Geogebra

En økt der elevene skal få en introduksjon til funksjoner i Geogebra

Slik gjør du

Starter timen med opprop, før jeg går igjennom hva tema for denne timen er. Repeterer tema fra forrige time, da jeg gikk igjennom noen funksjoner som vi nå skal studere ved bruk av Geogebra. Deretter slår jeg på prosjektoren og går igjennom noen eksempler på hvordan man løser de ulike problemene vi kommer til å støte på i løpet av denne timen. Elevene følger med og de virker interesserte da de skal få bruke datamaskin til å løse oppgaver. Gir innstruks om at hvis det er tekniske ting de lurer på så kan de besøke Geogebra.no, da man lærer mye av å søke selv.

Mål

Elevene skal få en innføring i funksjonsanalyse ved bruk av Geogebra(et digitalt matematikkprogram). Vi skal først se på funksjoner som eksponentialfunksjonen, sinusfunksjonen , cosinusfunksjonen og andre kjente uttrykk. Disse har vi tidligere regnet på for hånd, og derfor vil denne øvelsen gi et helhetlig bilde av hvordan funksjonene ser ut og hvordan de oppfører seg.

 

Elevene skal lære seg de ulike kommandoene for å finne nullpunkter,  derivere, finne topp og bunnpunkter, finne vendepunkter og finne tangenten i de punktene. De skal lære seg å besvare en oppgave ved bruk av digitale læremidler, der de vil måtte bruke Geogebra i samband med et tekstprogram.

Utstyr

PC,Sigma Matematikk R1, Geogebra, NDLA sine hjemmesider og Geogebra.no

Oppgaveforslag

Her vil elvene gå sammen to og to, de får utdelt et funksjonsuttrykk som de skal  analysere ved bruk av alle de teknikkene som har blitt lært. De vil få i oppgave å tegne grafen til funksjonen, finne eventuelle nullpunkter, derivere funksjonen, finne eventuelle topp og/eller bunnpunkter. Deretter skal de tegne tangenten i det punktet der funksjonen stiger/synker raskest(også kalt vendepunkt). Alt dette skal tegnes inn i Geogebra og de skal levere inn dette med beskrivelse av hva de har gjort i et dokument med PDF-format.  De kan velge hvilket tekstprogram de vil. 

Evaluering av opplegg

At jeg går igjennom noen eksempler først gjør at elevene vil få en liten introduksjon til programmet vi skal jobbe med. Da har de noen strenger å spille på når de får et liknende problem som de må løse selv. Jeg velger funksjoner som vi har lært å tegne og finne egenskaper til ved bruk av penn og papir, dette fordi da vil elevene få en enda bedre intuisjon av hva funksjoner egentlig er, og hvor mange ting man kan bestemme ut av dem.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Finn oss på sosiale medier