Handlingsplan for case om digital mobbing

I forbindelse med case-oppgave i emnet PROF3025 ved Lektorprogrammet ved UiO.

Slik gjør du

 • Lapp i panna

  • Elevene blir delt inn i grupper og blir tildelt roller i form av en liten lapp de skal ha i panna som sier noe om hvordan de skal behandles av de andre deltakerne.

  • Deretter får de et tema til diskusjon.

  • Hovedpoenget er ikke diskusjonen, men opplevelsen av å ha en bestemt rolle.

  • Aktiviteten rundes av med refleksjon rundt disse opplevelsene.

 • Fire hjørner

  • Elevene presenteres for et case: gråsonetilfeller av digital mobbing.

  • Klasserommet deles i fire deler som tilsvarer ulike tilnærminger til caset: Gjøre ingenting, svare mobberen/mobberne osv.

  • Når de har bestemt seg, be noen i hver gruppe om å forklare hvorfor de valgte som de gjorde

 • Klassediskusjon på Samtavla: Hvordan kan man bruke vett på nett?S

Mål

Utstyr

Data med prosjektor - http://www.talkwall.net/

Forberedelse

Mulige ressurser

 • Skoleledelsen: Skal ha egne handlingsplaner

 • Sosiallærer

 • Miljøarbeider

 • Miljøterapeut

 • Kollegaer

 • Elever

 • www.ung.no

 • Helsesøster

Evaluering av opplegg

Uprøvd

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Finn oss på sosiale medier