Firewatch

Velkommen til Wyoming. Kan du passe på at skogen ikke brenner ned?

Innledning

Firewatch er utviklet av det amerikanske spillfirmaet Campo Santo, og kom ut i 2016. Du spiller som Henry, og jobben din er å se ut over Shoshone nasjonalpark og holde utkikk etter skogbranner. Din eneste menneskelige kontakt får du gjennom den håndholdte radioen, der Delilah, sjefen din, befinner seg i andre enden. Når underlige ting begynner å skje i parken, må du både reagere på dem der og da, samtidig som du har en samtalepartner i Delilah som hjelper til med å analysere situasjonene.

Dette undervisningsopplegget passer like godt med andre “spillnoveller”, som for eksempel Gone Home, Virginia eller Tacoma. Hensikten med dette opplegget er å gjøre en kobling mellom spill som litteratur på den ene siden, og klassiske papirtekster på den andre, gjennom kritisk orienterte spørsmål.

Tilbake til Wyoming. Historisk plasserer Firewatch seg i 1989, året etter de store skogbrannene i Yellowstone nasjonalpark. Spillet utforsker forholdet mellom Henry og Delilah gjennom samtalene deres i den håndholdte radioen. I tillegg inviterer spillet til dialog rundt handlingen, både det umiddelbare i forholdet mellom hovedpersonen og Delilah, men også i det underliggende uforløste mysteriet som gradvis avsløres for Henry (og for spilleren). Slik fungerer Firewatch som et godt utgangspunkt for litterær analyse.

Slik gjør du

Jobb med tradisjonelle litterære verktøy og virkemidler, men la elevene selv finne disse igjen i tekstene (både spillet og den/de tradisjonelle papirteksten(e) du bruker) gjennom å stille spørsmål til tekstene. Firewatch egner seg svært godt til spørsmål som begynner med ordet “Hvorfor”, fordi disse både stimulerer til og krever involvering fra eleven sin side. La elevene spille ei økt (for eksempel en skoletime), og be dem deretter stille spørsmål til det som har skjedd. For å involvere alle, kan du for eksempel lage et skjema for innlevering av spørsmål, eller be elevene skrive spørsmålene sine på lapper som du samler inn.

Erfaringsmessig når en ganske dypt i en analyse når elevene selv får anledning til å stille spørsmål de sitter inne med, og deretter diskutere dem i plenum. Derfor er også metoden god å bruke på tradisjonelle papirtekster, også for å vise overføringsverdien mellom dataspillet og den tradisjonelle “skolske” litteraturen.

Totalt må man regne ca fire spilløkter (à én skoletime) for å komme gjennom spillet, med normal progresjon. Det gir anledning til å jobbe grundig med inntrykk og refleksjoner fra “lesingen”, og gjør kanskje også elevene i stand til å skrive seg inn i en forståelse av teksten gjennom kritisk orienterte spørsmål som diskuteres i plenum.

Mål

Norsk, 10. trinn

 • lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger

 • presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur

 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

 

Norsk, vg1 studiespesialiserende utdanningsprogram/vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

 

 • bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk

 • lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål

 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har

Utstyr

Last ned Firewatch via Steam. Det koster 140 kroner, men klassen kan spille det i plenum. Alternativt kan man spille det i mindre grupper, men da må man investere i flere digitale kopier.

 

Spiller du i plenum i klasserommet, holder det med en datamaskin og projektor/smartboard.

Forberedelse

Spill gjennom Firewatch selv. Det er verdt opplevelsen.

Lag et læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av? Del det gjerne på denne siden.

Relaterte opplegg

Relaterte blogginnlegg

 • Vikingtiden i Minecraft

  6. trinn ved Brundalen skole har i det siste jobbet med vikingtiden i MinecraftEdu. Det har vært en spennende og lærerik prosess, der elevene har fått mulighet til å jobbe med historiefaget på en annen måte og med andre arbeidsmetoder enn de har gjort tidligere. Det har ført til fokusert arbeid og stort engasjement blant elever og lærerne.
 • Historiefortelling og programmering med Project Spark

  På 8. trinn på Fagerhaug Oppvekstsenter har vi denne våren et pilotprosjekt på bruk av Project Spark som et pedagogisk hjelpemiddel for å nå kompetansemål i engelsk og valgfaget "Teknologi i praksis" for ungdomstrinnet. En stor suksess for teknologi-sultne og kreative elever.
 • ENKI, dataspill som gir læring og motivasjon

  6A ved Høknes barneskole bruker dataspillet ENKI som et ledd i å skape en variert og tilpasset undervisning.

Finn oss på sosiale medier