Hva er et passivhus

Kildekritikk om passivhus

passivhus.jpg

Foto: FutureBuilt/Flashpoint Studio

Creative Commons Licence

Innledning

 

Å drøfte handler ofte om å se på fordeler og ulemper og sammenligne disse. I dette nettoppdraget skal elevene trene på kildevurdering av ulike tekster på nettet og å trekke ut påstander om passivhus. Et argument består gjerne av påstand med begrunnelse. Begrunnelsen er ofte støttet opp av faktaopplysninger. Påstandene som gjerne florerer i nyhetsbildet, blogger og i sosiale medier er gjerne motstridende, så elevene må se på begrunnelsene og gjøre en vurdering av dem.

Slik gjør du

Aktivitet 1 – hva er et passivhus?

Gi elevene i oppgave å bruke en søkemotor til å finne ut hva et passivhus er. De skal bruke skjemaet : Hva er et passivhus

. Der henter de først ut aktuell tekst fra tre kilder før de så skriver sin egen forklaring basert på kildene. De skal også notere hvilke søkeord de brukte. (Denne delen kan godt gis som lekse til timen.)

Elevene setter seg så i grupper på 3–4 elever. Først leser de forklaringene sine for hverandre. De noterer ord i forklaringene de ev. ikke kan underveis. Deretter lager de en justert versjon av forklaringen sin og trekker ut de tre viktigste ordene. Er de enige i gruppa? Til slutt går de over forklaringen en siste gang og jobber nå med å få den formulert med egne ord. Forklaringen skal denne gangen være på maks 50 ord.

 

Aktivitet 2 – Rammeverket TONE

Hvis elevene ikke er kjent med TONE-rammeverket, gå gjennom f.eks. denne presentasjonen.

 

Aktivitet 3 – Nettoppdrag: Trekk ut påstander om passivhus og hvordan de er begrunnet

I dette nettoppdraget skal elevene trene på kildevurdering av ulike tekster på nettet og å trekke ut påstander som belyser fordeler og ulemper med passivhus. Et argument består gjerne av påstand med begrunnelse. Begrunnelsen er ofte støttet opp av faktaopplysninger.

Mål

Finn tilknytning til læreplanmål for VG2 Byggteknikk ved bruk av linken nedenfor.

https://www.udir.no/kl06/BYG2-02

Utstyr

Data, mobil med internett tilgang

Forberedelse

Grunnleggende datakunnskap

Tips

Anbefalt grupper på 3-4

Bruk Byggforsk som et alternativ til pålitelig kilde

Vurdering

Kan elevene reflektere over kilder og finne ut hvilke kilder som er pålitelige og hvlike som ikke er det?

Evaluering av opplegg

Opplegget vil bli evaluert etter gjennomføring i plenum

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

  • Anonyme profilbilder

    Det kan ofte være vanskelig å balansere mellom anonymitet og personlig tilpasning på nett. Særlig gjelder dette bildebruk, der vi skal forsøke å lære elevene godt nettvett, samtidig som de gjerne vil profilere seg selv. Heldigvis finnes det en trygg middelvei.
  • "Redd verden"- Kulturuka Sommerlyst 2016

    Gutta jobber med å redde verden ved bruk av digitale ressurser.
  • Samtykkeskjema og bildebruk

    For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem hva slags bilder/filmer som tas av barna, og hvem som kan få se dem. Her får du et godt eksempel fra Kleppe friluftsbarnehage, til glede for nye brukere!

Finn oss på sosiale medier