iPad og animasjon

Å jobbe med IKT i undervisningen kan gjøres på utallige måter. Her ønsker vi å presentere hvordan du kan bruke iPad til å lage animasjon på 5. -7. trinn.

Innledning

Animasjon er å gi en følelse av at en "død" gjenstand/figur "lever" og beveger seg. Dette er noe som har blitt gjort i årtider, med ulike teknikker og teknologi. Man kan lage animasjon ved bruk av kun en liten blokk og blyant, og man kan bruke meget avansert utstyr. Vi skal se nærmere på hvordan man kan ta ibruk iPad til produksjon av animasjon med hjelp av Imotion.

Imotion er et enkelt og intuitivt program til produksjon av animasjon. Dette kan lastes ned i App store gratis, men med mulighet for å kjøpe en utvidelse (kr. 21).

Slik gjør du

Elevene skal ta utgangspunkt i en fortelling de har skrevet. De skal lage en animasjon av fortellingen, eller deler av fortellingen ved hjelp av IPad (Iphone er også mulig). Hva eller hvilken del elevene skal lage animasjon av blir de enige om på gruppen ved konstruktive tilbakemeldinger og argumentasjon.  Animasjonen skal de lage ved å bruke en enkel og intuitiv app "IMotion".

1. Sett opp tydelige mål og delmål for perioden med tilhørende timeplan for når det skal jobbes med animasjon. Det er viktig med forutsigbarhet for elevene såvel som for lærer for at dette skal bli vellykket.

2. Reserver alt utstyr og rom som skal brukes slik at dette ikke blir faktor for underveis. Planlegging er et godt nøkkelord!

3. Sørg for at iPadene har oppdatert programvare, er ladet og klare til å tas i bruk av elevene.

4. Læreren må sette seg godt inn i programvaren slik at ikke" veien blir til mens man går prinsippet" praktiseres. Det er enkelt å lære seg, og elevene tar dette fort.

5. Veilede elevene i hvordan de planlegger ved bruk av dreie/ storyboard, og vis en enkel  produksjon av en animasjon. Viktig å la elevene bruke egen kreativitet, men veilede de i verktøyet på  forhånd.

6. Når det gjelder behandling av utstyr er det viktig at dette er tydelig avklart på forhånd. Det er ofte lurt å gi en elev ansvar for å hente og legge tilbake utstyret. På den måten ansvarliggjør man elevene, og de tar gjerne dette ansvaret.

7. Del opp gruppene på forhånd slik at dette er klart. Det er ikke positivt for et klassemiljø at dette gjøres av elevene selv.

8. Det er viktig med respons og aktiv deltakelse av lærer i førfasen. Hør hvordan barna tenker mtp. løsninger for å få frem det de ønsker i animasjonen sin.

10. Etter at elevene har tegnet /produsert ferdig bakgrunn, figurer og gjenstander som skal være med kan de prøvefilme ulike scener før de setter igjang.

11. Når elevene skal filme sluttproduktet sitt er det viktig at lysforhold og stabilitet/ro er gjennomgått på forhånd.  Nå er det bare å fotografere i vei. Husk! Desto flere bilder med små steg fremover, desto bedre resultat.

 

Mål

Generell kunnskap kunst og håndverk

Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video.

Visuell kommunikasjon – kunst og håndverk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • Bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy
 • Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid.
 • Lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film
 • Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt.

 Norsk etter 7. trinn – Skriftlig kommunikasjon

 • Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker. 

Utstyr

Her er en utstyrsliste for hva du bør ha forberedt deg på å ha i orden ved oppstart.

 • iPad

 • Animasjons-boks tilpasset iPad (kan sløyfes)

  • Alternativt: Stativ eller feste til iPad slik at den er stødig (eks tape).

 • «Imotion» app – gratis app. (kan betale for flere funksjoner)

 • (Remote Imotion app- kan være en mulighet for de som ønsker-fjernkontroll).

 • Papir, Saks, lim og fargeblyanter til denne type animasjon( her varierer det utfra og man skal ha 2D eller 3D)

 • Splittbinders hvis man ønsker å bruke det i bevegelsene til figurene.

 • Ukeblader hvis ønskelig å bruke noen figurer/bilder herfra.

 • Vi bruker klasserommet med evnt. grupperom til arbeidet.

Tips

1. Sjekk om det er noen begrensing på den iPad dere bruker, noen eldre modeller kan ha begrensniner i Imotion.

2.  Kan være lurt å bruke "Begrenset tilgang" på iPad hvis gruppene er lite strukturerte og blir fristet til å være inne på andre program. Dette gjør at de kun har tilgang på animasjonsprogrammet.

3. Start med tema animasjon en stund på forhånd slik at de har mange knagger å henge sin produksjon på.

- vis gjerne ulike typer animasjoner - gamle, nye, med figurer og tegnede. Mye finner du på Youtube.

Eks. på ulike animasjoner:

Eldste animasjonen(1908) : https://www.youtube.com/watch?v=swh448fLd1g

Eldste Mikke mus (1928): https://www.youtube.com/watch?v=H6c_WgxTsMo

Digital animasjon: https://www.youtube.com/watch?v=GjFQrThTurE

Animasjon ved bruk av gjenstander: https://www.youtube.com/watch?v=17Q2qtozj8U

DETALJERT  UNDERVISNINGSOPPLEGG ER LAGT VED, MED GRUNDIG FORKLARING.

 

Oppgaveforslag

Ta utgangspunkt i en fortelling elevene har skrevet selv, eller utdrag fra noe de har lest i en bok. Det er også en mulighet å ta utgangspunkt i et tema som klassen jobber med i hvilket som helst fag. Lag en animasjon av dette utdraget.

Vurdering

Gruppen bør vurdere hvordan de har jobbet, hva har fungert/ikke fungert, og ble produktet slik de ønsket.

Hva var vanskelig å få frem og hva var enkelt. 

 

Evaluering av opplegg

 1. Respons

  • Vise alle de ferdige produktene samlet til hele klassen.

  • En konstruktiv runde med respons av det ferdige produktet er viktig.

  • Tilbakemelding fra lærer er viktig både underveis og til sluttproduktet.

 2. Oppsummering

  • Oppsummering av hva som har vært bra og hva som har vært mindre bra ang. «prosjektet» er en god bit av læringen.

  • Sett gjerne opp et A3 ark som man deler i to og setter + på en side og – på den andre siden. La elevene skrive kommentarer på begge sidene. Grei måte å reflektere over arbeidet på.

  • Hva kunne vært gjort annerledes og hva skal vi fortsette med er viktig punkter.

  • Se på loggbok hvis man har brukt dette verktøyet.

 3. En egenvurdering av innsatsen er også en grei bevisstgjøring av læringen.

  • Her kan læreren lage et skjema i en evnt. digital plattform eller på papir.

   • Moodle og andre Plattformer har som oftest et tilbakemeldingsverktøy.

 4. Kjøre en Kahoot – Digitalt verktøy kan også være en mulighet for tilbakemelding. Her lager læreren spørsmålene og elevene svarer ved hjelp av iPad eller Smarttelefon. For de som ikke har brukt Kahoot, så gå inn og gjør deg kjent med det. Artig måte å kjøre quiz, tilbakemeldinger/ meningsmålinger eller diskusjoner på.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier