Hverandrevurdering i matematikk

Elevene skal vurdere anonymiserte besvarelser fra medelever. De skal ikke vurdere om svarene er riktige, men selve besvarelsen. Forklaringer, begrunnelser, skjermbilder og generell presentasjon og kommunikasjon.

Hverandrevurdering.png

Elever som samrbeider

Elever samarbeider om å vurdere besvarelser

Creative Commons Licence

Innledning

Elevene skal først to og to rangere bevarelsene basert på kriteriene som ligger med i vedlagte fil (fra eksamensveiledningene i matematikk under punktet kommunikasjon)

De skal ikke bry seg om svarene er riktig, det er veldig viktig å få frem her.

Slik gjør du

Grupper elevene to og to. La de få 5 - 10 minutter hver på å se gjennom alle besvarelsene (5-7 stk).

Deretter skal de to rangere dem ved å nummerere der 1 er dårligst.  (Skalaene er antall besvarelser.) De trenger ikke å benytte hele skalaen. Hvis de ikke synes at noen av besvarelsene er bra nok, så er det ingen som gir høyeste sum.

Deretter går parene sammene med et annet par og diskuterer og ser om de er enige. Slik kan man fortsette med eventuelt noen flere sammenlikninger.

Til slutt henger man opp bevarelsene på en tavle i den rekkefølgen gruppen mener er rett. Her kan man da diskutere med de andre gruppene. Ofte vil de lett bli enige.

Mål

 • Alle kompetansemål i matematikkfagene der de skal benytte digitale verktøy
 • Hovedmålet er at de skal få en forståelse av hva en bra besvarelse er. De skal forstå kjennetegn ved en god besvarelse
 • Elevene skal kunne bruke hensiktsmessige verktøy og ha mottakerbevissthet i produksjon av multimodale produkter (IKT - plan)

Utstyr

Penn, i forkant må de ha levert en digital besvarelse. Enten innlevering eller prøve.

Et sted å henge opp besvarelsene i rekkefølge, eventuelt kan de legges bortover ved siden av hverandre.

Forberedelse

 • Lærer benytter besvarelser fra prøver eller innleveringer, primært del 2, der alt er levert digitalt.
 • Lærer plukker ut den beste og den dårligste besvarelsen basert på kriteriene som står i eksamensveiledningen når det gjelder kommunikasjon. Videre plukker han ut 3-5 stykker som ligger mellom disse to.
 • Lærer anonymiserer besvarelsene
 • Lærer printer ut alle settene og kopierer slik at det er to og to kan jobbe med alle setten

Tips

Pass på at ikke besvarelsene er gjenkjennbare.Ikke benytt besvarelser til svært svake elever som kan føle seg støtt og såret. Dette kan være elever med nedsatt funskonsevne eller kognitivt svake elever.

Det er alltid en mangelfull besvarelse som tilhører en faglig flink eller relativt flink elev. Dette er gode eksempler.

Opplegget anbefales og brukes når elevene har jobbet med digitale verktøy i en måneds tid. I god tid før tenamen til jul. Eventuelt kan det gjentas på våren. Men det er viktig at de har sjans til å forbedre seg.

Oppgaveforslag

Oppgaver som krever bruk av GeoGebra og regneark.

De bør ha en innlevering/prøve i etterkant av opplegget, slik at de husker denne vurderingsseansen godt.

Vurdering

Her er det elevene som vurderer eter kriteriene på vedlagte fil.

Evaluering av opplegg

Elever har gitt tilbakemeldinger som at dette var en av de nyttigste tingene de har lært. At det også var overførbart til andre fag. De savner veldig ofte eksempler. Løsningsforslgene er ofte utopiske å forholde seg til. (de er for fine)

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Stasjonslek matematiske begreper

  Skoleforberedende aktiviteter i Lunheim barnehage, IKT og matematiske begreper.
 • Matematikk med en tvist

  På workshop i senterets 'Rom for læring' ble 25 matematikklærere i videregående skoler i Troms utfordret på hvilke muligheter og motivasjonsfaktorer det finnes i å benytte spill i undervisningen.
 • Crazy cook app

  En app som kan inspirere både til å lage mat, telle, måle og veie.

Finn oss på sosiale medier