Hva deler du på nettet?

Deltakerne fyller ut et diagram for å vise hva de foretrekker å dele av informasjon på nettet, og diskuterer hvordan man kan være mer forsiktig når man deler personlig informasjon online.

Hvadelerdu.jpg

Figur ved PC-skjerm

Creative Commons Licence

Innledning

Læringsopplegget er en del av Europarådets kampanje mot hatprat på nett som er utviklet for å øke bevisstheten om problemet, endre holdninger til hatprat og mobilisere unge mennesker til å reagere mot det. 

Hatprat, som definert av Ministerkomiteen i Europarådet, dekker alle uttrykksformer som sprer, oppfordrer til, promoterer eller rettferdiggjør rasehat, xenofobi, antisemittisme eller andre former for hat basert på intoleranse, inkludert: intoleranse uttrykt gjennom aggressiv nasjonalisme, etnosentrisme, diskriminering og fiendtlighet mot minoriteter, innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn. I kampanjen er det hensiktsmessig å inkludere andre former for diskriminering og fordommer som antisiganisme kristenhat, islamofobi, kvinnehat, sexisme og diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet, som alle faller klart innenfor rammen av hatprat.

Europarådet ser på hatprat som en trussel mot demokrati og menneskerettigheter. Stopp hatprat-kampanjen har menneskerettigheter som fundament, men handler ikke bare om å bruke rettslige mekanismer for å bekjempe netthat. Den handler heller ikke nødvendigvis om å «bekjempe hat» overalt hvor det skjer. Kampanjen oppfordrer til respekt for ytringsfriheten og har som mål å utvikle alternative reaksjonsmåter mot hatprat, som forebygging, opplæring, bevisstgjøring, selvregulering blant brukere og å oppmuntre til støtte for dem som er utsatt for hatprat. I hovedsak handler kampanjen om å fremme menneskerettigheter på nettet, og å gjøre Internett til et tryggere sted for alle.

Bookmarks er utviklet og utgitt av Europarådet. Den norske oversettelsen av Bookmarks er utgitt av Det Europeiske Wergelandsenteret.

Slik gjør du

1. Spør deltakerne hvilke forholdsregler de tar for å beskytte privatlivet sitt overfor folk de ikke kjenner, for eksempel på et kjøpesenter. Still spørsmål hvis det er nødvendig:

 • Har du på deg de samme klærne som på stranden?
 • Skriver du mobilnummeret i ansiktet ditt?
 • Forteller du folk passordet ditt til ulike nettsteder?

2. Forklar at disse tingene kan virke opplagte i det «virkelige» liv, men vi tar ikke alltid samme forholdsregler på nett. Spør deltakerne om de tror de er like forsiktige online som offline med å beskytte personlig informasjon. Forklar at øvelsen vil se nærmere på hva slags informasjon vi synes det er greit å dele med andre mennesker på nettet.

3. Heng opp en kopi av diagrammet (eller tegn den på flippover), og gå gjennom et par eksempler med deltakerne for å vise hvordan de skal løse oppgaven. Forklar at de skal svare enkeltvis, fordi folk ofte har ulike grenser for hvilke ting de synes er greit å dele.

4. Gi dem ca. 15 minutter til å fullføre oppgaven, og be dem deretter om å dele diagrammene sine med to eller tre andre. Deltakerne kan enten gå rundt og vise diagrammene sine til hverandre, eller du kan dele dem inn i små grupper, avhengig av tid, rom og størrelsen på gruppen.

5. Etter at de har sammenlignet diagrammene sine med noen andre, samle gruppen for en diskusjon i plenum.

Mål

• Vurdere forskjellige nett-relasjoner

• Komme frem til egne standarder for deling og kommunikasjon på nett

• Øke bevisstheten om personvern på nettet, og lære om forholdsregler vi kan ta for å beskytte privatlivene våre og menneskerettigheter på nettet

Utstyr

Forberedelse

Del ut diagrammet til hver deltaker.

Tips

Gruppestørrelse: ubegrenset

• Det er ikke nødvendigvis et «riktig» svar for mange av koblingene i diagrammet. Dette vil blant annet avhenge av individuelle preferanser. Imidlertid er det viktig å advare deltakerne om noen av farene ved ikke å ta forholdsregler for å beskytte personvernet på nettet. Hvis de ikke selv nevner det som et problem, bør du advare dem om risikoen for nettmobbing og økonomisk svindel. Mangel på bevissthet om personvern og sikkerhet kan øke disse risikoene. Se kapittel 5 for mer informasjon om nettmobbing, personvern og sikkerhet.

• I oppsummeringen kan det være lurt å påpeke at det å beskytte privatlivet vårt på nettet er viktig dels av sikkerhetsmessige grunner og dels av grunner som har å gjøre med personlig integritet og verdighet. Vi utsetter ikke oss selv (hvis vi er heldige) ved å gå rundt halvnakne eller komme med dumme/uvennlige kommentarer om andre, men vi kan komme til å angre på det senere! Innholdet vi legger ut på internett er mye mer «permanent» enn ting vi gjør i den ikke-virtuelle verden, og ofte er vi ikke i stand til å fjerne det.

Variasjoner

• Selv om fokuset i øvelsen er på å beskytte vårt eget personvern, kan du også bruke den til å se nærmere på det å respektere andres personvern. Du kan for eksempel spørre om deltakerne spør om lov før de deler informasjon om andre personer, og hvorfor det kan være viktig å gjøre det. Bruk noe av informasjonen om personvern og sikkerhet i kapittel 5 for å snakke om menneskerettighetsaspektet ved dette.

Oppgaveforslag

Oppsummering

Begynn med å stille noen generelle spørsmål:

• Var det noe informasjon du ikke ønsket å dele med noen? Be dem utdype.

• Var det noe informasjon du godt kunne dele med alle? Diskuter ulike synspunkter i gruppen.

• La du merke til noen forskjeller når du sammenlignet diagrammet med andres, og kan du forklare disse forskjellene?

• Hvorfor kan det være viktig å være forsiktig med å dele informasjon om dere selv med fremmede? Hva kan være noen av konsekvensene?

• Hvorfor kan det være viktig å være forsiktig med å dele informasjon om «andre»?

• Har noen noen gang delt informasjon om deg som du ikke ville at de skulle dele? Kunne det være et brudd på dine menneskerettigheter? Kunne det brukes til hatprat på nettet?

Avslutt øvelsen med å spørre deltakerne om øvelsen har gjort dem mer bevisst på måten de oppfører seg på nettet. Er det noen som har tenkt å gjøre noen endringer? Hva kan deltakerne notere seg som noen av de tingene man alltid bør ta hensyn til før man deler personlige opplysninger på nettet?

Forslag til aktiviteter

Deltakerne kan lage en logg over hva de «deler» i løpet av en uke. Hva slags informasjon delte de, og med hvor stort publikum? De trenger ikke gi nøyaktige opplysninger om innhold, men kan holde oversikt over hva slags ting de har gjort tilgjengelig for gruppene som i diagrammet (foreldre, venner, lærere, etc.). De kan notere ned hva slags informasjon de delte om seg selv, og hva slags informasjon de delte om andre.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Skogbilder med iPad - passord og søppelbøtter

  5-åringene i Kleppe friluftsbarnehage har laget flotte skogbilder til inntekt for FORUTs barneaksjon "Gode venner i Nepal". Disse bildene er nå publisert på barnehagens nettside, og da benyttet vi sjansen til å snakke om passord og søppelbøtter...
 • Anonyme profilbilder

  Det kan ofte være vanskelig å balansere mellom anonymitet og personlig tilpasning på nett. Særlig gjelder dette bildebruk, der vi skal forsøke å lære elevene godt nettvett, samtidig som de gjerne vil profilere seg selv. Heldigvis finnes det en trygg middelvei.
 • Sikker lagring ved bruk av samme Apple-ID på flere enheter

  Ved bruk av en Apple-Id på flere enheter er det viktig og være oppmerksom på hvor video og bilder blir lagret (personvernhensyn). I den forbindelse anbefales det å gjøre to grep:

Finn oss på sosiale medier