HungerCraft - et sosialt eksperiment

Et sosialt eksperiment i MinecraftEdu med utgangspunkt i Hunger Games-universet.

Innledning

Som innbyggere i det fattige "District 12" eller det rike "Capitol" skal elevene utfordske sosial ulikhet basert på "The Hunger Games"-trilogien av Suzanne Collins. Selv om Capitol er maktens sentrum er de avhengige av kull produsert i Disctrict 12. De trenger dette for å kunne produsere mat til alle innbyggerne både i Capitol og District 12. Vil disse to samfunnene klare å produsere nok mat til alle og leve i fred sammen eller vil ublansen i maktforholdet føre til et opprør?

Du trenger MinecraftEdu v1.7.10 og du finner verdenen som vedlegg nede på siden :-)

Slik gjør du

Første del: HungerCraft Innledning (rundt 15 min.) Det er fint om elevene får en kort innføring i rammene for hva som skjer i spillet. HungerCraft ligger 75 år før historiene i Hunger Games-trilogien; før starten av de første spillene, men etter opprøret og ødeleggelsen av District 13 som førte til selve "Hunger games"-spillet.

Her er et eksempel på en innledning og noen diskusjonsspørsmål: Panem har nettopp opplevd et mislykket opprør. Alle har lidd tap. Det er på tide å bygge opp det som er ødelagt. Du vil bli sortert i grupper - en for District 12 og en for Capitol - og deretter satt ut for å gjenoppbygge disse to distriktene. Spørsmål før en begynner å spille i Minecraft:

 • Hvem har lest bøkene? Sett filmene? Hvilken var best og hvorfor?
 • Trenger Capitol distriktene? Hvorfor?
 • Trenger distriktene Capitol? Hvorfor?
 • Hvilken rolle spiller "Hunger Games" i denne verdenen? Hva er Capitol redd kan skje hvis det ikke var ingen noen "Hunger Games"?
 • Hva førte til opprettelsen av "Hunger Games"?

PS! Læreren trenger ikke nevne for elevene elevene at ting seinere vil handle om mer enn å bygge ting når de skal utforske de sosiale ulikhetene i dette systemet.

Andre del: Oppbygningen av Panem (minst 30 min.) De skal nå bygge opp sin del av Panem. De må handle med den andre gruppen og oppleve den gjensidige avhengighet og ulikhetenen mellom dem. Hvordan de reagerer er derimot opp til elevene, og kan ikke planlegges på forhånd. Dette er et eksperiment der elevene får skrive historien gjennom å spille spillet.

Elevene blir plassert i en av to grupper - District 12 eller Capitol. De kommer inn i spillet i den nøytrale sonen og teleportere seg så til sitt hjem/distrikt.

Elevene har i oppdrag å bruke de tilgjengelige ressurser til å gjenoppbygge sitt lokalsamfunn. Elevene i Capitol har tilgang til en ubegrenset tilførsel av edle metaller og alt annet de måtte trenge - med unntak av kull. District 12 må drive gruvedrift for å få sine forsyninger, og har bare tilgang til kull, tre og noen andre småting. Dette er først og fremst en byggefase og elevene bør bruke tiden på det. Elevene bør også få lov til å hjelpe hverandre og diskutere. Lærer må følge med i spiller og observere hvordan elevene interagerer, slik at læreren kan samle materiale til seinere diskusjoner. I denne delen vil helse og sult være slått av og det er ingen som kan skade hverandre.

Tredje del: Konflikt begynner (minst 30 min.)Når elevene har hatt tid til å bygge sitt samfunn, vil læreren stoppe alle ved å bruke "Freeze"-funksjonen (se nedenfor for instruksjoner) og si til klassen at noe har endret seg! Nå kan spillere bli såret og de trenger å spise for å overleve. I tilleg kan du bruke våpen. Læreren bør forklare at mens Capitol har en tilførsel av mat, har de ikke kull for å berede den. Samtidig som District 12 har kull, har de ikke noe mat å spise. Læreren må informere elevene om den at i den nøytrale sonen finnes det sted hvor spillerne kan bytte ting og hvis dem hvordan det gjøres.

Hvordan fryse verden og skru på at elevene kan bli såret og blir sultne:

 • Logg inn i Minecraft-verdenen som lærer.
 • Trykk "P" (eller "M") for å få opp lærermenyen.
 • Gå til "Player Settings" (tredje knapp).
 • Kryss av "Freeze students" og si det du skal si.
 • Gå til "World Settings" (andre knapp).
 • Klikk på "Gamemode: ____" til det viser "Gamemode: Survival".
Du må også gjøre en endring i selve spillet for at spillerne ikke er rett tilbake i spillet når de dør. Dette er viktig - det må bety noe for elevene om de dør eller om de lever.
 • Du må være i lærermenyen ("P" eller "M").
 • Gå til "Stations" (syvende knapp / nest siste).
 • Velg "Limbo".
 • Midt på gulvet her finner du et skilt med en kort forklaring.
 • Slett skiltet og sett inn en "spawn"-blokk i hullet. Om en elev dør dukker denne opp i dette "Limbo"-rommet.
 • Teleporter deg selv tilbake til spillet ved å gå inn i lærermenyen, så til "Stations" og velg "Spawn" (helt siste).
 • Når du og elevene er klar til å fortsette spillet, går du tilbake til "Player Settings" og fjern haken "Freeze students".

I spillets tredje del må elevne utforske den nye spill- og maktdynamikken. Kanskje finner de frem til en rettferdig måte å dele goder? Kanskje Capitol vil bruke våpnene sine for å tvinge en handel til sin fordel? Kanskje District 12 vil storme Capitol og prøve å stjele mat? Kanskje Capitol vil gjengjelde? Historien fortalt gjennom elevenes valg vil fungere som grunnlag for behandling i siste del. Valgfritt: Lærer kan stoppe spille underveis og ta noen kjappe spørsmål fra listen i fjerde del.

Fjerde og siste del: Etterarbeid (15+ min.) Elevene får mulighet til å bearbeide erfaringene sine gjennom diskusjon med hverandre. Elevene oppfordres til å trekke frem bestemte øyeblikk i spillet, hva de lærte av det og evt. om det knyttes til hendelser i eget liv.

Forslag til spørsmål for å holde samtalen flytende:

 • Hva skjer akkurat nå i spillet?
 • Hvordan føler du deg?
 • Er dette spillet rettferdig? Ikke rettferdig? Hvordan vet du det?
 • Snakk med sidemannen din - Hva som skjer i hodet ditt akkurat nå? Første inntrykk?
 • Si noe sidemannen din har fortalt.
 • Så ... hva har skjedd? (Still spørsmål basert på hva som skjedde i løpet av spillet.)
 • Hvilken rolle spilte du? Hvordan hjalp du laget ditt?
 • Hvordan var det å ha en hel gruppe som motstandere?
 • Hva er noen andre mulige måter å spille spillet på du kunne ha prøvd?
 • Hvordan er disse problemene knyttet til det du ser i verden? Til ditt eget liv?
 • Hva betyr det å kontrollere en annen person eller et samfunn? Hva betyr det å bli kontrollert?
 • Hvordan oppstår ulikheter? Hva betyr ulikhet?
 • Er alle byttehandler alltid like/rettferdige?
 • Bortsett fra å endre fordelingen av ressurser - hvordan vil du gjøre denne verdenen mer rettferdig?
 

Mål

Målet er at elevene skal kunne...

 • ...utvinne materialer og lage ting i Minecraft.
 • ...ta forskunnskap om "The Hunger Games" med inn i Minecraft.
 • ...bruke Minecraft for å utforske sosial ulikhet.

Og skulle du få lyst til å plukke fra K06 er det bare å velge og vrake :-)

Mål fra K06 i samfunnsfag 10. trinn:

 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv
 • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen

Mål fra K06 i RLE 10. trinn:

 • reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
 • gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

Utstyr

Du trenger x antall maskiner og lisenser på MinecraftEdu. Du trenger også en MinecraftEdu-tjener som du kan kjøre i klasserommet. Det holder med en vanlig bærbar PC - men bruk kablet nettverk til tjeneren!

Forberedelse

Tips til de som ikke er så vant med å kjøre en MinecraftEdu-tjener. Last ned zip-filen. Finn frem til hvor MinecraftEdu har installert seg (det er ikke alltid like enkelt). Tips: høyreklikk MinecraftEdu-ikonet og velg "Egenskaper". Da kan du se hvilken mappe den ligger i. Kom deg til denne mappen og bla deg videre ned i mappene "servertool", "worlds" og til slutt "savedworlds". I denne siste mappen pakker du ut zip-filen, slik at det er en egen mappe som heter "HungerCraft.1.7.10.1".

Så starter du MinecraftEdu, velger "Start MinecraftEdu Server Launcher" og velg "Select Saved World". Så velger du den rette lagrede filen (gjett hvilken ;-) og klikker på "Start Server with Selected Saved World". Da er tjeneren i gang og elevene kan koble seg opp til den.

Tips

Noen tips fra gjennførte runder:

 • Den eneste regelen jeg setter er at om en dør i spillet skal en gå tilbake til den originale gruppen sin. Alle andre regler er helt opp til elevene.
 • Det er kjedelig å dø i spillet. Da havner du i et rom i enden av en laaang gang. Den eneste måten å kommer tilbake i stillet på er å springe til enden av denne gangen og hoppe ned en lang sjakt. Og det er bokstavelig talt kjedelig… det er en lang gang. Eller du kan spørre lærer om å frakte deg direkte inn i spillet igjen. Elevene oppdager raskt at de vil unngå å dø.
 • Noen ganger melder elever seg ut og går på egne små "oppdrag" - ha et øye med dette og få dem med i spillet igjen.

 

Evaluering av opplegg

Store deler av opplegget er hentet fra MinecraftEdu sin egen base med ulike verdner. Det er gjort noen små endringer i forhold til "dødsriket" og andre småting, men det er GentlemanG som skal ha æren for opplegget.

Elevene digger opplegget, men det er viktig at de får nok tid. To skoletimer er for lite, både for gjennomføring av spillet og tid til diskusjon etterpå. Sikt mot 4 skoletimer - eller en hel dag (heldagsprøve i RLE og samfunnsfag ;-).

Jenter som har lest (og sett) "The Hunger Games" er heltent på spillet - og det er bare jenter som liker Hunger Games!

 • District 12
 • Byttehandelstedet i nøytral sone.
 • A long and strait road - når du dør...
 • Capitol
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • 4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 2

  Etter å ha jobbet med forberedelsene til å kunne begynne å spille / bygge i MinecraftEdu (beskrevet i forrige innlegg), var det en svært ivrig gjeng på 4. trinn som var veldig klar for å begynne å bygge skolen sin.
 • 4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 3

  Det er alltid noe som ikke går som planlagt når en setter i gang med noe helt nytt. Vi har møtt noen utfordringer som vi ikke forutså, som kan være greie å tenke på dersom dere har tenkt å bruke MinecraftEdu i undervisningen.
 • Vikingtiden i Minecraft

  6. trinn ved Brundalen skole har i det siste jobbet med vikingtiden i MinecraftEdu. Det har vært en spennende og lærerik prosess, der elevene har fått mulighet til å jobbe med historiefaget på en annen måte og med andre arbeidsmetoder enn de har gjort tidligere. Det har ført til fokusert arbeid og stort engasjement blant elever og lærerne.

Finn oss på sosiale medier