Halloweeneventyr i Engelsktimen

Costume Quest er et enkelt eventyrspill. Spillet gir et flott utgangspunkt til å snakke engelsk i timen og sørger for en høy grad av elevaktivitet da de hele tiden spiller sammen to-og-to.

Innledning

Dette spillet vil passe for mellomtrinnet. Hele spillet foregår på engelsk så det krever en del lesing fra eleves side. Opplegget kan gjøres på en 1-2 timer, eller gå over lengre tid hvor man kanskje varierer hvilke mål man jobber med og hvordan man bruker spillet. Dette opplegget er tenkt som et 2-timers opplegg. 

Slik gjør du

Innledning:

Ha tittelbilde på skjermen når elevene kommer inn. La elevene snakke litt sammen om hva de tror skal skje. Presenter målet for timen og snakk om hvorfor og hvordan dere skal bruke spillet i engelsktimene.

 

Snakke om forventningene til spillet og historien. Her er tips til spørsmål man kan stille.

         What do you think the game will be about?

         What are your thoughts about the characters on this picture?

         What kind of game do you think this is?

         What kind of story do you think we will get to play?

 

Spillsekvens:

La elevene spille to-og-to på i ca. 30 minutter. Pass på at de bytter på hvem som spiller. for eksempel 5 eller 15 minutter hver.

Lærer går rundt og observerer, svarer på spørsmål (på engelsk selvfølgelig) og snakker med elevene om hva de gjør og hva de syntes om spillet. God mulighet for læreren til å modellere samtaler for de elevene man vet vil trenge den hjelpen.

 

Samtalesekvens:

Etter 30minutter kan elevene rullere slik at de nå snakker med en de ikke spilte spillet sammen med. Her er noen spørsmål eller setningsstartere som kan starte samtalen.

         What did you do in the game?

         Tell me about what you saw in the game.

         My partner did …

         I think the game is fun because …

         What do you think about the game?

Spillsekvens:

La elevene gå tilbake i læringspar og la de fortsette å spillet. Elevene kan få skriftlige/muntlige oppgaver underveis om du ønsker det.

 

Forslag til spørsmål:

      Write down the name of 5 objects you see in the game.

      Why do you think the brother/sister was kidnapped?

      Write down your thoughts on the game. What do you like/dislike about it?

      Was something in the game hard to do?

      Write down any words you didnt understand.

 

Oppsummering og avslutning:

Oppsummer timen de siste 10-15minuttene. For eksempel: Se på målene for timen, oppsummer elevenes erfaringer, gå igjennom spørsmålsarket om de fikk eller la elevene igjen prate to-og-to og oppsummer elevenes tanker høyt.

Mål

Kompetansemål i engelsk etter 7. trinn, med mine kommentarer på hvordan spillingen relateres til kompetansemålet under:

Språklæring:

Bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Bruke spillet som en digital ressurs, digital litteratur og for å snakke om egne opplevelser.

 

Muntlig kommunikasjon:

Forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner

Emner: Halloween, spill

Forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner

Hovedinnholdet i spillet, både spillmekanikk og historie

Uttrykke seg for å få hjelp til å forstå og bli forstått i ulike situasjoner

Be om hjelp for å skjønne/komme videre i spillet.

Innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner

Snakket om spillopplevelsen i etterkant

 

Skriftlig kommunikasjon:

Lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder

Lese tekstbobler, beskrivelser og informasjon i spillet

Skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger

Skrive gjenfortelling av handlingen i spillet. Beskrive egen opplevelse og uttrykket egne meninger om spillet

Lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og samtale om personer og innhold

Digital litteratur. Samtale om personene i spillet.

 

Kultur, samfunn og litteratur:

Gi uttrykk for egne reaksjoner på engelskspråklige litterære tekster, film, nettkultur, bilder og musikk

Gi uttrykk for egne reaksjoner knyttet til spillets historie, visuelle uttrykk, karakterer og spillmekanikk.

Utstyr

Du trenger læringsbrett eller PCer med spillet installert.

 

Hodetelefoner er ikke nødvendig, men vil hjelpe elevene med å leve seg inn i spillet. Ørepropper elevene kan dele på vil nok være ideelt. Da er det lettere å snakke sammen samtidig.

Forberedelse

Dobbeltsjekk at spillet kjører på enhetene til elevene. Det å ha spillet, eller i det minste tittelbilde oppe når elevene kommer inn i klasserommet kan være med på å skape nysgjerrighet og interesse.

Tips

Det anbefales selvfølgelig at læreren spiller igjennom, iallefall deler, av spillet på forhånd.

Om man ikke har nok enheter til at elevene kan spille kan man spille sammen på en prosjektor. Da kan man bytte på hvilke elever som spiller seg igjennom spillet. Det krever litt modifikasjon av opplegget, men det er sikkert mulig å få til en god time om man spiller sammen foran i klassen.

Vurdering

Elevene kan vurderes på muntlig aktivitet underveis i spillingen, samt i samtale med læringspartner og i klassesamtale.

Et eventuelt oppgaveark kan også samles inn igjen.

Evaluering av opplegg

Dette opplegget har jeg aldri fått prøvd selv desverre. Jeg har selv spilt igjennom spillet på egenhånd og tror det vil fungere bra. Kom gjerne med feedback på opplegget om du prøver det!

  • Costume Quest i spillet
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier