Handlingsplan og undervisning i digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing

Undervisningsopplegget viser hvordan man som lærer kan arbeide med digital dømmekraft, nettvett og digital mobbing. Undervisningsopplegg har som formål å forebygge digital mobbing.

Innledning

Handlingsplan:  

Dette er et krav ved lektorprogrammet ved UiO. Opplegget er basert på en fiktiv case i en 10.klasse. Opplegget krever 2 skoletimer på 45 minutter. Temaet vi vil arbeide med, er at elevene skal være i stand til å ta ansvar for egne haldlinger på nett, og utøve digital dømmekraft. Elevene skal også drøfte muligheter og utfordringer ved fildeling. 

Slik gjør du

 

Undervisningopplegg: 

1) Læreren starter opp timen som vanlig, og hilser på elevene. Plan og mål  for økta blir presenter

2) Elevene jobber individuelt med denne oppgaven

  • Noen påstår at digitale verktøy har gjort det enklere å ødelegge for, sjikanere eller mobbe andre.
  • Hva mener du?
  • Er det ting du kunne ha gjort og sagt på nettet, som du aldri ville ha gjort mot noen ellers? I så fall hva
  • Hva kan DU gjøre for å unngå eller motvirke uønskede hendelser på nett?

3)Elevene settes sammen i forhåndsbestemte grupper, og diskuterer følgende spørsmål med temaet "Hvordan ønsker dere å oppføre dere mot hverandre på nettet". Disse spørsmålene er skrevet ned på lapper, og elevene trekker én og én lapp etter tur og diksuterer.  

- Kan dere lage en definisjon på hva dere synes er mobbing?- Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers?- Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes på nett enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke?- Hvor går egentlig grensen mellom ytringsfrihet og krenkelser? Klarer dere å bli enige om dette i klassen?- Hvilke eksempler på skjult mobbing kjenner dere til?- Diskuter hva dere kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser på nett eller redusere digital mobbing.

Pause

4) Diskusjon i klassen. Ta opp spørsmålene fra gruppeoppgavene. Avslutter timen med å lage et sett med nettvettregler for klassen. Læreren skriver disse opp på en plakat som alle elevene signerer. 

Mål

Elevene skal kunne:
  • reflektere over etiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett.
  • reflektere over juridiske problemstillinger knyttet til publisering av innhold på nett.
  • vurdere hvordan de håndterer ulike hendelser på nett
  • reflektere rundt hvorfor personopplysninger er verdifull valuta

Utstyr

Til timen trenger man: 

  • Penn og papir eller PC til elevene.
  • Lapper med spørsmål som læreren har laget. 

For å lage undervisningopplegget har vi brukt disse ressursene: 

Tips

Arbeidsgruppene burde være i grupper med elever som er trygge på hverandre. Det bør være klare rammer for klassesamtalen. 

Oppgaveforslag

Forslag til hjemmeoppgaver: 

 Tenk tilbake på meldinger og bilder du har sendt eller mottatt fra andre.- Kan noen av disse ha krenket andre og i så fall hvordan?- Har du sett tilfeller på nett der du synes noen har gått over streken i måten de er på mot andre (kommentarer, lagt ut bilder eller lignende)?- Foretok du deg noe? Hvorfor/hvorfor ikke? I så fall hva?- Hva kan du gjøre for å unngå eller motvirke uønskede digitale hendelser.- Har du noen gang opplevd noe ubehagelig via digitale verktøy? Hva gjorde du for å løse situasjonen? Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?

Vurdering

Konsolideringsstuasjonen i kalssesamtalen vil være en form for vurdering på læringsutbyttet til elevene. 

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier