Gone Home - En spillnovelle for engelskfaget

Gone home er et kort, narrativt dataspill som kan brukes i skolen som et alternativ til novelle, spillefilm eller roman.

Innledning

I Gone Home, spiller du en 19 år gammel jente fra USA som nettopp har returnert til sitt barndomshjem etter et år i Europa. Huset står tomt. Din oppgave er å finne ut av hva som har skjedd med familien din, og samtidig nøste opp i gamle og nye familiehemmeligheter. 

Gone Home i et nøtteskall:

 • Spilletid: 4 timer (Minst 60 minutter aktiv spilltid bør gjøres i klasserommet)
 • Anbefalt antall skoletimer: 5-15
 • Trinn/fag: 9. kl-VG3 engelsk
 • Vanskelighetsgrad (Spillmekanisk): Enkelt

Slik gjør du

Spillet kan brukes i skolen som et alternativ til novelle, spillefilm eller roman. I denne teksten skisseres et fullstendig undervisningsløp over tre uker. Elever spiller alene eller i par, og må gjennomføre oppgaver og diskusjoner om historien, karakterene, setting og stemning. Når aktivitetene i spillet er gjennomført skriver elever anmeldelser og presenterer analyser av ulike aspekter av spillet. Dette læringsopplegget kan brukes i sin helhet, men det er også mulig å gjennomføre kortere varianter.

Vil du få et inntrykk av om dette er et spill som er aktuelt for din undervisning? Se en Let’s Play video av spillet på Youtube. For eksempel denne. Let’s Play Videoer er for øvrig et hett tips som gjelder alle spilloppleggene som omtales på IKTipraksis.

Mål

Utvalgte kompetansemål 8.-10. klasse

 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
 • lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner
 • drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge
 • drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land

 Utvalgte kompetansemål VG1/VG2 

 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • vurdere og bruke egnede lese- og skrivestrategier tilpasset formål og type tekst
 • drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier

Utstyr

Gone Home kan kjøpes hos de fleste online spillutsalg til mellom 10-20$/stk om du vil kjøpe det som privatperson. Spillet markedsføres ikke aktivt mot undervisning, men utgiverne har like fullt en rabattordning for skoleklasser. Spillet selges til 5$/stk til skoler dersom man tar kontakt med utgiver The Fullbright Company. Du vil da motta en kode per lisens, som du enten kan aktivere selv dersom spillet skal installeres på et datarom/PC-klassesett, eller som du kan distribuere til elevene.

Oppgaveforslag

Første undervisningsøkt
Sjekk at spillet er installert på alle maskiner før dere begynner. I VGS kan elevene gjøre dette hjemme. Forvent at elevene hjelper hverandre – det fikser de. Ikke kast bort verdifull undervisninstid på logisitkk som elevene mestrer selv.

I likhet med romanlesning, bør man legge til rette for de gode diskusjonene når elevene har kommet omtrent like langt i opplevelsen de skal diskutere.
Derfor er det lurt å sette begrensninger for hvor elevene får bevege seg i spillet, særlig i første undervisningsøkt. En fin avgrensing kan være at de ikke får navigere forbi de to første rommene i huset (Porch og Foyer). Ved å sette begrensninger til hvor elevene kan navigere, setter man også tempo for spillet. For at elevene skal ha utbytte av spillet som et litterært uttrykk, er det vesentlig at de ikke haster gjennom det. Erfarne spillere vil tendere til å forsøke å runde spillet så effektivt som mulig, men dette er et spill som krever tålmodighet og tid til refleksjon for at det skal ha verdi.

Oppgavene til første undervisningsøkt  dreier seg primært om tekstforståelse. Bergenet tidsbruk er 45-60 minutter. Oppgavene ligger tilgjengelig i vedlegget "Gone Home - Økt 1". I vedlegget vil du også finne en kort skriveoppgave som gjerne kan gis som lekse.
I klassene hvor jeg har brukt dette opplegget brukte elevene mine i underkant av en time på første oppgavesett. For å gjennomføre oppgavene må elevene ta skjermbilder fra spillet. Dette er ikke komplisert, men gjøres på flere ulike måter avhengig av operativsystem. Hvis elevene får problemer med å ta skjermbilder fra spillet, kan det ta noe lenger tid, men her kan du regne med at du har eksperter i klassen. La de hjelpe hverandre. På generelt grunnlag bør elever ansvarliggjøres til å hjelpe hverandre med det tekniske i spillrelaterte opplegg. Det frigjør læreren til å bruke tiden sin på faglig veiledning.
Etter første undervisningsøkt kan du gjerne følge opp med diskusjonsspørsmål. Bruk eksemplene under som et utgangspunkt:

 •     Hva vet du om historien, karakterene, settingen etc.?
 •     Hvordan vet du det?
 •     Basert på det du har opplevd, hva tror du denne historien handler om? Hva tror du vil skje?
 •     Hvorfor?

Merk deg at disse spørsmålene ikke skiller seg nevneverdig fra spørsmål du kunne stilt om elevene hadde arbeidet med et vilkårlig annet litterært verk – uavhengig av medium.
Bruk gjerne endel tid på å diskutere historien. Gitt at ingen har utforsket områder de ikke skulle utforske enda, vil klassen kunne diskutere historie, karakterer og andre elementer ved narrativet med utgangspunkt i lik informasjon. Denne sjansen kommer ikke igjen før hele klassen har spilt spillet ferdig

Som vedlegg til denne ressursen vil du også finne et sett med mer omfattende fordypningsoppgaver. Det ligger fire oppgaver som omhandler et spekter av tema som bør appellere til elever med ulike interesser. Av den grunn bør elevene selv få velge den oppgaven som treffer dem best. Hver oppgave vil kreve 4-5 timers arbeid både i og utenfor spillet. I vedlegget vil du også finne forslag til oppgaver for formell skriftlig og muntlig vurdering.

I det siste vedlegget, "discussion prompts" vil du finne en samling med spørsmål som egner seg til diskusjon enten i grupper eller i plenum etter at spillet er gjennomført.

 

Evaluering av opplegg

Har du spørsmål eller kommentarer om opplegget? Ta gjerne kontakt med spillpedagog Aleksander Husøy (Aleksander.Husoy@hfk.no)

Dette undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Paul Darvasi ved Royal St. George's College i Toronto, Canada. Jeg anbefaler på det sterkeste hans blogg for mer om dette, og andre spillrelaterte undervisningsopplegg.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Monkey Island i engelsktimen

  Hvordan og hvorfor bruke spill som Monkey Island i undervisning, og hvorfor vi av og til må la elevene få frie tøyler til å kose seg med stoffet i stedet for å mase om mål.
 • Nettbrettspill som en variert del av undervisningen

  Dataspill på nettbrett kan være en god inngang til å jobbe med ulike fagmål på en måte som engasjerer elevene og setter i gang mange gode refleksjoner og diskusjoner.
 • 4. trinn ved Brundalen skole bygger skolen i Minecraft, del 2

  Etter å ha jobbet med forberedelsene til å kunne begynne å spille / bygge i MinecraftEdu (beskrevet i forrige innlegg), var det en svært ivrig gjeng på 4. trinn som var veldig klar for å begynne å bygge skolen sin.

Finn oss på sosiale medier