Hvordan sette riktig lisens på eget arbeid

Elevene henter det meste de trenger til skolearbeidet fra Internett, og de deler også mye av sitt eget arbeid. I dette opplegget kan de lære mer om hvordan de kan bruke delingslisenser, også kjent som CC-lisenser.

CClisens.jpg

Fordypningsoppgave med CC-lisens

Creative Commons Licence

Innledning

Når elevene legger ut eget arbeid på Internett er det fint om de vet hvordan de kan sette riktig lisens på det. De velger selv om de vil ha delingslisens eller full opphavsrett. Gjennom å sette seg inn i dette vil de også lære mer om hva slags rettigheter andre har, og det betyr at de lettere kan velge å bruke andres arbeid som er delt med CC-lisenser fremfor å bryte lovverket ved å "låne" bilder og musikk med mer uten lov.

Creative Commons er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i 2001 for å utvikle en delingskultur som skulle gjøre det lettere å dele innhold på nett. Regelverket er relativt oversiktlig, men det er likevel nødvendig å trene på å bruke CC-lisensene.

Slik gjør du

1. Begynn med å forklare elevene hva lisensene går ut på. Det er seks ulike lisenser som gir ulike varianter av rettigheter for deling og videre bearbeiding. Du finner dem her. Det er nødvendig å lage en oversikt for elevene, enten på forhånd eller sammen med elevene. Bruk gjerne Power Point eller tilsvarende.

2. Når elevene har skjønt hva de ulike lisensene betyr kan du be dem søke etter musikkfiler og bildefiler via denne søkemotoren. Da vil de se at det finnes innhold på nett som andre har delt og som er tilgjengelig for dem å bruke til oppgaver de selv skal lage. Be dem bruke dette fremfor annet innhold når de skal lage egne presentasjoner.

3. Når elevene senere leverer inn noe som skal publiseres på nett, be dem om å velge hvordan de vil lisensiere arbeidet sitt. Vedlagt her ligger en fordypningsoppgave med delingslisens som ble publisert på elevens blogg da den var ferdig. Dette er et fint eksempel å bruke.

 

Mål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett (Vg1)
  • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen (Vg2)
  • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning (Vg3)

Utstyr

Tilgang til Internett

Pc, nettbrett eller mobil

 

Forberedelse

Det er viktig at elevene også jobber med andres opphavsvern og lærer å føre kilder riktig. Det er mange ressurser som kan hjelpe dem med det, for eksempel Søk & skriv. Når de setter dette i sammenheng med CC-lisensene pleier det å bli klarere hvorfor slike ting er viktige.

Tips

Det er lurt å gjennomføre dette i sammenheng med at elevene jobber med et opplegg som munner ut i et digitalt produkt. Det kan være en tekst, en sammensatt tekst, en film og så videre.

Vurdering

La elevene vise kunnskaper om CC-lisenser når de lager nettinnhold og ta det med i vurderingskriteriene slik at de forstår at det blir tillagt betydning.

Evaluering av opplegg

Opplegget gjør at elevene føler seg tryggere når de skal produsere eget nettinnhold. De slipper å være redde for å bli mistenkeliggjort, samtidig som de forstår at de har et rikt tilfang av ressurser de kan bruke uten å bryte lovverket.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier