Handlingsplan til arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing.

Dette er en handlingsplan til arbeid med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing.

Innledning

Dette er en fiktiv handlingsplan. Vi, som gruppe på fem "lærere" vier en 90 minutters økt til dette. Temaer: Digital dømmekraft. Elever skal kunne ta ansvar for egne handlinger på nett, og forståelse for at de etterlater seg digitalespråk. Dette er tatt fra K06.

Slik gjør du

1. Oppstart av timen. Påminnelse om hva som har skjedd, kontekstualisering osv. 2. Alle arbeider individuelt med en oppgave om mobbing på nett:

Noen påstår at digitale verktøy har gjort det enklere å ødelegge for, sjikanere eller mobbe andre.

 • Hva mener du?
 • Er det ting du kunne ha gjort og sagt på nettet, som du aldri ville ha gjort mot noen ellers? I så fall hva?
 • Hva kan DU gjøre for å unngå eller motvirke uønskede hendelser på nett?
 

3. Elevene deles i forhåndsbestemte grupper, og diskuterer følgende spørsmål angående ansvar på nett: 

 

 

 • Kan dere lage en definisjon på hva dere synes er mobbing?
 • Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers?
 • Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes på nett enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvor går egentlig grensen mellom ytringsfrihet og krenkelser? Klarer dere å bli enige om dette i klassen?
 • Hvilke eksempler på skjult mobbing kjenner dere til?
 • Diskuter hva dere kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser på nett eller redusere digital mobbing.
 • Be elevrådet ta dette opp slik at alle på skolen kan ha en felles holdning og felles regler.

Disse er skrevet på lapper, og gåes gjennom av gruppene.

4. Pause

5. Klasseromsdiskusjon rundt måle om å lage nettvettregler for klassen. Slik får elevene noe å jobbe etter. Lærer skal skrive ut denne på plakat, og alle elevene skal skrive under.

Mål

Handlinger på nett
 • reflektere over etiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett
 • reflektere over juridiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett
 • vurdere hvordan de håndterer ulike hendelser på nett

Etterlating av digitale spor

 • reflektere rundt hvorfor personopplysninger er verdifull valuta

Utstyr

Til selve undervisningsopplegget:

Elever trenger PC, penn og papir. 

Til forberedelse:

http://www.iktplan.no/index.php?pageID=9

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/digital-mobbing/

Tips

Arbeidsgruppene burde velges med omhu. De burde være komfortable med hverandre, men ikke sette elever i sine "faste klikker".

Oppgaveforslag

Hjemmeoppgave.

Tenk tilbake på meldinger og bilder du har sendt eller mottatt fra andre.

 • Kan noen av disse ha krenket andre og i så fall hvordan?
 • Har du sett tilfeller på nett der du synes noen har gått over streken i måten de er på mot andre (kommentarer, lagt ut bilder eller lignende)?
 • Foretok du deg noe? Hvorfor/hvorfor ikke? I så fall hva?
 • Hva kan du gjøre for å unngå eller motvirke uønskede digitale hendelser.
 • Har du noen gang opplevd noe ubehagelig via digitale verktøy? Hva gjorde du for å løse situasjonen? Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier