Forstå reglene

Deltakerne ser nærmere på bruksvilkårene eller retningslinjene til et nettsamfunn, og går gjennom prosedyren med å rapportere upassende innhold på nettstedet. Deltakerne diskuterer også hva som er fordeler og ulemper ved rapportering, særlig i forhold til mulighetene innenfor sosiale medier.

IllustrLov.jpg

Paragraf og spørsmålstegn

Creative Commons Licence

Innledning

Læringsopplegget er en del av Europarådets kampanje mot hatprat på nett som er utviklet for å øke bevisstheten om problemet, endre holdninger til hatprat og mobilisere unge mennesker til å reagere mot det. 

Hatprat, som definert av Ministerkomiteen i Europarådet, dekker alle uttrykksformer som sprer, oppfordrer til, promoterer eller rettferdiggjør rasehat, xenofobi, antisemittisme eller andre former for hat basert på intoleranse, inkludert: intoleranse uttrykt gjennom aggressiv nasjonalisme, etnosentrisme, diskriminering og fiendtlighet mot minoriteter, innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn. I kampanjen er det hensiktsmessig å inkludere andre former for diskriminering og fordommer som antisiganisme kristenhat, islamofobi, kvinnehat, sexisme og diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet, som alle faller klart innenfor rammen av hatprat.

Europarådet ser på hatprat som en trussel mot demokrati og menneskerettigheter. Stopp hatprat-kampanjen har menneskerettigheter som fundament, men handler ikke bare om å bruke rettslige mekanismer for å bekjempe netthat. Den handler heller ikke nødvendigvis om å «bekjempe hat» overalt hvor det skjer. Kampanjen oppfordrer til respekt for ytringsfriheten og har som mål å utvikle alternative reaksjonsmåter mot hatprat, som forebygging, opplæring, bevisstgjøring, selvregulering blant brukere og å oppmuntre til støtte for dem som er utsatt for hatprat. I hovedsak handler kampanjen om å fremme menneskerettigheter på nettet, og å gjøre Internett til et tryggere sted for alle.

Bookmarks er utviklet og utgitt av Europarådet. Den norske oversettelsen av Bookmarks er utgitt av Det Europeiske Wergelandsenteret.

Slik gjør du

1. Spør deltakerne hvem som lager reglene for internett. Er det noen regler? Hvor er de skrevet ned?

2. Bruk noe av informasjonen om "lover som regulerer bruk av internett" for å forklare at det finnes regler på ulike «nivåer» på internett: det kan være regler laget av eierne av nettsteder (eller av andre nettaktører), det er regler laget av nasjonale myndigheter, og det er regler etablert av folkeretten, hovedsakelig menneskerettslov. Denne øvelsen vil fokusere på det første nivået, regler utarbeidet av nettsteder selv.

3. Spør om noen noen gang har sett på «reglene» for nettsteder de bruker! Har de noen gang tatt dem i bruk, for eksempel ved å rapportere krenkende kommentarer eller innlegg til eierne av nettstedet, når det er forbudt etter regelverket? Har de noen gang lurt på om dette er mulig, eller hvordan man gjør det?

4. Forklar at reglene for brukere av nettsteder vanligvis er kjent som «bruksvilkår» eller «generelle vilkår», og de fleste nettsteder har dem! Bruksvilkårene kan ofte være et nyttig verktøy i kampen mot hatprat på nettet, fordi mange nettsteder har bestemmelser som ikke tillater det. Problemet er at folk ikke alltid følger reglene i praksis, og at eierne ikke alltid modererer innholdet i henhold til sine egne regler.

5. Fordel deltakerne i grupper på ca. fire personer, og gi hver gruppe en kopi av spørreskjemaet. Be hver gruppe velge et nettsted de bruker ofte, og jobbe seg gjennom spørreskjemaet. Hvis det er nødvendig, kan du raskt gå gjennom spørsmålene med gruppen for å sørge for at deltakerne vet hva de skal se etter.

6. Gi dem ca. 20 minutter til å fullføre oppgaven, og samle deretter gruppen til en oppsummering.

Mål

  • Forstå ulike måter å regulere innholdet på internett, blant annet gjennom regler som forbyr hatprat på nettet
  • Undersøke bruksvilkårene på noen populære nettsteder og vurdere hvor godt de fungerer
  • Diskutere hvor effektivt det er å bruke rapporteringsmekanismer på nett for å bekjempe hatprat

Utstyr

  • Datamaskiner med tilgang til internett
  • Penner og spørreskjema

Forberedelse

Kopier spørreskjemaet. Du trenger en kopi til hver liten gruppe (fire personer).

Tips

Gruppestørrelse: Ubegrenset

• Det kan være lurt å gjennomgå et eksempel med deltakerne før du ber dem gjøre sine egne undersøkelser. Du kan velge ut et nettsted og vise hvor man finner bruksvilkårene, og hvordan man raskt kan lese gjennom for å finne relevante vilkår. Merk at ikke alle nettsteder vil ha bruksvilkår, og noen ganger kan disse kalles noe annet, for eksempel «retningslinjer for nettsamfunnet» eller «retningslinjer for kommentarer». Deltakerne bør merke seg når dette er tilfellet.

• Du kan velge ut nettsteder til deltakerne for å sørge for at alle ser på forskjellige steder, eller du kan gi dem et par minutter før de starter til å velge ut sitt eget nettsted. Sørg for at du har et godt utvalg av nettsteder, for eksempel én for deling av videoer, ett sosialt nettsamfunn, en nyhetsside, en spillside og så videre.

• Boksen for merknader i spørreskjemaet kan brukes til å skrive ned andre relevante faktorer, for eksempel om det er en link på forsiden, om det er et klageskjema, om nettstedet oppgir at de vil svare på klager innen en viss tid, og så videre.

• Fortell deltakerne at dersom bruksvilkårene er lange, kan de bruke et søk for å se etter stikkord, for eksempel «hatprat», «støtende», «rasisme» og andre lignende ord og uttrykk.

• Å gå gjennom alle spørreskjemaene sammen med hele gruppen kan være tidkrevende og kjedelig for noen deltakere! Du kan gi dem fem minutter etter at de har gjort kartleggingen sin til å samarbeide med en annen gruppe og sammenligne resultater. Eller spørreskjemaene kan gå på rundgang mellom gruppene slik at de kan se på dem før diskusjonen begynner.

• Understrek at selv om det er viktig å vite om bruksvilkårene for nettstedet før man klager, betyr ikke det at man ikke kan klage på noe man mener er støtende, og som ikke blir håndtert skikkelig av nettsiden (eller ikke er dekket i bruksvilkårene). Som eksempel kan du henvise til Sexism Campaign against Facebook. Se www.bbc.co.uk/news/technology-22689522 og www.bbc.co.uk/news/technology-22699761

• Det er også verdt å minne deltakerne om at rapportering ikke er den eneste strategien for å håndtere hatprat på nettet, og at det ofte ikke er den beste strategien. Se informasjonen i kapittel 5 om Kampanjestrategier for andre måter å reagere. 

Variasjoner

Deltakerne kan også bruke litt tid på å søke på nettstedet de har valgt for eksempler på hatprat. Dette vil gi dem et inntrykk av hvor godt bruksvilkårene faktisk virker. De kan gjøre søk på nettstedet etter stikkord som «neger», «homo», «hore» eller andre støtende uttrykk. Dette vil ta litt lenger tid, men vil gi nyttig materiale når man skal se nærmere på rapporteringsprosedyrene for å sende en klage til nettstedet.

Å rapportere upassende innhold til et nettsted er bare det første skrittet man kan ta. Et annet skritt er å rapportere innholdet direkte til et statlig organ som arbeider med diskriminering, eller til politiet. Du kan gjennomføre en variant av øvelsen ved å be deltakerne å sende inn en klage om støtende innhold på en nettside til politiet eller likestillingsorganer i Norge. Frivillige organisasjoner som INACH er også aktive i flere land og bruker rapporteringsrutiner. Du kan også bruke True Vision i Storbritannia som eksempel: www.report-it.org.uk.

Oppgaveforslag

Hvis «variasjonen» ovenfor ikke brukes i øvelsen, kan du be deltakerne se nærmere på nettstedene de undersøkte i øvelsen. De kan kartlegge eksempler på hatprat de kommer over, ved å notere antall saker, utsatte målgrupper og hvor «ille» eksemplene er. Hvis de finner et stort antall eksempler, kan du foreslå noen av følgende aksjonsmåter etter at de har gjennomført kartleggingen:

• Send eksemplene og kartleggingen til Stopp hatprat-kampanjen (www.stopphatprat.no) og diskuter med andre aktivister hva som bør gjøres.

• Send de verste eksemplene og kartleggingen til eieren av nettstedet, og vis til bruksvilkårene for å understreke klagen.

• Hvis nettstedet er et sosialt nettsamfunn, kan de opprette en profil på nettstedet og publisere resultatene sine der (se eksempler på www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch  og https://en-gb.facebook.com/WOH247.)

• Sorter eksemplene etter hvor ekstreme de er (se «Si det verre» for veiledning). Deretter kan dere drøfte strategier for de ulike tilfellene, for eksempel om man skal svare på noen av innleggene når de er basert på feilaktige opplysninger.

• Sjekk ut nettverktøyet EULAlyzer (www.brightfort.com/eulalyzer.html), som lar brukere  skanne bruksvilkårene for å markere interessant språkbruk eller bruksvilkår i tillegg til viktige punkter brukerne bør være klar over.

  • Ulike nivåer av loven for et nettsted - modell
Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

Finn oss på sosiale medier