google regneark diagrammer

innføring av google regneark. lage diagrammer fra væroversikt fra yr.no, og utregninger med de fire regningsartene.Lære å bruke autofyll.

yr asker 11-26 .png

yr.no- væroversikt fra yr til bruk i oppgave om illustrasjon av værdata gjennom ulike diagrammer

Creative Commons Licence

Innledning

opplegg for 4.trinn: Elevene skulle bruke dataene fra yr til å lage ulike diagrammer(linje-søyle og sektordiagram).De måtte først få innføring i bruk av google regneark.Vi fikk kun to økter, men det får bli en start som elevene må jobbe videre med i f. eks i matematikktimene.

De skulle også lære å bruke de fire regningsartene  gjennom funksjonen SUM, og lære dem autofyllfunksjonen , og nytteverdien av den.

Slik gjør du

 1. Først forklarte jeg ord og begreper som celle-rad-kolonne.Verktøylinjene og hva funksjonslinjen er.og forskjellen fra google dokumenter.
 2. De fikk gjennom sitt "classroom" utdelt en google regneark-fil hvor de skulle bruke de fire regningsartene, og ta i bruk autofyll-funksjonen.
 3. Den andre delen bestod i å lære elevene å sette inn diagrammer fra gitte dataer.Elevene skulle nbruke dataene fra yr.no- væroversikt over en uke for å lage ulike diagrammer(linje-punkt-søyle-sektor), og finne ut hva som skjer med diagrammet når de endrer værdatene.
 4. Innlevering til classroom når de var ferdige til evt. vurdering.

Jeg hadde lagt ut flere instruksjonsvideoer som elevene kunne se om igjen mens de jobbet.

Mål

 • læringsmål: elevene skal lære å samle, sortere, notere og illustrere data på ulike måter med tabeller og diagrammer(søyle-linje-punkt og sektordiagram ) på 4. trinn.

 • Men først skal :
 • elevene skal lære å bruke de fire regningsartene gjennom funksjonenlinjen, formatere celler.lære å bruke autofyll-funsksjonen under utregningene.
 • elevene skal lære seg de mest sentrale begrepene celle-rad og kolonne.

Utstyr

Ingen spesielle ting

Forberedelse

Opplegget krevde ikke mye spesielle forberedelser,men elevene fikk tilgang til å se noen egenproduserte videoer som kunne være til hjelp under elevearbeidet.

Tips

Opplegget ble gjennomført i en gruppe, ikke en hel klasse.Da ble det enklere å veilede elevene underveis.Videoene som elevene fikk tilgang til var også ment som hjelp underveis.Den introduksjonsvideoen kunne de kjøre om igjen hvis de hadde behov for det.

Oppgaveforslag

Samle inn relevant data , ikke nødvendigvis værdata, i forkant for å lage nye diagrammer tilknyttet læringsmål i norsk, matematikk eller andre fag.Lage diagrammer ut fra dataer for å få fram trender/ sannsynlig videre utvikling.(Lage trendlinje)

Vurdering

Det ble ikke brukt vurdering denne gangen, fordi dette var helt nytt for elevene.men ville brukt lav-middels-høy måloppnåelse ved neste korsvei.

Elevene må få mer tid til å lære seg dette ordentlig.Knapphet på tid gjør at temaet må tas opp i flere fag, for å følge opp til å bruke det i flere sammenhenger.

Evaluering av opplegg

Elevene var positive og lærevillige.Mange mestret oppgavene bra.

Det mest negative var at elevene syntes det ble mye å lære seg på så kort tid.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Å etablere en ikke-personlig Apple ID

  Om man skal bruke iTunes på jobben og andre også skal ha tilgang til denne, er det lurt å etablere en Apple ID i jobbens navn. Se hvordan du kan gjøre det.
 • En PC pr. elev – forsøksprosjekt ved Sommerlyst ungdomsskole

  I slutten av januar 2013 ble 8A ved Sommerlyst skole med i et prosjekt i samarbeid med «Senter for IKT i utdanningen». Målet for prosjektet var å finne ut hvordan IKT kunne brukes på en best mulig måte i en ungdomsskole og hvordan dette påvirker læringsresultatet for elevene.
 • Digitalt kompetent? Klart du kan!

  Mange er kanskje i tvil om dei tør eller kan bruke digitale verktøy i læringa. Årsaka er ofte at dei ikkje kjenner at dei meistrar verktøyet eller tenesta godt nok.

Finn oss på sosiale medier