gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet» Dette er et mål som kan dras inn i forbindelse med Norges demokratisering og nasjonsbygging på 18- og 1900-tallet.

Filvedlegg: 
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • mobilblogg

  Blogging fra mobilen

  Lærerstudenter bruker Tumblr i utlandspraksis
 • Augmented reality

  Liker du å lære om ny teknologi kan dette undervisningsopplegget være noe for deg. Det passer i alle fag og det bidrar til å styrke den grunnleggende ferdigheten "kunne bruke digitale verktøy".
 • Musikkundervisning på nettbrett

  På Mortensnes skole i Tromsø har vi begynt å ta i bruk nettbrett (Windows 8) i musikktimene. Elevene disponerer hvert sitt brett. Dette bruker de omtrent hver dag til lese og skriveopplæring, regning og mange andre aktiviteter. Hvorfor ikke bruke nettbrettene i musikkundervisningen også?

Finn oss på sosiale medier