Kahoot

Gruppearbeid med Kahoot. Emne: Norge i tiden rundt 1814.

Innledning

 

De første 2-3 minuttene går med til å be klassen om å finne plassene sine, legge vekk mobil, og lukke datamaskiner. Deretter vil jeg holde en kort powerpointfremvisning, på mellom 8-10 minutter, som er en oppsummering fra forrige time som belyser de viktigste hendelsene i avslutningen av Napoleonskrigen, og på hvilken måte dette påvirket Norges kamp for en grunnlov og ett konstitusjonelt monarki. I denne presentasjonen vil jeg forsøke å aktivisere elevene ved å stille dem spørsmål. Etter dette viser jeg en litt morsom, men allikevel informativ video, som omhandler grunnloven. Dette gjør jeg for å gi elevene et lite avbrekk før de skal jobbe med oppgaver i siste del av timen.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-WXAP138qk

Alle gruppene trenger en PC. Hver gruppe lager en kahoot med minst ti spørsmål. Det skal være spørsmål som er relevante i forhold til de sidene dere har lest som hjemmelekse om Norge i tiden rundt 1814. På slutten av timen velger jeg ut en gruppe til å fremføre kahooten for resten av klassen.

 

Slik gjør du

Bruk denne lenken i nettleseren din:

https://getkahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=web_app&utm_medium=link

 

Lag en brukerkonto. Når det er gjort trykker dere der det står «Quiz», og så er det bare å sette i gang!

Mål

I læreplanen for samfunnsfag VG3 er ett av kompetansemålene: «gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet» Dette er et mål som kan dras inn i forbindelse med Norges demokratisering og nasjonsbygging på 18- og 1900-tallet.

Filvedlegg: 
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Gulrot-piano med Arduino

    Gulrot og Arduino går godt sammen, om en vet hva en skal gjøre. Dette har elever på mellomtrinnet funnet ut av, og de storkoser seg når de jobber med dette opplegget.
  • Use of HTC VIVE Virtual Reality-My Experience with Google Earth VR, and Google Tilt Brush

    The use of virtual reality in the classroom motivates students to explore fantastic new worlds where their only limitation is their imagination!
  • 3D-tegning i Onshape

    3D-skrivere blir stadig mer vanlig i norske bedrifter og også i en del norske skoler. For å få filer som kan skrives ut i en 3D-skriver kan en bruke ulike verktøy, som Minecraft, TinkerCAD, SketchUp og Onshape. De tre siste er nettbaserte programmer, Minecraft krever installasjon. Vi på Jakobsli skole har benyttet oss av Onshape for å bygge husene til elevene som skal benyttes i ulike fag senere.

Finn oss på sosiale medier