Hms-datablad

Undervisningsopplegg om HMS-datablad og bruken av EcoOnline sin nettbaserte tjenester.

Innledning

Denne oppgaven tar utgangspunkt i undervisningsplanlegging, og kjernen i oppgaven er å gjennomføre en tverrfaglig undervisningssekvens basert på yrkespedagogiske prinsipper innen eget utdanningsprogram. Utdanningsprogrammet det er tatt utgangspunkt i for den oppgaven, er TIP som jeg underviser i på Rosthaug Videregående skole. TIP er VG1 undervisning i teknikk og industriell produksjon. I oppgaven vil jeg lage en undervisningsplan for en undervisningssekvens og jeg vil få førveiledning før denne skal gjennomføres. Videre vil jeg gjennomføre sekvensen med VG1 elever på Rosthaug, for å så få etterveiledning. Undervisningsplanen og veiledningsdokumentet vil bli vedlagt som et vedlegg til oppgaven.

Slik gjør du

 Introduksjon om innholdet i de totalt fire øktene, samt definere kompetansemål, relevansen og vurderingskriterier for den totale sekvensen

Forklaring av oppgaven og utlevering av nødvendig informasjon

Sammen med elevene definere vurderingskriteriene for oppgaven (noen er forutbestemt)

Elevene får tid til å planlegge oppgaven i grupper.

Elevene skal her ut å innhente produktinformasjon om de kjemikaliene vi har på skolen.

Elevene gjennomgår de forskjellige kjemikaliene dem har funnet, og deler dette med resten av klassen

Mål

·       ’Å kunne utrykke seg skriftlig og muntlig’’ innebærer å kunne beskrive, forklare og dokumentere arbeidsoppgaver, risikovurderinger og avviksrapporter.

·       ‘’Å kunne lese og skrive’’ innebærer å forstå og å følge arbeidsbeskrivelser, håndbøker, prosedyrer og standarder, samt å innta intern informasjon for å delta aktivt i skolemiljøet.

’Å kunne bruke digitale verktøy’’ innebærer å bruke digitale verktøy og hjelpemidler i prosessene å planlegge, produsere og dokumentere.

 

  • Finne fram til og følge produktdatablad og HMS-datablad

Utstyr

Elevene trenger pc og tilgang til nett.

Vurdering

Vurdering av elevene i undervisningssekvensen har jeg lagt opp til å være en karakter mellom 1 og 6, der vurdering av praktisk oppgave teller 60 % av karakterbesettelse, og gruppevis presentasjon 40 %. Jeg har lagt opp til at elevene skal få en fremover rettet tilbakemelding muntlig ved praktisk oppgave, og en skriftlig fremover rettet tilbakemelding på presentasjonen. Gitt karakter vil bli rundet av til nærmeste hele karakter. De forskjellige vurderingskriteriene for de ulike karakterene er beskrevet i veiledningsdokumentet og undervisningsplanen, som er vedlagt som vedlegg 1 i denne oppgaven.

Evaluering av opplegg

EcoOnline sin app tjeneste er ikke helt ferdig utviklet ennå, så scanning av strekkoder på produkter virket dårlig.

 

 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier